Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 70 tập 1 bài 1, 2, 3, 4 chính xác

Rate this post

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 70: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Lý thuyết bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) 5,42 x 10

b) 3,175 x 1000

Bài giải

Giải VBT Toán lớp 5 trang 70

Nhận xét:

– Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 5,42 sang bên phải một chữ số ta cũng được kết quả 54,2.

– Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 3,175 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả 317,5.

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Giải bài 1 trang 70 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…. ta chỉ việc:

Xem thêm:  Giải sách bài tập Toán hình 8 tập 1 trang 98, 99 chuẩn nhất

a) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba,……chữ số

b) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba,……chữ số

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…. ta chỉ việc:

a) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba,……chữ số: Đ

b) Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba,……chữ số: S

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 70

Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = ………..

0,102 x 10 = ……….

b) 23,013 x 100 = ……..

8,515 x 100 =……….

c) 7,318 x 1000 = ………

4,57 x 1000 = ………..

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = 40,8

0,102 x 10 = 1,02

b) 23,013 x 100 = 2301,3

8,515 x 100 = 851,5

c) 7,318 x 1000 = 7318

4,57 x 1000 = 4570

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 70 tập 1

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét:

a) 1,2075 km = ………… b) 0,452 hm = ………..

c) 12,075km = …………. d) 10,241 dam = ………

Phương pháp giải

– Ta có 1km = 1000m nên muốn đổi một số từ đơn vị ki-lô-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 1000.

Xem thêm:  Giải SBT toán lớp 7 trang 25, 26, 27 tập 1 Làm tròn số

– Ta có 1hm = 100m nên muốn đổi một số từ đơn vị héc-tô-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

– Ta có 1dam = 10m nên muốn đổi một số từ đơn vị đề-ca-mét sang đơn vị mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 1,2075 km = 1207,5m

b) 0,452 hm = 45,2m

c) 12,075km = 120,75 m

d) 10,241 dam = 102,41m

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 70

Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

Quãng đường đi được trong 10 giờ = quãng đường đi được trong 1 giờ × 10.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Quãng đường ô tô đi trong 10 giờ là:

35,6 x 10 = 356 (km)

Đáp số: 356km

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 70: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi