Unit 3 lớp 12: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Unit 3 lớp 12 trang 31 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Unit 3 lớp 12: Getting started

Let’s go green

1 (trang 31-SGK tiếng anh 12). Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Kevin: Hey, why are you both wearing green T-shirts?

Mai: Aren’t they cool? We are launching the Go Green campaign this week.

Maria: We want to promote a green lifestyle in our entire neighbourhood.

Kevin: A green lifestyle? You mean a lifestyle that is friendly to the environment?

Mai: That’s right. We believe that the conservation and preservation of natural resources and habitats should be part of technological and economic development. This will help to delay any dangerous climate change …

Maria: And save our planet for future generations.

Mai: Exactly! Green technology uses renewable resources that are never depleted. It also creates eco-friendly products.

Maria: Some of the participating schools have also decided to use green cleaning products, which are safer since they do not release harmful chemicals into the environment.

Kevin: It sounds interesting, but I’m still not sure how students like me can contribute to your campaign.

Mai: You can start by simply checking for mould and mildew, and cleaning surfaces with natural products such as vinegar, lemon juice or olive oil. Find out if any hazardous chemicals are used for cleaning at your school and start campaigning for their disposal and replacement with eco-friendly products.

Maria: Chemicals can affect the air quality and cause health problems like asthma and skin rushes. You can also organise cleaning days to remove any clutter and keep airflow pathways clear in your household or school.

Kevin: Well, I can’t wait to join your campaign. Are there any green T-shirts left?

Hướng dẫn dịch:

Kevin: Này, tại sao hai bạn đều mặc áo phông màu xanh lá cây?

Mai: Chúng không phải mát lắm ư? Chúng tôi đang phát động chiến dịch Go Green tuần này.

Maria: Chúng tôi muốn thúc đẩy một lối sống xanh trong toàn bộ khu phố của chúng tôi.

Kevin: Một lối sống xanh? Ý bạn là một lối sống thân thiện với môi trường?

Mai: Đúng. Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống nên là một phần của sự phát triển công nghệ và kinh tế. Điều này sẽ giúp làm chậm bất kỳ sự thay đổi khí hậu nguy hiểm …

Xem thêm:  "Im Lặng" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví ... - StudyTiengAnh.vn

Maria: Và cứu vãn hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Mai: Chính xác! công nghệ xanh sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo mà không bao giờ cạn kiệt. Nó cũng tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Maria: Một số trường tham gia cũng đã quyết định sử dụng sản phẩm làm sạch, chúng an toàn hơn vì chúng không thải hóa chất độc hại ra môi trường.

Kevin: Nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi vẫn không chắc chắn sinh viên như tôi có thể đóng góp như thế nào cho chiến dịch của bạn.

Mai: Bạn có thể bắt đầu bằng cách đơn giản là kiểm tra nấm mốc, và làm sạch bề mặt với các sản phẩm tự nhiên như dấm, nước chanh hoặc dầu ô liu. Tìm ra bất kỳ hóa chất độc hại đang được sử dụng để tẩy rửa ở trường của bạn và bắt đầu vận động để xử lý và thay thế bằng sản phẩm sinh thái thân thiện.

Maria: Hóa chất có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí và gây ra các vấn đề sức khỏe như bệnh suyễn và da lao. Bạn cũng có thể tổ chức những ngày làm sạch để loại bỏ những thứ lộn xộn và giữ cho luồng không khí trong sạch trong gia đình hoặc trường học của bạn.

Kevin: Ừm, tôi không thể chờ đợi để tham gia chiến dịch của bạn. Bạn còn áo phông màu xanh lá nào nữa không?

2 (trang 31-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Làm việc theo cặp. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

T

F

NG

1. To go green is to follow an environmentally friendly lifestyle.

2. Green technology is a method using green cleaning products.

3. Mould and mildew can cause breathing problems like asthma and a runny nose.

4. Green cleaning products are natural and do not include any harmful chemicals.

5. Mai suggests that Kevin should stop buying hazardous chemicals for cleaning.

Đáp án:

1. T2. F3. NG4. T5. F

3 (trang 31-SGK tiếng anh 12). Combine each pair of sentences using the word in brackets. (Kết hợp mỗi cặp câu sử dụng từ trong ngoặc đơn.)

Xem thêm:  Unit 2 lớp 9: A closer look 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

1. Some chemicals can be used for cleaning surfaces. These chemicals affect the air quality and cause health problems. (but)

2. We should use renewable resources. They are never depleted. (because)

3. We are trying our best to preserve natural habitats. This will help to save our planet for future generations. (which)

Đáp án:

1. Some chemicals can be used for cleaning surfaces but they affect the air quality and cause health problems.

2. We should use renewable resources because they are never depleted.

3. We are trying our best to preserve natural habitats, which will help to save our planet for future generations.

Hướng dẫn dịch:

1. Một số hóa chất có thể được sử dụng để làm sạch bề mặt nhưng chúng ảnh hưởng đến chất lượng không khí và gây ra các vấn đề sức khỏe.

2. Chúng ta nên sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo vì chúng không bao giờ cạn kiệt.

3. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để bảo tồn môi trường sống tự nhiên, điều này sẽ giúp cứu hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

4 (trang 31-SGK tiếng anh 12). Find five noun phrases in the conversation that mean the following. (Tìm 5 cụm danh từ trong bài hội thoại có nghĩa như sau)

1. A long-term change in the earth’s climate, especially a change due to increase in the average global surface temperature

_____________

2. Natural resources that can be replenished naturally over time such as solar energy or oxygen

_____________

3. Solar panels, reusable water bottles, energy-saving bulbs, handmade paper

_____________

4. Rat poison, heavy metals in engine lubricant, dry-cleaning solutions, sodium hydroxide in some oven cleaners

_____________

5. Development of renewable energy, use of environmental science for water and air purification, sewage treatment and energy conservation

_____________

Đáp án:

1. dangerous climate change2. renewable resources 3. eco-friendly products 4. hazardous chemicals5. green technology

Hướng dẫn dịch:

1. Sự thay đổi lâu dài của khí hậu trái đất, đặc biệt là sự thay đổi do nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu tăng lên

2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể được bổ sung một cách tự nhiên theo thời gian như năng lượng mặt trời hoặc oxy

3. Tấm pin mặt trời, chai nước tái sử dụng, bóng đèn tiết kiệm năng lượng, giấy thủ công

4. Thuốc diệt chuột, kim loại nặng trong dầu nhớt động cơ, dung dịch giặt khô, natri hydroxit trong một số chất tẩy rửa lò nướng

Xem thêm:  Unit 7 lớp 9: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

5. Phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng khoa học môi trường để lọc nước và không khí, xử lý nước thải và tiết kiệm năng lượng

5 (trang 31-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Answer the following question. (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi sau.)

What do you think about the Go Green campaign Mai and Maria are launching?

Hướng dẫn làm bài:

I think the Go Green campaign Mai and Maria are launching is necessary and helpful for our earth! It will not only reduce environmental pollution but also save money.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ chương trình Go Green của Mai và Maria đang tiến hành rất cần thiết và giúp ích cho trái đất của chúng ta! Nó sẽ không chỉ giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tiết kiệm tiền của.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3 khác:

 • Unit 3 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 30-31 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen and read 2. Work in pairs …

 • Language (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the conversation … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the pictures … 2. Read the following …

 • Speaking (trang 35 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Put the following lifestyle … 2. Work in pairs …

 • Listening (trang 36 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Listen to a talk …

 • Writing (trang 37 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the incomplete … 2. Use the ideas …

 • Communication and Culture (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to an overview … 2. Work in groups …

 • Looking Back (trang 40 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen and underline … 2. Listen and complete …

 • Project (trang 41 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Do a survey … 2. Report your findings …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: