Unit 2 lớp 12: Listening | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

Rate this post

Unit 2: Cultural Diversity

C. Listening (Trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work with a partner. Disscuss the following questions. (Làm việc với bạn học. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Have you ever attended a wedding ceremony? (Bạn đã từng tham dự một lễ cưới bao giờ chưa?)

=> Yes, I have.

2. What do the bride and the groom usually do at the wedding ceremony? (Cô dâu và chú rể thường làm gì trong lễ cưới?)

=> The bride and the groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying and asking them to bless their love and they wear rings and other jewelry to each other. Afterwards, the bride’s and the groom’s parents and relatives give them presents or jewels. At the end, they have a party either at home or at a restaurant.

– Listen and repeat.

altar: bàn thờgroom: chú rểtray: khay, tráp Master of Ceremony: người dẫn chương trìnhbride: cô dâuschedule: lịch trình banquet: tiệcancestor: tổ tiênblessing: lời chúc phúc

Ghi chú: Master of Ceremony còn được viết tắt là MC, đọc là “em si”.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and fill in the missing information. (Lắng nghe đoạn văn và điền thông tin còn thiếu.)

Bài nghe:

1. the groom’s parents2. red papers3. altar 4. at the wedding banquet5. wedding cards / money

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What is the most important thing the groom’s family has to do on the wedding day? (Điều quan trọng nhất mà gia đình chú rể phải làm trong ngày cưới là gì?)

=> The most important thing the groom’s family has to do on the wedding day is to go to the bride’s house bringing a lot of gifts wrapped in red papers.

2. What would the groom and the bride usually do during the wedding ceremony? (Chú rể và cô dâu sẽ thường làm gì trong suốt buổi lễ cưới?)

=> They would pray, asking their ancestors’ permission to be married.

3. When do the groom and the bride exchange their wedding rings? (Khi nào cô dâu và chú rể trao nhẫn đính hôn?)

Xem thêm:  Giải SGK Tiếng anh 10 Unit 10: Ecotourism | Global Success

=> After they pray and ask their ancestors’ permission to be married.

4. Where is the wedding banquet usually held? (Tiệc cưới thường được tổ chức ở đâu?)

=> The wedding banquet is often scheduled at the groom and bride’s home or at a hotel or a restaurant.

5. What do the groom, the bride and their parents do at the wedding banquest? (Chú rể, cô dâu và gia đình họ làm gì ở tiệc cưới?)

=> They stop by each table to say thank to their guests.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the question: What do families often do to prepare for a wedding ceremony? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Các gia đình thường làm gì để chuẩn bị cho lễ cưới?)

Bài nghe:

Gợi ý:

A: The wedding ceremony is a very important occasion to every Vietnamese family. In your opinion, What should they do to prepare for a wedding ceremony?

B: Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, and gorgeous!

C: Next they send letters of invitation to relatives, friends and neighbours, usually ten days before. To the people who live nearby, they must come to invite them in person.

A: Simultaneously, they have to make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or do all things necessary for it.

C: And the most important thing the groom’s parents must do is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.

D: Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom – bringing the trays of gifts – to go to the bride’s house.

Tapescript – Nội dung bài nghe

Tourist: Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?

Tourist guide: Well, wedding is very important to the Vietnamese, not only to the couple involved, but also for both families. The wedding day is usually chosen carefully by the groom’s parents.

Tourist: What does the groom’s family usually do on the wedding day?

Tourist guide: On the wedding day, the groom’s family and relatives go to the bride’s house bringing a lot of gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen, they are usually happily married couples.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 10 Communication and Culture ... - vietjack.me

Tourist: Do you have the Master of the Ceremony? And what does he do during the wedding ceremony?

Tourist guide: The Master of the Ceremony introduces the groom, the bride, the parents, the relatives and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride and the groom would pray, asking their ancestors’ permission to be married. The Master of the Ceremony would gave the wedding couple advice on starting a new family. The groom and the bride then exchange their wedding rings.

Tourist: Where is the wedding banquet held?

Tourist guide: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom and bride’s home or at a hotel or a restaurant and all close relatives, friends, and neighbours are invited.

Tourist: What kind of food and drinks are served?

Tourist guide: Traditional food and beer or wine are served. During the reception, the groom, bride, and their parents will stop by each table to say thank to their guests. The guests in return, will give envelopes containing wedding cards and money gifts to the newly wedded couples along with their blessing.

Tourist: Oh. That’s very interesting. Thank you.

Tourist guide: You are welcome!

Hướng dẫn dịch:

Khách du lịch: Bạn có thể cho tôi biết về lễ cưới ở Việt Nam?

Hướng dẫn viên: Vâng, đám cưới là điều rất quan trọng đối với người Việt Nam, không chỉ đối với đôi vợ chồng mà cả gia đình. Ngày cưới thường do bố mẹ chú rể chọn.

Khách du lịch: Gia đình chú rể làm gì vào ngày cưới?

Hướng dẫn viên: Vào ngày cưới, gia đình chú rể và người thân đến nhà cô dâu mang quà bọc trong giấy đỏ. Những người cầm các khay quà cũng được lựa chọn cẩn thận.

Khách du lịch: Bạn có Master of Ceremonies không? Và anh ấy làm gì trong buổi lễ cưới?

Hướng dẫn viên: Bậc Thầy của lễ nghi giới thiệu chú rể, cô dâu, cha mẹ, người thân và khách của hai gia đình. Lễ cưới bắt đầu trước bàn thờ. Cô dâu và chú rể sẽ cầu nguyện, yêu cầu tổ tiên của họ cho phép kết hôn. Bậc Thầy của Các buổi Lễ sẽ đưa ra lời khuyên của đôi vợ chồng về việc bắt đầu một gia đình mới. Chú rể và cô dâu sau đó trao đổi chiếc nhẫn cưới của họ.

Xem thêm:  Giải SGK Tiếng anh 6 Unit 9: Cities of the world | Global Success

Khách du lịch: bữa tiệc cưới ở đâu?

Hướng dẫn viên: Vâng, nó cũng còn tùy. Thường thì tiệc cưới được tổ chức tại nhà chú rể hoặc nhà của cô dâu hoặc tại nhà hàng và mời tất cả người thân, bạn bè và hàng xóm của bạn tham dự.

Khách du lịch: Loại thức ăn và đồ uống nào được phục vụ?

Hướng dẫn viên: Đồ ăn truyền thống và bia hoặc rượu vang. Trong lễ tân, chú rể và cô dâu cùng cha mẹ dừng lại ở mỗi bàn để cảm ơn khách của họ. Các khách hàng, trong bù lại, sẽ cung cấp cho phong bì chứa thiệp cưới và quà tặng tiền cho các cặp vợ chồng mới cưới một mình với phước lành của họ.

Khách du lịch: Oh. Thật là thú vị. Cảm ơn bạn.

Hướng dẫn viên: Không có gì.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 khác:

 • Unit 2: Cultural Diversity
 • A. Reading (trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for …

 • B. Speaking (trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Express your point of view on the following ideas, using the words or expressions in the …

 • C. Listening (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work with a partner. Disscuss the following questions. 1. Have you ever attended a wedding …

 • D. Writing (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. You are going to write about the conical leaf hat or the “nón lá”, a symbol of Vietnamese …

 • E. Language Focus (trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box. …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: