Unit 1 lớp 12: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Unit 1 lớp 12: Getting started

Video bài giải Tiếng Anh 12 – Unit 1: Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hung và Quang đang nói chuyện về người nổi tiếng. Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hung: The topic for tomorrow’s presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang?

Quang: Not yet. I’m still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both.

Hung: But who’s had a greater impact on you?

Quang: I’m not sure … Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think?

Hung: Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn’t as good as before.

Quang: I see. What about you? Who are you going to talk about?

Hung: Christine Ha.

Quang: You mean … the lady who won the US MasterChef trophy in 2012?

Hung: That’s right.

Quang: I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her?

Hung: Yes. What’s more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She’s very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes.

Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes … and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Viet Nam or the US?

Hung: In California, but she was inspired by memories of her mum’s cooking.

Quang: It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow!

Hung: The same to you!

Hướng dẫn dịch:

Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang?

Xem thêm:  Cách đọc dấu trong tiếng Anh dễ hiểu mà bạn không nên bỏ qua

Quang: Chưa. Tớ vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộ cả hai người họ.

Hưng: Nhưng ai có tác động lớn hơn đối với cậu?

Quang: Tớ không chắc chắn lắm … sản phẩm của Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Cậu nghĩ sao?

Hưng: Ừm, cả hai đều rất tài năng và có ảnh hưởng, nhưng tớ thích Steve Jobs hơn. Tớ nghĩ rằng Michael Jackson là một vũ công tuyệt vời, nhưng không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Trong những năm sau này, giọng hát của ông trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước.

Quang: Tớ hiểu. Thế còn cậu? Cậu sẽ nói về ai?

Hưng: Christine Hà.

Quang: Ý cậu là … người phụ nữ đã giành được danh hiệu Mỹ MasterChef trong năm 2012?

Hưng: Đúng.

Quang: Tớ biết giấc mơ của cậu là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Có phải đó là lý do tại sao cậu muốn nói về cô ấy?

Hưng: Đúng vậy. Hơn nữa, Christine là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng. Cô ấy rất tài năng và quyết tâm. Vô cùng tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các món ăn.

Quang: Tớ đồng ý. Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời … và thậm chí lo lắng khi các giám khảo nếm chúng. Tiện thể, cậu có biết nơi cô được sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ?

Hưng: Ở California, nhưng cô đã lấy cảm hứng từ những ký ức về nấu ăn từ mẹ cô.

Quang: Có vẻ như cậu biết khá nhiều về cô ấy. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu!

Xem thêm:  Cây Vú Sữa trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Hưng: Cậu cũng thế nhé!

2 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. Quang can’t decide who he is going to talk about tomorrow.

2. Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson.

3. Hung likes Michael Jackson’s singing.

4. Hung learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs.

5. Both Quang and Hung admire Christine Ha.

Đáp án:

1.T2.NG3.F4.F5.T

Hướng dẫn dịch:

1. Quang không thể quyết định người mà cậu ấy sẽ nói về vào ngày mai.

2. Quang cũng muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson.

3. Hưng thích ca hát của Michael Jackson.

4. Hưng đã học chơi một nhạc cụ, vì cậu được lấy cảm hứng từ bài hát của Michael Jackson.

5. Cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Hà.

3 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn.)

If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why?

Hướng dẫn làm bài:

If I was Quang, I would like choose to talk about Steve Job. Because Steven Job was a pioneer of the microcomputer revolution and he was a creative entrepreneur. I want to become as famous as Steve Job.

Hướng dẫn dịch:

Nếu tôi là Quang, tôi sẽ thích chọn nói về Steve Job. Bởi vì Steven Job là một nhà tiên phong trong cuộc cách mạng máy vi tính và ông ấy là một doanh nhân sáng tạo. Tôi muốn trở thành người nổi tiếng như Steve Job.

4 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Find the words in the conversation that have the same sounds as the following. (Tìm các từ trong cuộc trò chuyện có những phát âm tương tự như sau.)

Xem thêm:  Vị Trí Ứng Tuyển Trong Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng ... - Hệ liên thông

1. too

2.eye

3. sea

4. one

5. no

Đáp án:

1. two2. I3. see4. won5. know

5 (trang 7-SGK tiếng anh 12). Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

 • Unit 1 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Hung and Quang are talking … 2. Decide whether the following …

 • Language (trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Write the words given … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Discuss with a partner 2. Read two people’s …

 • Speaking (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Choose the correct sentences … 2. Practise the converstation …

 • Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Why are people … 2. Listen to talk show …

 • Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the story of a champion … 2. Put the following …

 • Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to An’s story … 2. Discuss the question …

 • Looking Back (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Tich the word that does … 2. Listen and write …

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Your group is going to … 2. Work in groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: