Tho tiếng anh nghĩa là gì – thatim.com

Rate this post
  • Tin tổng hợp

tho là gì tiếng anh? me là gì tiếng anh

By

admin

February 24, 2019

0

748

Share on Facebook

Tweet on Twitter

Bạn đang xem: tho là gì tiếng anh? me là gì tiếng anh-Blog tổng hợp tin tức định nghĩa “là gì”

1. Từ tho cuốitrong tiếng Anh nghĩa là gì?

Từ tho ở cuối câu trong tiếng Anh là viết tắt của Though, có nghĩa là ‘mặc dù’ hoặc ‘tuy nhiên / tuy nhiên’.

Một số ví dụ khác về tho và tuy: mặc dù cuối câu là trạng thái đến từ.mặc dù mà là một trạng từ có nghĩa là “mặc dù vậy” hoặc “nhưng”. Nó được sử dụng để thể hiện điều ngược lại của câu trước. Vậy các bạn đã biết tho là gì trong tiếng anh chưa nhỉ.

Ví dụ trong từ điển Oxford:

  • Đội chúng tôi đã thua. Đó là một trò chơi hay mặc dù.= Đội của chúng tôi đã thua. Mặc dù Đó là một trò chơi tốt.
  • ‘Bạn đã từng đến Úc chưa?’ ‘Không. Tôi muốn, mặc dù. ‘= ‘Bạn đã từng đến Úc chưa?’ ‘Vẫn chưa. Nhưng Tôi cũng muốn đến. ‘

Trong tiếng Anh, tôi là đại từ nhân xưng khi nói chuyện với người khác. Me thường được sử dụng, thường là tân ngữ của động từ hoặc giới từ, để chỉ người nói hoặc người viết:Ví dụ: Anh ấy bơi với tôi. (Anh ấy bơi với tôi)

Xem thêm: Nguyên lý mạch flip flop

A:tho‘ is short for ‘though’ . It is just texting/internet slangExample:

“I know what you mean tho

“I already know tho…”

I hope that helped : )

Q: when ‘though or tho‘ comes the end of sentences, what does it mean?

ex) I don’t have a car tho. có nghĩa là gì?

A: 그래도It means “still” or “however””I don’t have a car however”So if they were saying “I have a license but I don’t have a car though” it’s the same as “I have a license but I don’t have a car though”

Xem thêm:  Language - trang 49 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới - Loigiaihay.com

Tho is just an abbreviation

A: Abbreviation of “though”

Q: you know. “tho” I heard people using it in NY. có nghĩa là gì?

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tho.

A: “Tho” isn’t a word. It’s texting slang for though.”Even tho he asked me, I said no.”

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với “tho“. I know it’s the informal spelling of the word – though. but I’ve heard somebody used it at the end of the sentence like. “what does it mean tho?, that hair tho, etc.” can somebody explain 🙂 .

A: Tho, as you said, is the informal version of though, often used in texting. I can’t really explain it well but I’ll try, though is like the word ‘but’ except it’s used at the end of the sentence. E.g. “But what does it mean?” Can also be said as “what does it mean though?”. I’m sorry if you still don’t understand but I can’t really explain this. 🙁

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tho.

A: Even though I liked it I didn’t get it.

This subject is hard enough though.

Using tho is text speak so if saying something formally it would be best to use though instead of tho.

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với “tho” at the end of the sentence and what does it mean? it’s a slang or sth? I have seen so many sentences with it so far.

A: Tho is slang or short for though or although. This means however or but. For example: I want to buy food. I have no money tho.

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với tho.

A: “Tho” is short for “Though” (which is spoken like “tho“). You see it online as a shortening. It also used to be more common in writing.

Though, or tho, normally connects two clauses that might be in opposition- one good, one bad.

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” hay nhất bạn nên biết - Flyer

“The food is good, though expensive”

“I believe Clinton will win, though I understand why you are worried”

“Brightly shone the moon that night, tho the frost was cruel”- traditional song.

Sometimes you also see it as “that X, tho“. It is a way of saying that something is good, even if it not wise or you understand that it is really bad.

“So we agree, the film is stupid.”

“Yes, I agree. Those stunts tho!”

Q: Đâu là sự khác biệt giữa thank you tho và but thank you ?

A: There isn’t much difference.saying thank you tho is just English slang

Q: Đâu là sự khác biệt giữa really tho và for real ?

A: “really tho” is used when questioning if what was just said was credible or correct. “for real” is used in the same way “are you serious?” but it has a gangsta feel to it.Person 1: Did you know that Harry Styles is gay?

Person 2: Really tho? Are you sure? The paparazi last week showed him and woman he met at the bar kissing so it might be wrong.

Person 1: Did you know that water isn’t a limited resource and that using hydrogen and oxygen you can make water?

Person 2: For real? I thought that the water supply for the Earth would run out one day…!!!

Hope this helps 🙂

Q: Đâu là sự khác biệt giữa though và tho ?

A: разница в сокращении слова,как например; “что” и “чё”

Q: Đâu là sự khác biệt giữa though và tho ?

A: Tho is just a shorter way of saying though

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? For real tho

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? What is tho meaning

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tho

A: tho is a slang of though

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? are thoses synonyms ” by, next to, near?

A: Yes, by, next to and near are synonyms. For example,I was standing by the treeI was standing next to the treeI was standing near the tree

Xem thêm:  Unit 6 lớp 12: Listening | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

all mean the same thing.

Q: 0:22 in thos vid,do you think did he say -“where samsung from?” or”where’s samsung from?”?

A: Yes I watched it, He said: Where is Samsung from? I can see his mouth making an “Is”

Q: What does tho mean? Please give me the use of tho🙂 why i can’t see its meaning as”although”@@

A: Usually, “although” is at the beginning of the sentence, and “tho” is at the end. (tho = though).

Ex1: Although she was pretty, she was very evil.

Ex2: She was pretty, but very evil though.

Ex3: Although it’s a cloudy day, there should be no rain.

Ex4: It’s a cloudy day, but there should be no rain though.

There is no solid rule though, it’s all about how natural it sounds to native speakers.

Usually sentences like Ex2 and 4 are more colloquial.

Hope this helps !

Q: What is “tho“? Why do you put that word at the end? Thank you.

A: @RobertoAvilalalala yes you can. However, it would sound more natural without though.She is beautiful, isn’t she?Don’t forget your comma!

She is beautiful though, isn’t she?

A: “Tho” is short for “though”. You can use it whenever you want to replace “though”, but because it is slang, I would only use it in casual writing.

EDIT: “Tho” is used as a slang word as well, and Teddie’s definition is better than one I could give on that one.

Q: What does “tho” in 1444 mean?

A: It’s short for “though”.

They’re quoting a famous poem by Tennyson, The Charge of the Light Brigade. You can read it here: http://poetry.eserver.org/light-brigade.html

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.