Unit 6 lớp 11: Speaking | Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới – Key English

Rate this post

Unit 6 lớp 11: Speaking

Unit 6 Global Warming – Speaking – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên Key English)

1. Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help to reduce global warming. (Làm bài tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào ở bảng bên dưới có thế giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

Đáp án: 1 2 4 5 6.

Hướng dẫn dịch:

1. Sử dụng lại và tái chế thuỷ tinh, chất dẻo, giấy và các sản phẩm khác.

2. Giảm bớt việc tiêu dùng các sản phẩm làm bằng giấy.

3. Du lịch vòng quanh thế giới bàng đường không để nghiên cứu hiện tượng nóng lên toàn cầu.

4. Cắt giảm tiêu dùng năng lượng: dùng bóng đèn LED và rút phích cấm của các thiết bị điện tử sau khi sử dụng.

5. Sử dụng các phương tiện giao thông xanh (thân thiện với môi trường): đạp xe hoặc đi bộ.

6. Trồng cây ở bất cứ nơi nào có thể.

7. Sống trong các khu rừng có quần thể loài đa dạng.

2. The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce glob warming. Match them with the activities. ()

Hướng dẫn dịch:

1. Hoạt động này giúp giảm bớt lượng khí phát thải từ việc đốt cháy xăng dầu đề vận hành tàu xe.

2. Hoạt động này cứu được cây rừng vì đây là những sản phẩm làm bằng gỗ.

Xem thêm:  Looking Back – Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam - Tiếng Anh 6

3. Đây là cách sử dụng điện năng hiệu quả và lâu bền hơn nhiều. Thậm chí khi máy được tắt, các thiết bị điện tử vẫn sử dụng điện.

4. Chúng hấp thụ khí C02 và nhá khí 02. Một cây có thể hấp thụ khoảng một tấn khí C02 trong toàn bộ vòng đời.

5. Hoạt động này giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án

1.e2.d4.c5.a6.d

3. Lan, Mai and Minh are talking about the activities presented in 1. Work in group of three. Complete their conversation using the phrases in the box and then practise it. (Lan, Mai và Minh đang nói về các hoạt động được trình bày ở mục 1. Thực hành theo nhóm 3 người. Sử dụng các cụm từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn hội thoại đó.)

Hướng dẫn dịch:

Lan: Minh, cái nào trong số các hoạt động này bạn cho là hiệu quả nhất để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Minh: Theo ý mình thì hoạt động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm sử dụng năng lượng. Nếu bạn sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất các thiết bị điện từ khi không dùng đến chúng, bạn có thế tiết kiệm một lượng lớn điện năng.

Lan: Ừ, mấy việc này không khó thực hiện. Thế ý kiến của bạn thế nào, Mai?

Mai: Mình cho ràng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có hiệu quả nhất.

Xem thêm:  Be là gì? Cách sử dụng be trong tiếng Anh như thế nào thì phù hợp?

Minh: Mình không chắc về điều này. Lý do gì khiến bạn nghĩ vậy?

Mai: Vì cây hấp thụ khí C02 và nhả khí 02. Mồi cây có thể hấp thụ khoảng một tấn C02 trong toàn bộ vòng đời. Bạn có đồng ý với mình không Lan?

Lan: Hừm, mình không nghĩ những hoạt động này có thể giảm đáng kể hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mình tin ràng việc tái sử dụng và tái chế là cách làm hiệu quả hơn bởi vì chúng giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

1. energy use2. electronic devices3. planting trees4. carbon dioxide5. reusing and recycling

4. What do you think about these solutions to global warming? Work in groups of 3. Use the ideas in 1 and 2 to a have similar conversation. (Em có suy nghĩ gì về các giải pháp giảm bót sự nóng lên toàn cầu. Thực hành nói theo nhóm 3 người. Sử dụng các ý tường ở mục 1 và 2 để xây đựng một đoạn hội thoại tương tự.)

In my opinion, we should turn off all electronic devices such as televisions, stereo equipment, computers, battery chargers when they are not in use. It seems that we have to spend more money on them when off than when on, so unplug them instead.

As far as I am concerned, forests are just the lungs of the Earth. Trees clean the air, provide oxygen, cool streets and cities, conserve energy and save water… Trees are cut down every day, so we should think of ways to save trees: using recycled paper, reducing the use of wood products, plant more trees…

Xem thêm:  Unit 10 lớp 11: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 6 khác:

 • Unit 6 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read 2. Answer the question

 • Language (trang 8-9 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Complete the sentences … 2. Listen and repeat …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work with a partner … 2. Read the text …

 • Speaking (trang 11 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in pairs … 2. The table below …

 • Listening (trang 12 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1a. Match the words … b. What is the common …

 • Writing (trang 13 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Which are the causes … 2. Work in pairs …

 • Communication and Culture (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 11 mới) Green Teens Club … 1. Read the passage …

 • Looking Back (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and repeat … 2. Listen and mark …

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 2. Give your group’s …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11