Tiếng Anh 10 Unit 5 Getting Started trang 52, 53 | Global Success

Rate this post

Tiếng Anh 10 Unit 5 Getting Started trang 52, 53 – Global Success

1 (trang 52 Tiếng Anh 10): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Phong: Bố ơi, con đã tiết kiệm được một số tiền từ Tết rồi, con nghĩ sẽ mua sắm gì đó mới cho việc học của con.

Bố: Ý kiến ​​hay đấy, Phong. Con muốn mua gì?

Phong: Con không chắc nữa. Thật khó để lựa chọn giữa điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cả hai đều hữu ích và con đã muốn một trong hai thứ đó từ lâu. Bố nghĩ sao ạ?

Bố: Có lẽ máy tính xách tay là lựa chọn tốt hơn. Kể từ khi máy tính xách tay được phát minh, chúng đã cho phép chúng ta học tập tốt hơn và làm việc nhanh hơn. Chúng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta trong 20 năm qua.

Phong: Đúng vậy bố ạ. Nhưng điện thoại thông minh cũng đã cải thiện cách chúng ta làm việc và học tập.

Bố: Thật không? Bố không biết điện thoại thông minh thích hợp cho việc học.

Phong: Chà, thật sự rất thú vị khi học với các ứng dụng giáo dục. Nó cũng rất thuận tiện cho người học sử dụng chúng. Một số bạn học của con thích sử dụng chúng trên điện thoại thông minh của họ. Các ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học hỏi cùng một lúc.

Xem thêm:  Unit 1 lớp 12: Speaking trang 12, 13 | Giải bài tập Tiếng Anh 12

Bố: Bố không biết điều đó! Đã có rất nhiều phát minh có giá trị. Hmm …… Có lẽ con nên hỏi giáo viên của mình. Cô ấy có thể giúp bạn quyết định.

2 (trang 53 Tiếng Anh 10): Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi)

Đáp án:

1. Smartphones and laptops.

2. (Since laptops were invented), they’ve allowed us to study better and work faster. They’ve completely changed our lives in the last 20 years.

3. The apps allow them to communicate and learn at the same time.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong và bố anh ấy đang nói về những phát minh nào?

– Điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

2. Máy tính xách tay hữu ích như thế nào?

– Kể từ khi máy tính xách tay được phát minh, chúng đã cho phép chúng tôi học tập tốt hơn và làm việc nhanh hơn. Họ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi trong 20 năm qua.

3. Tại sao học bằng ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh lại thú vị và tiện lợi?

– Các ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học hỏi cùng một lúc.

3 (trang 53 Tiếng Anh 10): Find three nouns and three adjectives in the conversation in 1 to talk about inventions. Follow the example (Tìm ba danh từ và ba tính từ trong đoạn hội thoại 1 để nói về phát minh. Làm theo ví dụ)

Xem thêm:  Tất tần tật về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh - ELSA Speak

Đáp án:

1. useful (hữu ích)

2. suitable (phù hợp)

3. valuable (giá trị)

4. laptop (máy tính xách tay)

5. apps (ứng dụng)

6. smartphone (điện thoại thông minh)

4 (trang 53 Tiếng Anh 10): Fill in each gap in the summary of the conversation with ONE word from 1 (Điền vào mỗi chỗ trống trong phần tóm tắt của cuộc hội thoại với MỘT từ từ bài 1)

Đáp án:

1. for

2. have

3. changed

4. to

5. to

6. learn

Hướng dẫn dịch:

Phong và bố đang bàn bạc mua gì cho việc học. Phong đã muốn có một chiếc máy tính xách tay hoặc một chiếc điện thoại thông minh từ lâu vì chúng đều rất hữu ích. Máy tính xách tay đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta kể từ khi chúng được phát minh, nhưng điện thoại thông minh cũng đã thay đổi cách chúng ta làm việc và học tập. Ví dụ: thật thú vị khi học với các ứng dụng giáo dục trên điện thoại thông minh. Họ cho phép sinh viên học và giao tiếp cùng một lúc. Thực sự rất khó cho Phong để lựa chọn giữa hai người.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Language (trang 53,54 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and repeat…2. Then listen and check your answers…

Reading (trang 55 Tiếng Anh lớp 10): 1. Look at the pictures of Asimo and Sophia… 2. Read the text again and match the…

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, 20, 21) - VietJack.com

Speaking (trang 56 Tiếng Anh lớp 10): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Talk more about one…

Listening (trang 57 Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the sentences with the words… 2. Listen to a conversation about…

Writing (trang 58 Tiếng Anh lớp 10): 1. Choose an invention in this unit…2. Rewrite the second sentence so that…

Communication and Culture (trang 59,60 Tiếng Anh lớp 10): 1. Listen and complete a conversation…2. Work in pairs…

Looking back and Project (trang 60,61 Tiếng Anh lớp 10): 1. Solve the crossword… 2. Circle the correct answers…