Giải Toán 7 trang 50 Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 1

Rate this post

Giải Toán 7 Bài Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng xem hướng dẫn giải và gợi ý đáp án của 5 bài tập trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang50.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài Luyện tập chung trang 50 Chương III: Góc và đường thẳng song song trong SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 50 tập 1

Bài 3.12

Cho hình 3.28:

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI.

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Gợi ý đáp án:

Quan sát hình vẽ ta có:

a) Các góc ở vị trí so le trong với góc FIP là: góc IPQ.

Các góc ở vị trí so le trong với góc NMI là: góc MIE hoặc góc MPQ.

b) Các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là: góc MEF.

Các góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là: góc MNP.

Bài 3.13

Cho hình 3.29, biết widehat {xAz} = {50^0};widehat {yBz} = {50^0}. Giải thích tại sao Ax // By.

Xem thêm:  Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập - VnDoc.com

Hình 3.29

Gợi ý đáp án:

Theo bài ra ta có:

widehat {xAz} = widehat {yBz} = {50^0}

Mặt khác hai góc ở vị trí đồng vị

=> Ax // By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.14

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD // AB.

Gợi ý đáp án:

a) Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng d bất kì.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, kẻ đường thẳng trên cạnh dài còn lại của thước. Đó là đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.14

b) Ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 4cm).

Bước 2. Lấy điểm C nằm ngoài đoạn thẳng AB.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 8cm. Khi đó CD = 2.4 = 2AB.

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.14

Bài 3.15

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 350.

Hình 3.30

Chứng minh rằng MN // QP.

Gợi ý đáp án:

Ta có:

Và hai góc nằm ở vị trí so le trong

=> MN // PQ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.16

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 600 , (). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Xem thêm:  Giải SBT Toán hình 8 trang 157, 158, 159 tập 1 Bài 2 chính xác nhất

Gợi ý đáp án:

Ta có hình vẽ sau:

Ta có

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By song song với nhau (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Lý thuyết giải Toán 7 Luyện tập chung trang 50

– Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

  • Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • Hai góc đồng vị bằng nhau.

– Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a và n và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a và b song song với nhau.