Reading – Unit 7 trang 80 SGK Tiếng Anh 11 – Loigiaihay.com

Rate this post

While 1

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Dân số thế giới đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, thế giới có lẽ chỉ có khoảng 10 triệu người. Vào năm thứ nhất sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm sau thì dân số thế giới mới đạt đến 625 triệu người. Vào năm 1850, chỉ cách 100 năm sau đó, dân số thế giới lên đến con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, con số đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào năm 2000, dân số thế giới khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 dân số thế giới có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để phục vụ cho số đông người như thế này không? Nhiều nhà khoa học đã đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số cho rẳng có đủ tài nguyên để phục vụ cho 8 tỉ người, số khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự phát triển dân số vì nguồn tài nguyên có giới hạn. Chỉ 10 phần trăm đất đai của thế giới có thể được sử dụng cho canh tác và 20 phần trăm dành cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác cũng có giới hạn.

Xem thêm:  Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your body and you - VnDoc.com

Việc nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ở Thế giới thứ ba có nhiều con hơn ý muốn. Trong số phụ nữ mà không nghĩ rằng mình có quá nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ không biết cách an toàn nào để có con ít hơn. Những biện pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình thì không được phổ biến với họ. Đã đến lúc các chính phủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đó giúp họ để sự phát triển dân số thế giới có thể bắt đầu giảm đi thay vì cứ tiếp tục tăng.

Lời giải chi tiết:

1. Although most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

(Mặc dù hầu hết các nhà báo đều học ngành báo chí ở đại học, nhưng các nhà văn trước đó đã không học đại học.)

2. Can you explain the method for changing salt water to fresh water?

(Bạn có thể giải thích phương pháp chuyển đổi nước muối thành nước sạch?)

3. The number of injuries from automobile accidents increases every year.

(Số người bị thương do tai nạn ô tô tăng mỗi năm.)

4. Some countries are poor because they have very few natural resources.

(Một số quốc gia nghèo vì có rất ít tài nguyên thiên nhiên.)

5. These are all figures: 1, 75, 293.

Xem thêm:  500+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y CẦN BIẾT

(Đây đều là những con số: 1, 75, 293.)

6. There is a(n) limit of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.

(Bài kiểm tra ngắn có giới hạn thời gian 20 phút. Học sinh phải nộp bài ở cuối phút thứ 20.)

7. The United Nations is a(n) international organisation.

(Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế.)

8. Some children behave badly and their parents can’t control them.

(Một số trẻ em cư xử kém và bố mẹ chúng không thể kiểm soát chúng.)