Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 101 Bài 165: Ôn tập về đại lượng

Rate this post

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 101 Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 101 Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 101 Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) – Cô Nguyễn Oanh (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 101 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 thế kỷ = …. năm

1 ngày = …. giờ

1 năm = …. tháng

1 giờ = …. phút

= …. ngày (hay …. ngày)

1 phút = …. giây

1 tháng = …. ngày (hay …. ngày)

(tháng hai có …. ngày hay …. ngày)

Lời giải:

1 thế kỷ = 100 năm

1 ngày = 24 giờ

1 năm = 12 tháng

1 giờ = 60 phút

= 365 ngày (hay 366 ngày)

1 phút = 60 giây

1 tháng = 30 ngày (hay 31 ngày)

(tháng hai có 28 ngày hay 29 ngày)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 101 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 giờ = …. phút

giờ 36 phút = …. giây

9600 giây = …. phút

giờ = …. phút

b) 12 phút = …. giây

2 phút 15 giây = ….giây

1 giờ = …. giây

phút = …. giây

Xem thêm:  Vở bài tập Toán lớp 4 bài 31: Luyện tập phép cộng, phép trừ

c) 10 thế kỷ = …. năm

6 năm 6 tháng = …. tháng

100 năm = …. thế kỷ

ngày = …. giờ

Lời giải:

a) 6 giờ = 360 phút

1 giờ 36 phút = 96 giây

9600 giây = 160 phút

giờ = 15 phút

b) 12 phút = 720 giây

2 phút 15 giây = 135 giây

1 giờ = 3600 giây

phút = 20 giây

c) 10 thế kỷ = 1000 năm

6 năm 6 tháng = 78 tháng

100 năm = 1 thế kỷ

ngày = 12 giờ

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 101 Bài 3: Điền dấu “ < > =” vào chỗ chấm:

2 giờ 30 phút …. 180 phút

450 giây …. 7 phút 0 giây

thế kỷ …. 10 năm

Lời giải:

2 giờ 30 phút< 180 phút

450 giây > 7 phút 0 giây

thế kỷ= 10 năm

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 101 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ?

A. 10 giờ 58 phút B. 11 giờ

C. 11 giờ 12 phút D. 11 giờ 19 phút

Lời giải:

Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Vì đồng hồ bị chạy chậm 7 phút nên đồng hồ đó đang chỉ 10 giờ 58 phút.

Chọn đáp án A.

Bài tập Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

 • Giải sgk Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 106: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Bài tập Ôn tập về đại lượng

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 167: Ôn tập về hình học
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Xem thêm:  Luyện tập: Giải bài 26 27 28 trang 80 sgk Toán 8 tập 1

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: