Tuổi Tiếng Anh Là Gì ? Năm Tuổi Trong Tiếng Anh Là Gì

Rate this post

Trong tất cả các mối quan hệ, việc biết được tuổi tác của mọi người xung quanh là vô cùng quan trọng. Nó giúp cho chúng ta giao tiếp với nhau dễ dàng, xưng hô đúng mực. Tuy nhiên ở trong tiếng anh, việc hỏi tuổi là vô cùng tế nhị. Nó thể hiện lịch sự và tôn trọng rất cao. Ngay sau đây hufa.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách hỏi tuổi bằng tiếng anh đơn giản nhất.Bạn đang xem: Tuổi tiếng anh là gì

Cấu trúc hỏi tuổi bằng tiếng anh

Trên cơ bản, sẽ có hai cách hỏi tuổi bằng tiếng anh cụ thể như sau:

Cấu trúc 1:

How old + to be + S?

Trong đó:

– How old: Từ hỏi về tuổi

– To be: Trợ động từ được chia ở trong thì hiện tại và tương ứng với các chủ ngữ trong câu.

– S: Chủ ngữ của câu có thể là đại từ (he, she, it…) hoặc tên riêng (Lan, Hoa, Lisa…)

Ex:

– How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

– How old is she? (Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

Cấu trúc 2:

What + is + …age?

Trong đó:

– What: Từ để hỏi

– To be is: Bổ nghĩa cho danh từ hỏi tuổi bằng tiếng Anh.- … age: Danh từ hỏi tuổi, sau age là các từ sở hữu cách như your age, her age…

Xem thêm:  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D or your

Ex:

– What is your age? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

– What is her age? (Cô ấy bao nhiêu tuổi?)

Gợi ý cách trả lời về tuổi

Thường trong tiếng anh để trả lời cho câu hỏi về tuổi tác, chúng ta sẽ dùng một cấu trúc trả lời sau:

S + to be+ number + year(s)old

Câu trúc câu này có nghĩa là trả lời ai đó bao nhiêu tuổi, và cần chú ý với trẻ dưới 1 tuổi, chúng ta sử dụng “year old”. Còn lớn hơn 1 tuổi thì ta thêm s – tức là “years old”.

Ex:

– The kid is 1 year old. (Đứa trẻ tròn 1 tuổi.)

– They are 20 years old. (Họ 20 tuổi.)

Ngoài ra, với câu trả lời cho cách hỏi tuổi bằng tiếng anh bạn có thể sử dụng các trạng từ ở phía trước. Nhằm để nhấn mạnh thêm về tuổi của ai đó. Cụ thể:

– Early: Mới…

Ex: Lan is early 19 years old. (Lan mới 19 tuổi.)

– My mid: Ở giữa độ tuổi

Ex: Tom is in my mid 40 years old. ( Tom đang ở giữa độ tuổi 30.)

– Late: Cuối

Ex: I am late 30 years old. (Tôi đang ở cuối độ tuổi 20 tuổi rồi, có nghĩa là tầm 28,29 tuổi)

Ngoài ra, còn có những cụm từ được chia theo nhóm tuổi như:

+ Baby: Áp dụng cho trẻ từ 0 – 1 tuổi.

+ Toddler: Tính trẻ từ 1 – 3 tuổi.Xem thêm: Xấp Xỉ Là Gì ? Lý Thuyết Xấp Xỉ

+ Child: Trẻ từ 4 – 12 tuổi.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 6: A visit to a school | Tiếng Anh 7 Global Success

+Teen/Teenager: Dùng cho người ở độ tuổi từ 13 – 19 tuổi.

+ Aldult: Sử dụng cho người trên 20 tuổi tới 50 tuổi.Xem thêm: Visa Trung Quốc Diện S2 Là Gì, Nghĩa Của Từ S2 Trong Tiếng Việt

+ Senior/Elderly: Người sử dụng từ này trên 60 hoặc 65 tuổi.

Mẫu hội thoại về cách hỏi tuổi bằng tiếng anh

Để có thể hiểu rõ hơn về những cách hỏi về tuổi tác, bạn có thể tham khảo qua đoạn hội thoại nhỏ dưới đây:

– John: Good morning, Tommy. This is Lynk. She is my roommate. (Chào buổi sáng, Tommy. Đây là Lynk. Cô ấy là bạn cùng phòng của tôi.)

– Tommy: Hi, Lynk. My name is Tommy. Nice to meet you (Chào, Lynk. Tên tôi là Tommy. Rất vui được gặp bạn!)

– Lynk: I’m Lynk. Nice to meet you too! (Tôi là Lynk. Cũng hân hạnh được gặp bạn!)

– Tommy: Yes. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi?)

– Lynk: I’m 21 years old. And you? What is your age? (Tôi 20 tuổi. Còn bạn? Bạn bao nhiêu tuổi?)

– Tommy: I am the same as you. I am also 20 years old. (Tôi cũng giống như bạn. Tôi cũng 21 tuổi.)