Giải Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 1

1. Listen to the news report and correct the following statements.

(Nghe báo cáo tin tức và sửa những câu sau.)

1. A typhoon hit Nghe An Province early this morning.

(Một cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Nghệ An vào sáng sớm nay.)

2. Only a few people were seriously injured in the storm.

(Chỉ có một số người bị thương nặng trong cơn bão.)

3. There wasn’t any damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Không có thiệt hại về tài sản tại Cửa Lò, một thị xã ven biển của Nghệ An.)

4. The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão đã không suy yếu khi các nhân viên cứu hộ đến khu vực.)

5. According to the weather bureau, the area will be rain-free over the next few days.

(Theo cơ quan thời tiết, khu vực này sẽ không có mưa trong vài ngày tới.)

Phương pháp giải:

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Xem thêm:  Love nghĩa là gì? 4 kiểu tình yêu phổ biến nhất hiện nay - Cafe hẹn hò

Dịch bài nghe:

Tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng trở lại khi một cơn bão đánh vào khu vực đêm qua. Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối và hoành hành suốt đêm. Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác bị mất nhà cửa. Những cơn gió mạnh đã gây thiệt hại lớn cho tài sản, bao gồm cả nhà cửa và doanh nghiệp, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An. Cơn bão đã yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực này. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập hoặc hư hỏng đã được cứu thoát. Công nhân hiện đang dọn dẹp các mảnh vụn còn lại từ cơn bão dữ dội. Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Những người bị mất nhà cửa đã được đưa đến các khu vực an toàn, nơi những nơi tạm trú ẩn sẽ được xây dựng. Cục thời tiết đã ban hành cảnh báo lũ lụt cho Nghệ An và các tỉnh lân cận khi mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Lời giải chi tiết:

Phần in đậm là phần được sửa lại

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

(Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.)