Looking back trang 24 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới – Loigiaihay.com

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 2

2. Choose the best answer A, B, or C to complete the sentences.

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B hoặc C để hoàn thành câu.)

1. Australia has the biggest … in the world.

(Úc có … lớn nhất trên thế giới)

A. natural beauty (cảnh đẹp thiên nhiên)

B. puzzling world (thế giới khó hiểu)

C. cattle station (trại gia súc)

2. Over 1000 sea planes come and go on the water of Lake Hood airport in Alaska. It’s really a fun … to watch.

(Hơn 1000 máy bay biển đến và đi trên mặt nước của sân bay hồ Hood ở Alaska. Nó thức sự là một… vui để xem.)

A. scene (cảnh)

B. icon (biểu tượng)

C. puzzle (câu đố)

3. The Maori’s language and … have had a great impact on New Zealand.

(Ngôn ngữ và… của người Maori có tác động to lớn đến New Zealand.)

A. festivals (lễ hội)

B. dances (các điệu nhảy)

C. culture (văn hóa)

4. Niagara Fall is a great … on the border of the USA and Canada. Thousands of visitors come to see it every month.

(Thác Niagara là một … hùng vĩ ở biên giới giữa Mỹ và Canada.)

A. tradition (truyền thống)

B. spectacle (cảnh hùng vĩ)

C. relaxation (sự giải trí)

5. People in countries like the USA, Great Britain, and New Zealand use English as their … language.

(Người ở các đất nước như là Mỹ, Britain, và New Zealand sử dụng Tiếng Anh như là ngôn ngữ …)

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” hay nhất bạn nên biết - Flyer

A. official (chính thức)

B. native (bản xứ)

C. foreign (nước ngoài)

6. In summer, children often take part in a local or international … .

(Vào mùa hè, trẻ em thường tham gia vào các … địa phương hoặc quốc tế.)

A. summer camp (trại hè)

B. game (trò chơi)

C. attraction (điểm hấp dẫn)

Lời giải chi tiết:

1. C 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A

1. C

Australia has the biggest cattle station in the world.

(Úc có trại gia súc lớn nhất trên thế giới.)

2. Over 1000 sea planes come and go on the water of Lake Hood airport in Alaska. It’s really a fun scene to watch

(Hơn 1000 máy bay biển đến và đi trên mặt nước của sân bay hồ Hood ở Alaska. Nó thức sự là một cảnh tượng vui để xem.)

3. The Maori’s language and culture have had a great impact on New Zealand.

(Ngôn ngữ và văn hóa của người Maori có tác động to lớn đến New Zealand.)

4. Niagara Fall is a great spectacle on the border of the USA and Canada. Thousands of visitors come to see it every month.

(Thác Niagara là một cảnh hùng vĩ hùng vĩ ở biên giới giữa Mỹ và Canada.)

5. People in countries like the USA, Great Britain, and New Zealand use English as their native language.

(Người ở các đất nước như là Mỹ, Britain, và New Zealand sử dụng Tiếng Anh như là ngôn ngữ bản xứ.)

6. In summer, children often take part in a local or international summer camp.

Xem thêm:  Getting started Unit 2: City life | Tiếng Anh 9 trang 16 - Tech12h

(Vào mùa hè, trẻ em thường tham gia vào các trại hè địa phương hoặc quốc tế.)