Unit 10 lớp 7 Project sách Global Success – VnDoc.com

Rate this post

Tiếng Anh lớp 7 Unit 10 trang 113

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Unit 10 lớp 7 Project sách Global Success. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Unit 10 lớp 7 Project sách Global Success

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

SAVING ENERGY AT SCHOOL

(Tiết kiệm năng lượng ở trường học)

1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school.

(Dưới đây là một số lời khuyên về cách học sinh có thể tiết kiệm năng lượng ở trường. Làm việc theo nhóm, thảo luận xem cái nào có thể áp dụng trong trường của bạn.)

Some tips to save energy at school:

(Một số mẹo để tiết kiệm năng lượng ở trường:)

– Turn the lights off when you leave the classroom.

(Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

– Turn off electrical appliances when they are not in use.

(Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

– Don’t overheat or overcool the classrooms.

(Không để phòng học quá nóng hoặc quá lạnh.)

– Check that none of your taps around the school are dripping

(Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

Gợi ý đáp án

– Turn the lights off when you leave the classroom.

– Turn off electrical appliances when they are not in use.

Xem thêm:  Tổng hợp các từ nối trong tiếng Anh giúp bạn giao tiếp lưu loát hơn

– Check that none of your taps around the school are dripping.

2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.

(Làm việc nhóm. Thảo luận một số mẹo về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của bạn. Sau đó làm một tấm áp phích và trình bày nó trước lớp của bạn.)

Unit 10 lớp 7 Project sách Global Success

Gợi ý đáp án

Hello everyone, today our group will talk about some tips to save energy in our school. First, we should turn the lights off when you leave the classroom because this saves electricity. Second, we should turn off electrical appliances when they are not in use. A variety of different electronic devices and appliances can consume electricity even when they’re turned off, so it’s important to switch them off after using. Finally, we should check that none of your taps around the school are dripping. This helps saving a large amount of water every day.

Xem tiếp: Unit 11 lớp 7 Getting Started sách Global Success MỚI

Nhằm giúp học sinh có thể theo dõi tiến trình bài học dễ dàng, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 Global Success theo từng Unit bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 10 lớp 7 Project sách Global Success, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1 (trang 23, 24) | Tiếng Anh 7 Global Success