Grammar – Unit 7 SGK Tiếng Anh 10 mới – Tìm đáp án

Rate this post

– Mạo từ xác định “the” được dùng trước danh từ để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự vật nào đó đã được xác định rồi, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết tượng được đề cập tới. Ví dụ: Khi nói “Mother is in the garden” (Mẹ đang ở trong vườn cả người nói lẫn người nghe đều biết khu vườn đang được đề cập tới là vườn nào, ở Chúng ta xem những ví dụ khác:

The Vietnamese often drink tea.

Người Việt Nam thường uống trà. (người Việt Nam nói chung)

We like the teas of Thai Nguyen.

Chúng tôi thích các loại trà của Thái Nguyên.

(dùng “the” vì đang nói đến trà của Thái Nguyên)

Butter is made from cream.

Bơ được làm từ kem. (Bơ nói chung)

He likes the butter of France.

Anh ta thích bơ của Pháp. (Butter được xác định bởi từ France (nước Pháp)).

“The” dùng trước danh từ mang nghĩa chỉ chủng loại: The có thể dùng theo nghĩa biểu chưng (generic meaning), nghĩa là dùng để chỉ một loài:

Ex: I hate the television.

Tôi ghét chiếc tivi.

The whale is a mammal, not a fish.

Cá voi là động vật có vú, không phải là cá nói chung.

Ở đây “the television, the whale” không chỉ một cái tivi hoặc một con cá voi cụ thể mà chỉ chung cho tất cả tivi, cá voi trên trái đất này.

2) Cách dùng mạo từ

a) Các trường hợp dùng mạo từ a/an

– Mạo từ bất định a/an được dùng trước danh từ đếm được số ít để chỉ một người/vẳ: không xác định hoặc một người/vật được đề cập đến lần đầu – người nghe không biết chính xác hoặc chưa từng biết về người hay vật đó.

Ex: She teaches in a nice big school. Cô ấy dạy trong một ngôi trường lớn, đẹp. [Không xác định được ngôi trường nào.]

Xem thêm:  Real là gì? (Cập nhật 2023) - Luật ACC

a/an được dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ.

Ex: My brother’s an engineer. (Anh trai tôi là kĩ sư).

He works as a teacher. Anh ấy là một giáo viên.

a/an được dùng để nói về chức năng sử dụng của một vật.

Ex: Don’t use the glass as an ashtray.

Dừng dùng cái ly làm đồ gạt tàn thuốc.

a/an được dùng để nói về một cái gì đó chung chung, không rõ ràng.

Ex: She married a teacher. Cô ta kết hôn với một giáo viên.

a/an được dùng để mô tả.

Ex: She has a long hair. Cô ấy có mái tóc dài.

b) Không dùng a/an trong các trường hợp sau:

– Với danh từ không đếm được, (not “a rice”)

– Không dùng với sở hữu từ (possessive), (not a my book)

– Các bữa ăn, môn thể thao (to have lunch’, àn trưa, to play football: chơi bóng đá)

– Sau kind of, sort of, a/an được lược bỏ đi.

Ex: A kind of tree. Một loại cây.

* Chú ý (Note):

– Nhưng khi mô tả về tóc (hair), thì danh từ hair luôn ở dạng số ít và không có mạo từ đứng trước.

Ex: She’s got dark hair. Cô ấy có mái tóc đen.

– Trong câu cảm thán (exclamation) với what, a/an không được bỏ.

Ex: What a pity! Thật tiếc!

– a/an luôn đứng sau quite, rather và such, (quả là, khó là, như thế,..)

Ex: quite/rather/such a nice day.

quả là một ngày đẹp trời; một ngày đẹp trời như thế,…

c) Cách dùng mạo từ “the”

Các trường hợp dùng mạo từ xác định “the”:

– Khi đi trước một danh từ chỉ người hay vật độc nhất.

the sun (mặt trời), the moon (mặt trăng)

– Dùng the trước bất cứ một danh từ nào khi người nói và người nghe đều biết về danh từ đang được: nói tới hoặc được xác định rõ ràng.

Xem thêm:  Cách nói ”em yêu anh” tiếng Hàn là gì?

Ex: Their literature teacher is old, but the English teacher is young.

Giáo viên môn Văn của chúng tôi già rồi nhưng giáo viên tiếng Anh thì trẻ.

– Trước tên các quốc gia ở dạng số nhiều hoặc các quốc gia là sự liôn kết các đơn vị nhỏ.

Ex: The United States (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ), The Netherlands (vương quốc Hà Lan),

The Philippines (cộng hòa Philippines), The United Kingdom (Vương quốc Anh)…

– Trước các địa danh mà danh từ chung đã được hiểu ngầm.

Ex: the Sahara (desert) (sa mạc Sahara); the Autonomous Republic of Crimea (cộng hòa tự trị Crimea)

– Trước danh từ riêng chỉ quần đảo, sông, rặng núi, đại dương.

Ex: the Bahamas (quần đảo Bahamas), the river Thames (sông Thames); The Atlantic (Đại Tây Dương)

– Trước một danh từ số ít đếm được dùng với ý nghĩa tổng quát để chỉ cả một chủng loại.

Ex: The horse is being replaced by the tractor.

Ngựa đang được thay thế bởi máy kéo.

– Trước một danh từ chung có danh từ riêng theo sau xác định.

Ex: the planet Mars (hành tinh sao Hỏa)

– Trước một tước hiệu gọi theo số thứ tự hay trước số thứ tự.

Ex: Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth the Second

nữ hoàng Elizabeth đệ nhị

She is the first person to come here today.

Hôm nay, cô ấy Là người đầu tiên đến đây.

– Trong dạng so sánh nhất (superlatives) và trong dạng so sánh kép (double comparative). Ex: This is the youngest student in her class.

Đây là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp của cô ấy.

The harder you work, the more you will be paid.

Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng được trả lương nhiều.

This is the best book I have ever had.

Đây là quyển sách tốt nhất mà trước giờ tôi có được.

– Trước một danh từ được một ngữ giới từ (prepositional phrase) bổ nghĩa.

Xem thêm:  Cách chào tạm biệt bằng tiếng Anh chuyên nghiệp - Pasal

Ex: the road to London (đường đến Luân Đôn) the battle of Trafalgar (trận chiến Trafalgar)

– Trước một danh từ được bổ nghĩa bằng một một mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause).

Ex: The man who helped you yesterday is not here.

Người đàn ông đã giúp bạn ngày hôm qua không có ở đây.

– Trước một tính từ để tạo thành một danh từ tập hợp (collective noun).

Ex: The rich should help the poor.

Người giàu nên qiúp đỡ người nghèo.

– Dùng “the” để đưa ra câu phát biểu chung về động vật; về phát minh, khám phá:

Ex: The monkey can swing.

Khỉ có thể đánh đu.

The electron is a part of every atom.

Các electron là một phần của mỗi nguyên tử.

– Dùng “the” với cồng cụ âm nhạc:

Ex: The piano (đàn piano); the violin (đàn violin); the clarinet (kèn clarinet)

* Cách đoc: “the” được đọc là /ði/ khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là /ðə/ khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm:

The egg the chair.

The umbrella the book.

“The” được đọc là /ðə/ khi đứng trước danh từ có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc bằng một phụ âm + nguyên âm: /ju:/và /wʌn/ như:

The United Stated The Europeans

The one-eyed man is the King of the blind.

The university

“The” được đọc là /ði/ khi đứng trước danh từ có “h” không đọc:

The “ði” hour (giờ)

The “/ði/” honestman (người lương thiện)

“The” được đọc là “ði” khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ bắt đầu ngay cả bằng phụ âm:

I have forgotten the “ði:”, er, er the “ði:”, er, check.

Tôi đã bỏ quên cái, à à, cái ngân phiếu rồi.