Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Global Success, Friends plus, Explore

Rate this post

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 sách mới Global Success, Friends plus, Explore English của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 2.

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Global Success, Friends plus, Explore English

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My home – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh lớp 6

  Xem từ vựng

 • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Which family members does Mi talk about? …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the house. Name the rooms in it. (Nhìn vào căn nhà và viết tên các phòng trong nhà) ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 18 – 19 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng). 2. Complete the sentences with the correct possessive forms. …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the text. Answer the questions. (Đọc bài văn, trả lời câu hỏi). 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại và trả lời câu hỏi) …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. (Quan sát bức tranh. Kể tên các vật. Đoán xem liệu những vật ấy có được nhắc đến trong bài nghe hay không). …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group. (Cho những từ sau vào nhóm đúng. Thêm từ mới vào mỗi nhóm) …

  Xem lời giải

 • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Which one would you like to live in? Why? (Em thích sống căn nhà nào, vì sao?). 2. Now work in groups. …

  Xem lời giải

Xem thêm:  Gà Trống trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 3: My friends
 • Review 1 (Unit 1-2-3)
 • Unit 4: My neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Monkeys are amazing! – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 2 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and number the animals (Nghe và đánh số các loài động vật) …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Label the pictures with the names of animals in the order you hear them …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Long and short a sounds. A. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a true- false game. Work in pairs. Take turn to describe an animal …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. Check all the facts you think are true …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 139 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the animals in the correct columns (Đặt các loài động vật vào cột đúng) …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 152 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the animals that live in a rain forest (Khoanh tròn vào các loài động vật sống ở rừng nhiệt đới) …

  Xem lời giải

Xem thêm:  Giải Communication Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới - Loigiaihay.com

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 3: Where’s the shark?
 • Unit 4: This is my family.
 • Unit 5: I like fruit!

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Days – Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Reading (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Puzzles and games (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo:

 • Starter unit
 • Unit 1: Towns and cities
 • Progress review 1

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 – (Chương trình thí điểm)

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back (trang 100) - VietJack.com

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: