Giải Hóa 12 bài 8: Thực hành: Điều chế tính chất hóa học của este

Rate this post

Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat – Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 38 SGK Hóa 12): Viết tường trình

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat:

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 69 sgk Hóa học 8

– Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm 1ml ancol etylic, 1ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt H2SO4 đặc

+ Lắc đều, đun cách thủy 5-6 phút trong nước nóng 65-70oC.

+ Làm lạnh, rót thêm vào ống nghiệm 2ml dd NaCl bão hòa

Quan sát hiện tượng

– Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

C2H5OH + CH3COOH -H2SO4, to→ CH3COOC2H5 + H2O

Xem thêm:: Cl2 KOH đặc nóng → KCl KClO3 H2O

– Giải thích: Este gần như không tan trong nước nên chất lỏng thu được phân 2 lớp, este nhẹ nổi lên trên bề mặt.

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá:

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 69 sgk Hóa học 8

– Tiến hành TN:

+ Cho vào bát sứ 1g mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2-2,5ml dd NaOH 40%.

+ Đun sôi nhẹ và khuấy đều, thêm vài giọt nước cất

Xem thêm:  Giải bài tập Hóa 10 bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

+ Sau 8 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4-5ml dd NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

+ Để nguội, quan sát hiện tượng.

– Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dd.

– Giải thích: đó là muối Na của axit béo, thành phần chính của xà phòng.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2:

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 69 sgk Hóa học 8

– Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm 5 giọt dd CuSO4 + 1ml dd NaOH 10%.

+ Lắc nhẹ, gạn lớp dd để giữ kết tủa Cu(OH)2

+ Thêm 2ml dd glucozo 1%, lắc nhẹ

Quan sát hiện tượng

– Hiện tượng:

+ Lúc đầu xuất hiện kết tủa do:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

+ Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa Cu(OH)2 bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O

Xem thêm:: Soda có công thức hóa học là gì? Ứng dụng trong xử lý nước bể bơi

– Giải thích: Glucozo phản ứng làm tan kết tủa Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

Thí nghiệm 4: Phản ứng của tinh bột với iot:

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 69 sgk Hóa học 8

– Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm 1-2 ml hồ tinh bột

+ Nhỏ tiếp vài giọt dd iot vào ống nghiệm

+ Đun nóng sau đó để nguội

Quan sát hiện tượng

– Hiện tượng:

Nhỏ dd iot vào hồ tinh bột → dd màu xanh ; đun nóng → mất màu ; để nguội → dd màu xanh trở lại.

Xem thêm:  Giải Hoá 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

– Giải thích: phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dd có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dd có màu xanh.

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Chương 2 khác:

  • Bài 9: Amin
  • Bài 10: Amino axit
  • Bài 11: Peptit và protein
  • Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
  • Bài 13: Đại cương về polime

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác