Unit 8 lớp 11: Writing trang 38 | Giải bài tập Tiếng Anh 11 – vietjack.me

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Writing unit 8 lớp 11 trang 38 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tiếng Anh 11 Unit 8: Writing trang 38

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 8: Our world heritage sites: Writing

1. Ask and answer the questions below.

(Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

Gợi ý:

1. What do you know about Trang An Scenic Landscape Complex?

(Bạn biết gì về Quần thể Danh thắng Tràng An)

=> Trang An Scenic Landscape Complex is located in Ninh Binh Province and is called as a “Ha Long Bay on land” with numerous caves, mountains, and historic relics.

(Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình và được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên đất liền với nhiều hang động, những dãy núi, và những khu di tích lịch sử)

2. Have you been there? If so, what did you see there? If not, what do you think visitors can see there?

(Bạn đã đến đó chưa? Nếu đến rồi bạn đã thấy gì ở đó? Nếu chưa, thì bạn nghĩ du khách có thể tham quan những gì khi đến đó?)

=> I have never been there. I think visitors can enjoy the ancient architecture and explore the caves and rivers here.

(Tôi chưa từng đến đây. Tôi nghĩ du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc cố và khám phá các hang động và sông ở đó.)

2. Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site.

(Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.)

Đáp án:

Cultural value (in any order): c, d

Xem thêm:  Ngữ pháp tiếng Anh: Cụm động từ (phrasal verb) - TOPICA Native

Natural beauty: a, b

Geological value: b

Preservation of heritage: e

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

• Cultural value

c. Home to many temples, pagodas, and places of worship.d. Archaeological discoveries of human activity dating back almost 30,000 years.

• Natural beauty

a. Trang An – Tam Coc – Bich Dong natural scenic landscape and ecological site.b. A magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

• Geological value

b. A magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

• Preservation of heritage

e. Home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

Tạm dịch:

Khu Thắng cảnh Tràng An, được công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản.

• Giá trị văn hoá

Nơi có nhiều ngôi chùa, đền, và nơi thờ tự.Khám phá khảo cổ học về hoạt động của con người kéo dài gần 30.000 năm.

• Vẻ đẹp tự nhiên

Tràng An – Khu du lịch sinh thái Tam Cốc – Bích Động.

Một phong cảnh tuyệt đẹp của đỉnh núi đá vôi bao quanh bởi các thung lũng và núi dốc.

• Giá trị địa chất

Một cảnh quan tuyệt đẹp của núi đá vôi được bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc.

• Bảo tồn di sản

Là nhà của hơn 800 loài thực vật và động vật.

Khu thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2014 với tư cách là một tài sản thiên nhiên và văn hoá hỗn hợp.

Xem thêm:  EXP là gì? 10 ý nghĩa của thuật ngữ EXP trong từng lĩnh vực

3. Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex.

(Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của em về Quần thể danh thang Tràng An.)

Gợi ý:

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long-lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship.

The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feature Trang An – Tam Coc – Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is an ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificent landscape of limestone (mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

As a place of cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

Tạm dịch:

Khu danh thắng Tràng An, được công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản.

Giá trị nổi bật nhất của cảnh đẹp này là giá trị văn hoá của nó. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu hiệu của hoạt động của con người có từ gần 30.000 năm. Với một lịch sử lâu dài như vậy, khu Danh thắng Tràng An là nơi có nhiều đền, chùa và địa điểm thờ tự.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 Lesson 2 trang 66 - 67 Tập 1 hay nhất

Vẻ đẹp tự nhiên của nơi có giá trị địa chất là một điểm nổi bật khác của Tràng An – Tam Cốc – Bích Động không chỉ có cảnh quan thiên nhiên mà còn là khu sinh thái. Hơn nữa, khu vực này nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ của núi đá vôi (núi đỉnh được bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc.)

Là một nơi có giá trị văn hoá và tự nhiên, Di sản Tràng An được bảo tồn tốt. Du khách ngạc nhiên khi thấy rằng danh thắng này có hơn 800 loài thực vật và động vật.

Khu di tích thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 2014, đã đạt được các tiêu chuẩn của UNESCO sự tổng hòa thiên nhiên và văn hóa nhân loại.

Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 8: Our world heritage sites: Writing

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 chi tiết, hay khác:

Unit 8: Getting started (trang 30): Listen and read…

Unit 8: Language (trang 32): Fill the blanks with the right form of the words from the box…

Unit 8: Reading (trang 34): You are going to read a text about Ha Long Bay…

Unit 8: Speaking (trang 35): Read the information about some attactions in Hue…

Unit 8: Listening (trang 37): You are going to listen to a radio programme about Phong Nha – Kc Bang National Park…

Unit 8: Communication and Culture (trang 39): Work in groups…

Unit 8: Looking back (trang 40): Listen to the following short exchanges…

Unit 8: Project (trang 41): Work in groups…