Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 2 (trang 95, 96) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 9 lớp 7 A closer look 2 trang 95, 96 trong Unit 9: Festivals around the world Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9.

Tiếng Anh 7 Unit 9 A closer look 2 (trang 95, 96) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 95 Tiếng Anh 7 Global Success): Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. (Điền vào mỗi chỗ trống với một động từ bổ trợ hoặc động từ bổ sung đúng.)

1. _______ they hold the festival in Ha Noi every year?

2. _______ he visit Hoi An last year?

3. _______ they performing folk dances?

4. A: _______ you make banh chung? – B: Yes, I can.

5. _______ your brother usually come back home at Tet?

Lời giải:

1. Do

2. Did

3. Are

4. Can

5. Does

Giải thích:

Trong câu hỏi Yes / No:

– Cấu trúc với động từ thường: Trợ động từ / Động từ khuyết thiếu + S + V?

– Cấu trúc với động từ “be”: Be + S + ….?

Hướng dẫn dịch:

1. Họ có tổ chức lễ hội ở Hà Nội hàng năm không?

2. Anh ấy có đến thăm Hội An vào năm ngoái không?

3. Họ có đang biểu diễn các điệu múa dân gian không?

4. A: Bạn có thể làm bánh chưng không? – B: Vâng, tôi có thể.

5. Anh trai bạn có thường về quê vào dịp Tết không?

2 (trang 95 Tiếng Anh 7 Global Success): Change the sentences into Yes/ No questions. (Thay đổi các câu thành câu hỏi Có / Không.)

1. My mother can make a costume for me.

Xem thêm:  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Phòng Khách (Living Room)

2. She will bake a birthday cake for him.

3. The dragon dances are interesting.

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil.

5. They saw a fireworks display on New Year’s Eve.

Lời giải:

1. Can your mother make a costume for you?

2. Will she bake a birthday cake for him?

3. Are the dragon dances interesting?

4. Does The Rio Carnival take place every year in Brazil?

5. Did they see a fireworks display on New Year’s Eve?

Giải thích:

Trong câu hỏi Yes / No:

– Cấu trúc với động từ thường: Trợ động từ / Động từ khuyết thiếu + S + V?

– Cấu trúc với động từ “be”: Be + S + ….?

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Mẹ tôi có thể may một bộ trang phục cho tôi.

2. Cô ấy sẽ nướng bánh sinh nhật cho anh ấy.

3. Những điệu múa rồng thật thú vị.

4. Lễ hội Rio Carnival diễn ra hàng năm ở Brazil.

5. Họ đã xem một màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

B. Câu hỏi

1. Mẹ bạn có thể may trang phục cho bạn không?

2. Cô ấy sẽ nướng bánh sinh nhật cho anh ấy chứ?

3. Những điệu múa rồng có thú vị không?

4. Lễ hội hóa trang Rio có diễn ra hàng năm ở Brazil không?

5. Họ có nhìn thấy một màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa không?

3 (trang 95 Tiếng Anh 7 Global Success): Match the questions in column A with their answers in column B (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời của chúng ở cột B)

Lời giải:

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ giúp tôi chụp ảnh chứ? – Được.

2. Cậu ấy đang tô trứng Phục sinh à? – Đúng vậy.

Xem thêm:  12 Tháng Trong Tiếng Anh: Cách Đọc Viết (Chuẩn Xác) - KISS English

3. Họ ăn kẹo táo vào Halloween phải không? – Đúng.

4. Bạn có hào hứng về kỳ nghỉ không? – Không, tôi không.

5. Cô ấy có thể biểu diễn điệu múa dân gian Hà Lan không? – Không, cô ấy không thể.

4 (trang 95-96 Tiếng Anh 7 Global Success): Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang’s answers below. (Mark đang nói chuyện với Trang về Tết Trung thu. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của Trang dưới đây.)

Lời giải:

1. b

2. e

3. a

4. c

5. d

Hướng dẫn dịch:

Mark: Bạn có tổ chức Tết Trung thu vào tháng 12 không?

Trang: Không, chúng tôi tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch.

Mark: Bạn có ăn bánh trung thu ở lễ hội không?

Trang: Có, chúng tôi có. Chúng tôi cũng có một số trái cây mùa thu.

Mark: Bạn có làm đèn lồng ở lễ hội không?

Trang: Có g, chúng tôi có. Chúng tôi cũng xem múa lân.

Mark: Bạn có thích lễ hội không?

Trang: Có, tôi có. Đó là một trong những lễ hội yêu thích của tôi.

Mark: Tôi có thể tham gia lễ hội với bạn vào tháng tới được không?

Trang: Được. Chỉ cần qua nhà tôi vào đêm liên hoan.

5 (trang 96 Tiếng Anh 7 Global Success): GAME. Festival mystery (TRÒ CHƠI. Lễ hội bí ẩn)

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes/ No questions to find out what the festival is. (Làm việc nhóm. Một học sinh nghĩ về một lễ hội mà anh / cô ấy thích. Các học sinh khác đặt câu hỏi Có / Không để tìm hiểu lễ hội là gì.)

Gợi ý:

A: Do many countries celebrate the festival?

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23) - VietJack.com

B: Yes, they do.

C: Do children like the festival?

B: Yes, they do.

A: Do they paint eggs?

B: Yes, they do.

C: Is it Easter?

B: Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

A: Có nhiều quốc gia tổ chức lễ hội không?

B: Có.

C: Trẻ em có thích lễ hội không?

B: Có.

A: Họ có vẽ những quả trứng không?

B: Có.

C: Có phải là Lễ Phục sinh không?

B: Đúng vậy.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 7

 • Getting Started (trang 92, 93 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again

 • A Closer Look 1 (trang 94 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write under each picture a festival name from the box… 2. Complete the table below with the phrases from the box

 • Communication (trang 96, 97 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in groups

 • Skills 1 (trang 97, 98 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures… 2. Match the word from the email in 1 with its meaning

 • Skills 2 (trang 99 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the animal below. … 2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival

 • Looking Back (trang 100 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases in brackets… 2. Complete each sentence by filling

 • Project (trang 101 Tiếng Anh lớp 7): 1. Think of a new festival that you would like to celebrate… 2. Draw pictures of the new festival

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: