Unit 8 lớp 11: Speaking trang 35 | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Rate this post

Tiếng Anh 11 Unit 8: Speaking trang 35

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 8: Our world heritage sites: Speaking

1. Read the information about some attactions in Hue. Work in pairs. Choose one place in Hue you would like to visit. Tell your partner about it.

(Đọc thông tin về một số điểm du lịch ở Huế. Làm bài tập theo cặp. Chọn một địa danh ở Huế mà em muốn đi thăm. Nói với bạn ngồi bên cạnh về điều này)

Hue Imperial Citadel

• the main place to see in Hue

• a knowledgeable guide available to help you to learn about the citadel, its history and traditions

Royal Tombs

Visit the royal tombs to find out about the lives of the royal families

Tomb of Tu Duc

• built 13 years before the emperor’s death

• set in the poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake

• a strong impression on many tourists

Tomb of Minh Mang

• one of the most interesting royal tombs to visit in Hue

• situated on Cam Ke Hill, about 12 km from the city centre, on the west bank of the Huong River (the Perfume River)

Tomb of Khai Dinh

• a mix of eastern and western architecture

• beautiful mosaic patterns inside

• amazing decorations on the walls

Thien Mu Pagoda

• a pretty and well-preserved pagoda

• probably Hue’s most recognisable landmark

• a bell tower and a seven-tiered monument in front of the pagoda

Quoc Hoc High School

• one of the oldest high schools in Viet Nam with its beautiful ancient buildings

• one of the most prestigious high schools in the country

• the high school where President Ho Chi Minh and many scholars studied

• the feeling of old-time Viet Nam when walking around the school

Example:

I’d like to suggest visiting Quoc Hoc High School. It is one of the oldest high schools in Viet Nam and is famous for its beautiful ancient buildings. It is also a very prestigious high school and President Ho Chi Minh and many scholars studied there. Walking around the school can give you the feeling of old-time Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

Kinh Thành Huế

• nơi chính để ngắm cảnh ở Huế• một hướng dẫn có kiến thức sẵn có để giúp bạn tìm hiểu về thành cổ, lịch sử và truyền thống

Lăng Hoàng giaThăm lăng mộ hoàng gia để tìm hiểu về cuộc sống của các gia đình hoàng gia

Lăng Tự Đức• xây dựng 13 năm trước khi hoàng đế chết• đặt trong khung cảnh thơ mộng của một khu rừng thông và một hồ tuyệt đẹp• Một ấn tượng mạnh mẽ đối với nhiều du khách

Xem thêm:  Point đi với giới từ gì? Ghi nhớ nhanh các cấu trúc với point - Flyer

Lăng Minh Mạng• một trong những ngôi mộ hoàng gia thú vị nhất đến thăm Huế• nằm trên đồi Cam Kẻ, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km về phía tây sông Hương (sông Hương)

Lăng Khải Định• một sự kết hợp của kiến trúc phương Đông và phương Tây• cấu trúc khảm đẹp bên trong• trang trí tuyệt vời trên tường

Chùa Thiên Mụ

• một ngôi chùa đẹp và được bảo tồn tốt• có lẽ là dấu mốc dễ nhận biết nhất của Huế• tháp chuông và đài bảy tầng ở phía trước của chùa

Trường Quốc Học Huế

• một trong những trường trung học lâu đời nhất ở Việt Nam với những tòa nhà đẹp cổ kính• một trong những trường trung học uy tín nhất trong cả nước• trường trung học nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều học giả đã học• Cảm giác của thời Việt Nam xưa khi đi dạo quanh trường

Gợi ý:

I would like to visit Tu Duc’s Tomb because I am quite fascinated by the nice description of it. The tomb is set in a poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake. I know that the King was also a poet. He wanted to crcate a romantic landscape around him, so that he could enjoy sightseeing and making poem. Visitors who come here often have strong impression on Xung Khiem Ta, built on the lake and often surrounded by the pink lotus in summer. That’s why many travel bloggers have written beautiful words for the tomb.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn ghé thăm Lăng mộ vua Tự Đức vì tôi khá thích thú vẻ đẹp của nó. Ngôi mộ được đặt trong khung cảnh thơ mộng của một khu rừng thông và một hồ tuyệt đẹp. Tôi biết rằng nhà vua cũng là một nhà thơ. Ông muốn che dấu một cảnh quan lãng mạn xung quanh Ông, để Ông có thể thưởng thức tham quan và làm thơ. Du khách đến đây thường có ấn tượng mạnh mẽ về Xung Khiêm Tạ, được xây dựng trên hồ và thường được bao quanh bởi hoa sen hồng vào mùa hè. Đó là lý do tại sao nhiều blogger du lịch đã viết những từ đẹp cho ngôi mộ.

2. Work in groups. Imagine that you have one day to explore Hue. Which attractions would you visit? Discuss and decide on two places you all want to see. Use the phrases below.

(Thực hành nói theo nhóm. Hãy hình dung em có một ngày đến Huế để khám phá thành phố. Em sẽ đi thăm những điểm du lịch nào? Thảo luận và quyết định hai nơi em muốn tới. Sử dụng các cụm từ cho sẵn bên duới.)

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Gợi ý:

A: Well, there are a lot of things to see in Hue, but we’ll only have a day there. Which attractions do you think we should visit?

B: Let’s go to Minh Mang’s Tomb. This majestic tomb is situated in a sublime forest on the west bank of the Huong River, about 12km from the city centre. It is renowned for its architecture. We can go there by boat. By the way, we could see the best views along the Huong River.

C: It sounds great! I’m thinking about one more attraction. Why don’t we visit Thien Mu Pagoda? It is a sacred place in Hue, and I think it would be a good chance for us to say prayers for the ones we love. The pagoda is on the same route. On the way of going back to the city, we can visit the pagoda.

A: It wouldn’t be better. I hope we can have a nice time in Hue.

Hướng dẫn dịch:

A: Chà, có rất nhiều thứ để xem ở Huế, nhưng chúng tôi sẽ chỉ có một ngày ở đó. Bạn nghĩ chúng ta nên đến thăm những điểm thu hút nào?

B: Đi lăng mộ Minh Mạng. Ngôi mộ hùng vĩ này nằm trong một khu rừng cao nguyên ở bờ tây sông Hương, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km. Kiến trúc của nó nổi tiếng. Chúng ta có thể đến đó bằng thuyền. Nhân tiện, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh đẹp nhất dọc theo sông Hương.

C: Nghe có vẻ tuyệt vời! Tôi đang nghĩ về một điểm thu hút khác. Tại sao chúng ta không đến chùa Thiên Mụ. Đây là một nơi thiêng liêng ở Huế, và tôi nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta cầu nguyện cho những người mình yêu thương. Chùa nằm trên cùng một tuyến. Trên đường trở về thành phố, chúng ta có thể ghé thăm chùa.

A: Không còn gì tuyệt vời hơn. Tôi hy vọng chúng ta có thể có một khoảng thời gian vui vẻ ở Huế.

3. Work in groups. Choose a cultural or natural site you think your class would like to explore. What can you see and do there? Present your group’s ideas to the class.

(Thực hành nói theo nhóm. Chọn một địa danh văn hoá hay thiên nhiên mà em nghĩ là cả lớp sẽ hứng thú khám phá. Em sẽ xem những gì và làm gì ở đó. Trình bày ý tưởng của nhóm trước cả lớp.)

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10) - VietJack.com

Gợi ý:

Hi everyone, we suggest we go to the Huong pagoda. First of all, this destination is quite near our school so I think it’s very convenient for us. Secondly, there are lots of things here we can explore. We can see the high mountains and find out some interesting secrets while climbing to the top. Besides, we can also enjoy ancient architecture and enjoy the fresh air as well as peaceful life. The river here is also famous to tourists. We can sailor here and explore a system of caves, which are so mysterious and breathtaking. How do you think about this idea? Would you like to make a trip to Huong pagoda?

Thanks for listening.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào các bạn, chúng tôi đề nghị chúng tôi đi lễ chùa Hương. Trước hết, điểm đến này khá gần trường học của chúng tôi nên tôi nghĩ nó rất thuận tiện cho chúng tôi. Thứ hai, có rất nhiều thứ ở đây chúng ta có thể khám phá. Chúng ta có thể nhìn thấy những ngọn núi cao và tìm ra một số bí mật thú vị khi leo lên đỉnh. Bên cạnh đó, chúng ta còn được tận hưởng những công trình kiến trúc cổ kính và tận hưởng bầu không khí trong lành cũng như cuộc sống yên bình. Con sông ở đây cũng nổi tiếng với du khách. Chúng ta có thể đi thuyền buồm đến đây và khám phá một hệ thống hang động rất kỳ bí và ngoạn mục. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến này? Bạn có muốn thực hiện một chuyến du lịch chùa Hương không?

Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 8: Our world heritage sites: Speaking

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 chi tiết, hay khác:

Unit 8: Getting started (trang 30): Listen and read…

Unit 8: Language (trang 32): Fill the blanks with the right form of the words from the box…

Unit 8: Reading (trang 34): You are going to read a text about Ha Long Bay…

Unit 8: Listening (trang 37): You are going to listen to a radio programme about Phong Nha – Kc Bang National Park…

Unit 8: Writing (trang 38): Ask and answer the questions below…

Unit 8: Communication and Culture (trang 39): Work in groups…

Unit 8: Looking back (trang 40): Listen to the following short exchanges…

Unit 8: Project (trang 41): Work in groups…