Getting started trang 30 Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 1

1. Listen and read

(Hãy nghe và đọc.)

The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long

Nam: Hi, Dan! Have you planned your city tour?

Dan: Not yet. What would you recommend?

Nam: Do you like to see the nightlife?

Dan: Not really. I just want to go sightseeing around the city.

Nam: How about visiting the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long?

Dan: What’s so special about it?

Nam: It’s one of the eight UNESCO World Heritage Sites in Viet Nam.

Dan: How exciting! What exactly is it? Tell me more about it.

Nam: It’s a cultural complex comprising royal palaces and monuments.

Dan: Is it still intact or in ruins?

Nam: Well, most of the citadel, first built during the Ly Dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in the early 20th century.

Dan: What a pity! Which part of the citadel can we see now?

Nam: Well, the only structure to remain intact is the Flag Tower of Ha Noi built in 1812 during the Nguyen Dynasty. We can also see the stone dragons of Kinh Thien Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, discovered during archaeological excavations.

Dan: Sounds great! When shall we go there?

Nam: Do you prefer a weekday or the weekend?

Dan: The weekend suits me better. Shall we go there this Sunday?

Nam: Sure. See you on Sunday morning then. I’ll pick you up at 7.

Dan: Thank you, Nam. I’ll wait for you.

Xem thêm:  Skills - trang 51 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới - Loigiaihay.com

Nam: You’re welcome.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Nam: Chào Dan. Bạn đã lên kế hoạch thăm quan thành phố chưa?

Dan: Chưa. Bạn khuyên mình nên đi thăm nơi nào?

Nam: Bạn có thích ngắm cảnh phố xá về đêm không?

Dan: Thực sự không. Mình chỉ đi vòng quanh phố phường.

Nam: Chúng mình đi thăm khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long nhé?

Dan: Chỗ đó có gì đặc biệt?

Nam: Đó là một trong tám địa danh ờ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Dan: Thú vị thật! Chính xác nó là gì? Nói thêm cho mình biết đi.

Nam: Đó là một quần thể văn hoá bao gồm các cung điện hoàng gia và đền đài, miếu mạo.

Dan: Nó vẫn còn nguyên vẹn hay đã bị hư hại?

Nam: Phần lớn Hoàng Thành, đầu tiên được xây dựng dưới triều nhà Lý vào thế kỷ XI và sau đó được các triều đại kế tiếp mờ rộng đã bị phá huỷ vào đầu thế kỷ XX.

Dan: Tiếc thật! Thế bây giờ chúng ta có thể đi thăm khu vực nào của Hoàng Thành?

Nam: Công trình kiến trúc duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Cột cờ Hà Nội được xây dựng vào năm 1812 dưới thời nhà Nguyễn. Chúng ta có thể đi xem rồng đá ở Điện Kinh Thiên và các di tích liên quan đến nhiều gia đình hoàng gia Việt Nam được phát hiện trong những lần khai quật khảo cổ.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 1 (trang 44) - Global Success

Dan: Tuyệt quá! Khi nào chúng ta sẽ đi?

Nam: Bạn thích đi vào ngày thường hay vào kỳ nghỉ cuối tuần?

Dan: Kỳ nghỉ cuối tuần sẽ thoải mái cho mình hơn. Chúng mình sẽ đến đó vào Chủ Nhật này nhé?

Nam: Đồng ý. Hẹn gặp lại vào sáng Chủ Nhật. Mình sẽ đến đón bạn lúc 7 giờ.

Dan: Cảm ơn Nam. Mình sẽ đợi bạn.

Nam: Không có gì.