Unit 7 lớp 11: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Rate this post

Unit 7: World Population

B. Speaking (Trang 83 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. Work in pairs. Below are some of the causes of population explosion. Put … . (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số nguyên nhân gây bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

Dịch và xếp thứ tự

1 – Fewer children die at birth. (Ít trẻ em chết lúc mới sinh ra hơn.)

2 – Many people believe that having a large family is a form of insurance. (Nhiều người tin rằng có một gia đình đông người là một hình thức bảo hiểm)

3 – Religion doesn’t encourage people to have fewer children. (Tôn giáo không động viên con người có ít con hơn.)

4 – People believe that having many children means happiness. (Người ta tin rằng có nhiều con có nghĩa là hạnh phúc.)

5 – People are not aware of the problem of overpopulation. (Con người không nhận thức được vấn đề của sự bùng nổ dân số.)

6 – People are not properly educated. (Con người không được giáo dục đúng đắn.)

Task 2. Work in pairs. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then … . (Làm việc theo cặp. Liệt kê các vấn đề phải đối mặt của các nước nghèo và đông dân. Sau đã trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

– Điều kiện sống nghèo nàn

Xem thêm:  Unit 4 lớp 12: Reading trang 44, 45, 46 | Giải Tiếng Anh 12 hay nhất

– Tiêu chuẩn sống thấp

– Không đủ thực phẩm

– Thiếu trường học/bệnh viện/giáo viên/bác sĩ/y tá

Gợi ý:

A: What problems do you think poor and overpopulated countries are facing?

B: I think these are poor living conditions, low living standards, …

Task 3. Work in groups. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report … . (Làm việc nhóm. Tìm ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

tăng

sự hiểu biết về vấn đề bùng nổ dân số

tiêu chuẩn sống

áp dụng/triển khai

các chính sách khen và phạt

thực hiện

các chương trình giáo dục dân số

các chương trình kế hoạch hóa gia đình

sử dụng

phương pháp tránh thai

Gợi ý:

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world. What solutions can people to do it?

B: I think we should raise awareness of the problems of overpopulation.

C: And we should implement reward and punishment policies.

D: Another solution is carrying out family planning programmes.

A: Besides, we should use birth control methods.

Task 4. Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3. (Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân số và đưa ra các giải pháp, sử dụng kết quả của Bài tập 2 và 3.)

Gợi ý:

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

Xem thêm:  "Giải mã" Sb trong tiếng Anh là gì? - TuhocPTE

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

Bài giảng: Unit 7: World Population – Lý thuyết ngữ pháp – Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 phút khác:

 • A. Reading (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Ask and answer the following questions. While you read. Task 1. The word in the box … Task 2. Answer the questions … After you read. …

 • B. Speaking (trang 83 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Below are some … Task 2. Work in pairs. List the problems … Task 3. Work in groups. Work out the solutions … Task 4. Work in groups. Talk about the …

 • C. Listening (trang 84-85 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Discuss the … While you listen. Task 1. Choose the best … Task 2. Listen again … After you listen. …

 • D. Writing (trang 86 SGK Tiếng Anh 11) Study the chart carefully then write a paragraph of 100 – 120 words, describing the information in the chart.

 • E. Language Focus (trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Put the verbs in brackets … Exercise 2. Put the verbs … Exercise 3. Change the following conditional …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

 • Ngữ âm Unit 7: Nhận biết cụm phụ âm /kl/ …

 • Từ vựng Unit 7:

 • Ngữ pháp Unit 7: Ôn tập câu điều kiện loại 1 …

 • Ngữ pháp Unit 7: Ôn tập câu điều kiện loại 2 …

 • Ngữ pháp Unit 7: Ôn tập câu điều kiện loại 3 …

 • Ngữ pháp Unit 7: Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 7 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 1 trang 58 - 59 Tập 1 hay nhất

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: