7.1 Vocabulary – Unit 7. Cultural diversity | SBT Tiếng Anh 10

Rate this post

Bài 5

5. Fill in the blanks with ONE suitable word. The first letters have been given for you.

(Điền vào chỗ trống với MỘT từ thích hợp. Những lá thư đầu tiên đã được trao cho bạn.)

The Đền Hùng Festival (1) t________ place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Việt Nam. It is (2) h______ in Hùng King Temple, Nghia Linh mountain, Phú Thọ province. This is the time for the whole country to (3) w______ Hùng Vương, the ancient Vietnamese kings of the Hồng Bàng period. During this festival, people pay (4) r_____ to Vietnamese ancestors, (5) p_____ at the temple, join folk games, take part in rice cooking competitions and perform lion dances.

From the 6th to the 8th of the first (6) l______month, Đền Gióng festival is (7) c_____ in Sóc Temple, Vệ Linh mountain, Phù Linh commune, Sóc Sơn district, Hà Nội. This festival is to commemorate Saint Gióng, one of the four immortals of Việt Nam. During this occasion, people hold ceremonies, participate in (8) f______ games and perform traditional singing.

Vietnamese people (9) c_____ the Mid-Autumn Festival in the middle of the 8th lunar month. Children really love this festival because they can play with colorful lanterns and masks. A lot of streets in big cities like Hà Nội and Hội An are (10) d______ with beautiful lanterns, which attract a large number of visitors to take photos with. During this occasion, people (11) o______ incense and mooncakes to the ancestors.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Getting Started (trang 38, 39) - Global Success

Lời giải chi tiết:

The Đền Hùng Festival (1) takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Việt Nam. It is (2) held in Hùng King Temple, Nghia Linh mountain, Phú Thọ province. This is the time for the whole country to (3) worship Hùng Vương, the ancient Vietnamese kings of the Hồng Bàng period. During this festival, people pay (4) respects to Vietnamese ancestors, (5) pray at the temple, join folk games, take part in rice cooking competitions and perform lion dances.

From the 6th to the 8th of the first (6) lunar month, Đền Gióng festival is (7) celebrated in Sóc Temple, Vệ Linh mountain, Phù Linh commune, Sóc Sơn district, Hà Nội. This festival is to commemorate Saint Gióng, one of the four immortals of Việt Nam. During this occasion, people hold ceremonies, participate in (8) folk games and perform traditional singing.

Vietnamese people (9)celebrated the Mid-Autumn Festival in the middle of the 8th lunar month. Children really love this festival because they can play with colorful lanterns and masks. A lot of streets in big cities like Hà Nội and Hội An are (10) decorated with beautiful lanterns, which attract a large number of visitors to take photos with. During this occasion, people (11) offer incense and mooncakes to the ancestors.

Tạm dịch:

Lễ hội Đền Hùng (1) diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch ở Việt Nam. Đó là (2) được tổ chức tại Đền Hùng Vương, núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Đây là thời điểm cả nước (3) thờ Hùng Vương, các vị vua Việt cổ thời Hồng Bàng. Trong lễ hội này, mọi người bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên người Việt, (5) cầu nguyện tại chùa, tham gia các trò chơi dân gian, thi nấu cơm và múa lân.

Xem thêm:  Language - trang 39 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới - Loigiaihay.com

Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng (6) âm lịch, lễ hội Đền Gióng được tổ chức tại Đền Sóc, núi Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của Việt Nam. Trong dịp này, mọi người tổ chức các nghi lễ, tham gia (8) trò chơi dân gian và biểu diễn ca hát truyền thống.

Người Việt Nam (9) đón Tết Trung thu vào giữa tháng 8 âm lịch. Trẻ em thực sự yêu thích lễ hội này vì chúng có thể chơi với những chiếc đèn lồng và mặt nạ đầy màu sắc. Nhiều tuyến phố ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hội An (10) được trang trí bằng đèn lồng đẹp mắt, thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Trong dịp này, mọi người (11) dâng hương và bánh trung thu cho tổ tiên.