Unit 5 lớp 10 Writing (trang 58) | Tiếng Anh 10 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 10 Writing trang 58 trong Unit 5: Writing Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 5.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Writing (trang 58) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 58 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose an invention in this unit. Draw a diagram to show how it is used. Then work in groups to guess one another’s inventions (Chọn một phát minh trong unit này. Vẽ một sơ đồ để cho thấy nó được sử dụng như thế nào. Sau đó làm việc theo nhóm để đoán những phát minh của nhau)

Gợi ý:

Answer: It’s Artificial Intelligence.

Hướng dẫn dịch:

– Tại nơi làm việc: lập kế hoạch nghỉ lễ cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, v.v.

– Trong giao thông: tìm các tuyến đường tốt nhất, v.v.

– Ở nhà: lau nhà, v.v.

Trả lời: Đó là Trí tuệ nhân tạo.

2 (trang 58 Tiếng Anh 10 Global Success): Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the expressions and the prompts below to help you (Viết lại câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên. Sử dụng các biểu thức và lời nhắc bên dưới để giúp bạn)

Xem thêm:  Unit 6 lớp 9: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

1. Al helps drivers to find the best routes in transport.

→ Helping drivers ____________ benefits of AI in transport

2. Vacuum cleaners allow us to clean the house quickly.

→________________ useful ___________.

3. Smartphones are used for learning languages.

→ ___________ help _______________.

4. Telephones are useful in communicating over long distances.

→ ___________ used _______________.

Lời giải:

1. Helping drivers to find the best routes is one of the benefits of AI in transport.

2. Vacuum cleaners are useful for cleaning the house quickly.

3. Smartphones help us to learn languages.

4. Telephones are used for communicating over long distances.

Hướng dẫn dịch:

1. Giúp người lái xe tìm ra các tuyến đường tốt nhất là một trong những lợi ích của AI trong giao thông.

2. Máy hút bụi rất hữu ích để dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng.

3. Điện thoại thông minh giúp chúng ta học ngôn ngữ.

4. Điện thoại được sử dụng để liên lạc trên một khoảng cách xa.

3 (trang 58 Tiếng Anh 10 Global Success): Write a paragraph (120 – 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you. (Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) để mô tả hai hoặc ba lợi ích của phát minh mà bạn đã chọn trong bài 1. Sử dụng dàn ý dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý:

Electricity is one of the great inventions of the past, because it has brought many benefits for people. First, electricity can be used to light our houses and streets. Without it, the world will be dark and dangerous. Second, electricity is also useful in heating. For example, in cold areas, electric heaters can keep us warm and healthy in long winters. Finally, the most important use of electricity is to run machines. Without electricity, factories, schools and hospitals cannot run normally. Everyone and everything will stop working. Other inventions, such as TVs, computers and robots will become useless without electricity. In conclusion, electricity plays a very important part in our life today and we cannot live without it.

Xem thêm:  Cụm giới từ trong tiếng Anh thường gặp và cách sử dụng - Monkey

Hướng dẫn dịch:

Điện là một trong những phát minh vĩ đại của quá khứ, bởi nó đã mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Đầu tiên, điện có thể được sử dụng để thắp sáng nhà và đường phố của chúng ta. Nếu không có nó, thế giới sẽ tăm tối và nguy hiểm. Thứ hai, điện cũng hữu ích trong việc sưởi ấm. Ví dụ, ở những vùng lạnh giá, máy sưởi điện có thể giữ ấm và khỏe mạnh cho chúng ta trong mùa đông dài. Cuối cùng, việc sử dụng điện quan trọng nhất là để chạy máy. Không có điện, các nhà máy, trường học, bệnh viện không thể chạy bình thường. Mọi người và mọi thứ sẽ ngừng hoạt động. Các phát minh khác, chẳng hạn như TV, máy tính và robot sẽ trở nên vô dụng nếu không có điện. Tóm lại, điện đóng một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay và chúng ta không thể sống thiếu nó.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 10

 • Getting Started (trang 52, 53)

 • Language (trang 53, 54)

 • Reading (trang 55)

 • Speaking (trang 56)

 • Listening (trang 57)

 • Communication and Culture (trang 59, 60)

 • Looking Back (trang 60)

 • Project (trang 61)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều
Xem thêm:  Tất tần tật về ngữ pháp câu khẳng định trong tiếng Anh

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: