Unit 12 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Rate this post

Unit 12: Life on other planets

Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets – Communication – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Five teenagers are discussing the possibility of other life forms in our galaxy. Read the comments they have posted on an online forum (Năm thiếu niên đang thảo luận khả năng có sự sống khác trong dãi ngân hà của chúng ta. Đọc những bình luận mà họ đã đăng trên diễn đàn trực tuyến.)

Hướng dẫn dịch:

@ Dương: Có lẽ không có sự sống trên sao Thủy bởi vì nó quá gần mặt trời, vì vậy sẽ quá nóng để sống trên đó. Và nó di chuyển rất nhanh, vì vậy ban ngày sẽ rất ngắn. Ít nhất, con người không thể chịu những ngày ngắn như vậy.

@ Nhi: Tôi đồng ý. Tôi cũng nghĩ rằng để có thể sống trên một hành tinh, chúng ta cần nước; nhiệt độ phù hợp và không khí có thể thở là những điều tối thiểu. Nhưng hành tinh đó di chuyển nhanh hay chậm thì không quan trọng.

@ Đức: Bạn nói đúng. Bạn có biết NASA đã tìm ra 2 hành tinh mới, Kepler-62e và Kepler-62f, mà chúng rất giống trái đất không? Mình tin rằng có thể có sự sống ở đó… Còn về sao Mộc hoặc sao Kim thì sao?

@ Trang: Mình tưởng tượng sao Mộc là một hành tinh đầy sức mạnh bởi vì sao Mộc là thần sấm chớp. Hành tinh này không quá gần mặt trời, vì vậy nó không quá nóng và sự sống có thể có ở đó. Người ta ở đó có thế cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của hành tinh.

@ Trang và Anh: Vì vậy sao Kim có lẽ là một nơi tốt cho những người yêu nhau. Thật ra, nó gần Trái Đất hơn, vì vậy có lẽ dễ dàng đi đến đó hơn.

Xem thêm:  AM là gì? PM là gì? Những ý nghĩa khác nhau của từ AM

Hướng dẫn dịch:

– Tôi không chắc là có tôi đồng ý với Anh không bởi vì tên của hành tinh không nói cho chúng ta bất kỳ điều gì về những điều kiện sống.

Gợi ý:

1. I disagree with Nhi because the inhabitants there may be able to live in high temperatures. They may have bodies which can resist heat. Or they may have a special machine to cool down the atmosphere of the place where they live.

2. I disagree with Due because inhabitants there may be able to extract liquid from underground to survive. Their bodies may be adapted to the environment there. They may not need oxygen but hydrogen or nitrogen to breathe.

3. I disagree with Anh. Any planet can be powerful. Any inhabitant is proud of his/her own planet.

4. I totally agree with Duong because Mercury is too close to the sun. If humans lived on Mercury, they would be burned to death.

5. I partly agree with Due because NASA has found two planets that are very similar to Earth. That means there may be such life on other planets as on Earth. However, if there were aliens from other planets, why couldn’t we contact them?

6. I am afraid that I cannot agree with Anh. Although Venus is close to the Earth, it is still not an ideal planet to live because of its harsh natural conditions.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi không đồng ý với Nhi bởi vì những cư dân ở đó có lẽ có thể sống trong nhiệt độ cao. Chúng có lẽ có cơ thể chịu được sức nóng. Hoặc chúng có một bộ máy để làm mát không khí nơi chúng sống.

2. Tôi không đồng ý với Đức bởi vì những cư dân ở đó có thể tách nước từ mặt đất để sống sót. Những cơ thể của chúng có lẽ thích nglú với môi trường ở đó. Chúng có lẽ không cần ôxi nhưng cần hi-drô hoặc ni-tơ để thở.

Xem thêm:  Unit 8 lớp 11: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

3. Tôi không đồng ý với Anh. Bất kỳ hành tinh nào có thể có sức mạnh. Bất kỳ cư dân nào cũng cùng tự hào về hành tinh của họ.

4. Mình hoàn toàn đồng ý với Dương vì Sao Thủy quá gần mặt trời. Nếu con người sống trên Sao Thuỷ, ắt hẳn họ bị thiếu chất đến chết.

5. Mình đồng ý một phần với Đức vì NASA đã tìm thay hai hành tinh rất giống với Trái đất. Điều đó có nghĩa là có thể có sự sống trên các hành tinh khác như trên trái đất. Tuy nhiên, nếu có người ngoài hành tinh như vậy, sao ta lại không thể tiếp xúc được với họ?

6. Mình e là không thể đồng ý với Anh. Dù cho Sao Kim gần trái đất thì nó cũng không phái là hành tinh lí tưởng để sống vì điểu kiện thiên nhiên khắc nghiệt của nó.

3.a Work in pairs. Imagine you are going into space. Decide together what you will take with you. You can add any item you think necessary. Remember to give reasons (Thực hành theo cặp. Tưởng tượng các bạn sắp đi vào không gian. Cùng nhau quyết định các bạn sẽ mang theo cái gì. Bạn có thể thêm bất kỉ vật dụng nào mà bạn nghĩ là cân thiết. Nhớ đưa ra lí do.)

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi sẽ mặc bộ đồ không gian bởi vì ở đó có thể rất lạnh và tôi sẽ không thể thở được.

B: Tôi sẽ mang theo dung dịch rửa tay để làm sạch tay.

Gợi ý:

I would like to bring space suit to protect my body, oxygen tank so that I can breathe, boots and gloves to protect my feet and hands, space buggy to get move, food tablets to be alternatives for real food. In addition, I also bring water tablet to stay hydrated.

Xem thêm:  Language - trang 70 Review 4 (Units 9 - 10) SGK tiếng Anh 12 mới

b. Report your decisions to another pair or to the class (Tường thuật quyết định của bạn với cặp khác hoặc tới cả lớp.)

Bài giảng: Unit 12: Life on other planets – Communication – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 12 khác:

 • Từ vựng Unit 12: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. … 2. Use the words/phrases in the …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Use the names of the plannets … 2. Now scan the passage …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Use may/might to fill each … 2. Nick claimed that he …

 • Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Five teenagers are discussing the … 2. Work in groups to …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1.a Look at the pictures and … 2. Find words in the text …

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pairs. Describe the picture … 2. Listen to Tom’s imagined …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the letters to … 2. Fill each gap with …

 • Project (phần 1-4 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write the phrases in the box under … 2. Work in groups. Choose …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: