Tiếng Anh 7 Unit 1 Reading trang 12 – Friends plus (Chân trời sáng

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Reading trang 12 trong Unit 1: My time Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Reading trang 12 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 1 Reading – Chân trời sáng tạo – Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 12 Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the Study Strategy. Then read the forum quickly. Which two people are not happy with the rules at home? (Đọc Chiến lược Học. Sau đó đọc diễn đàn một cách nhanh chóng. Hai người nào không hài lòng với các quy tắc ở nhà?)

Đáp án:

Serzh98 and Maya

Hướng dẫn dịch:

Typho: Quy tắc nổi tiếng của gia đình tôi là – không có điện thoại trên bàn. Bố tôi cấm sử dụng điện thoại khi chúng tôi đang dùng bữa cùng nhau ở nhà hoặc trong nhà hàng.

Serzh98: Quy tắc gia đình của chúng tôi? Tôi không được phép có máy tính trong phòng của mình, nhưng bố mẹ tôi để cho chị gái tôi có một chiếc PC vì ‘cô ấy đã lớn và cô ấy học nhiều hơn’. Nhưng cô ấy không hề!!!

Sam15: Mẹ tôi không cho phép sử dụng TV, máy tính hoặc điện thoại trong phòng của chúng tôi. Nhưng dù sao, tôi chỉ muốn ngủ trong phòng ngủ của tôi!

Xem thêm:  Unit 4 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Maya: Tôi không xem TV nhiều, ngoại trừ một chút trên YouTube. Nhưng nan * của tôi xem TV rất nhiều. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể dành thời gian ngồi trước màn hình.

Messifan: Tôi chơi rất nhiều môn thể thao bên ngoài, vì vậy mẹ tôi cho phép tôi chơi trò chơi điện tử.

Typho: Ồ, bố mẹ chỉ cho tôi chơi trò chơi điện tử khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. Nhưng có RẤT NHIỀU bài tập về nhà nên tôi hầu như không bao giờ chơi.

2 (trang 12 Tiếng Anh 7 Friends plus): Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Hướng dẫn giải:

Ban (v) cấm

Let (v) để cho

Allow (v) cho phép

3 (trang 12 Tiếng Anh 7 Friends plus): Read and listen to the forum and answer the questions. (Đọc và nghe diễn đàn và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Who ….

1. doesn’t allow his family to use phones during family meals?

2. allows their daughter to have a computer in her room?

3. doesn’t let her daughter watch TV in her bedroom?

4. spends a lot of time watching TV?

5. allows their son to play video games after he finishes his homework?

6. lets her son play video games because he plays outside, too?

Hướng dẫn giải:

1. Typho’s dad

2. Serzh’s parents

3. Sam’s mum

4. Maya’s grandmother

5. Typho’s parents

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19) - VietJack.com

6. Messifan’s mum

Hướng dẫn dịch:

Ai ….

1. không cho phép gia đình anh ấy sử dụng điện thoại trong bữa ăn gia đình?

– Bố của Typho

2. cho phép con gái của họ có một máy tính trong phòng của mình?

– Bố mẹ của Serzh

3. không cho con gái xem TV trong phòng ngủ của cô ấy?

– Mẹ của Sam

4. dành nhiều thời gian để xem TV?

– Bà của Maya

5. Cho phép con trai của họ chơi trò chơi điện tử sau khi cậu ấy hoàn thành bài tập về nhà?

– Bố mẹ của Typho

6. để con trai cô ấy chơi trò chơi điện tử vì nó cũng chơi bên ngoài?

– Mẹ của Messifan

4 (trang 12 Tiếng Anh 7 Friends plus): USE IT!

Work in pairs. Do you think Typho’s dad is right to ban phones at meal times? When do your parents let you use the computer? (Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ bố của Typho đúng khi cấm điện thoại trong bữa ăn không? Khi nào bố mẹ bạn cho bạn sử dụng máy tính?)

Hướng dẫn giải:

I think he’s right to ban phones at meal times. My parents allow me to use the computer after I finish my homework.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ ông ấy đúng khi cấm điện thoại trong bữa ăn. Bố mẹ tôi cho phép tôi sử dụng máy tính sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Vocabulary (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases in the box with places 1-12 in the picture … 2. Complete the sentences below so that they are true for you …

 • Language Focus (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Complete the Rules with five words from the box …

 • Vocabulary and Listening (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the phrases in the questionnaire with the verbs in the box … 2. Do the questionnaire. Do you like being alone …

 • Language Focus (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the questions and answers with “do, don’t, does, doesn’t” … 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets …

 • Speaking (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the key phrases. Then watch or listen and check … 2. Which key phrases are for making suggestions and which …

 • Writing (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the profile and find three things which Quynh Anh likes … 2. Complete the Key Phrases with words from Quynh Anh’s profile …

 • CLIL (trang 18 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the words in the box and match them … 2. Read and listen to the text. What information does the pie chart NOT give? …

 • Puzzles and games (trang 19 Tiếng Anh lớp 7): 1. FIND THE PREPOSITION … 2. GUESS THE FAMOUS PERSON …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 106)

 • Song: A good idea (trang 114)

Xem thêm:  "Muối" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ ... - StudyTiengAnh.vn

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: