A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới
  • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7
  • Sách giáo khoa tiếng anh 7
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2

Unit 12 lớp 7: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Read the sentences. (Đọc các câu sau.)

1. Children in the slums have more diseases than those in wealthy areas. (Trẻ em ở trong các khu ổ chuột mắc nhiều bệnh hơn những đứa trẻ ở khu nhà giàu.)

2. The countryside has fewer problems than a big city. (Vùng quê có ít vấn đề hơn thành phố lớn.)

2a. Read the information about two cities. (Đọc các thông tin về 2 thành phố.)

Brumba

Density: 4,509 people/ km2

Accommodation: 57% in slums

Average earnings: 4$/day

Enough food: 45% population

Children over ten going to school: 71%

Brumba

Mật độ: 4,509 người/km2

Chỗ ở: trong các khu ổ chuột

Thu nhập bình quân: 4 USD/ ngày

Đủ thức ăn: 45% dân số

Trẻ em hơn 10 tuổi đi học:71%

Crystal

Density: 928 people/ km2

Accommodation: 3% in slums

Average earnings: 66$/day

Enough food: 98% population

Children over ten going to school: 98%

Crystal

Mật độ: 928 người/km2

Chỗ ở: 3% trong các khu ổ chuột

Thu nhập bình quân: 66 USD/ ngày

Đủ thức ăn: 98% dân số

Trẻ em hơn 10 tuổi đi học: 98%

b. Read the comparisons of the two cities, and decide if they are true. If they are not, correct them. (Đọc các so sánh về 2 thành phố, quyết định xem nó đúng không? Nếu nó không đúng, hãy sửa.)

In Brumba, there are more people per square kilometre. T In Brumba, fewer people live in slums. F. In Brumba, more people live in slums. People in Crystal earn less per day F. People in Crystal earn more per day More people in Crystal have enough food. T In Brumba, fewer children over ten go to school T

Xem thêm:  PM là gì? Là viết tắt của những từ nào? Có ý nghĩa ra sao?

3. 3. Fill tfhe sentences with more, less or fewer (Hòan thành các câu với more, less hoặc fewer.)

1. fewer 2. more 3. more 4. fewer 5. less

Hướng dẫn dịch

1. Tháng Hai có ít ngày hơn tháng Giêng.

2. Dân số quá đông đang gây ra nhiều vấn đề hơn chúng ta tưởng tượng.

3. Những thành phố lớn chịu ô nhiễm nhiều hơn vùng quê.

4. Một giáo viên cần ít calo hơn một nông dân.v

5. Một đứa trẻ khỏe manh cần ít sự chăm sóc hơn một đứa trẻ bị bệnh.

4. Check if the tags are correct. If they are not correct them. (Kiểm tra xem phần đuôi có đúng không. Nếu chúng không đúng,hãy sửa chúng.)

1. F 2. F 3. T 4. T 5. F 6. F

1. You live in the countryside, don’t you?

2. Immigration causes overpopulation in big cities, doesn’t it?

3. Lower death rate is one reason for population growth, isn’t it?

4. These narrow streets can’t support more traffic, can they?

5. Complete the interview with the tags in the box. (Hoàn thành bài phỏng vấn với các phần đuôi trong hộp.)

1. don’t they.

2. isn’t it.

3. can’t we.

4. is it.

Hướng dẫn dịch

Người phỏng vấn: Những nơi quá đông đúc có nhiều vấn đề có phải không?

Khách mời: Đúng rồi. Tắc đường, ô nhiễm, ồn ào …

Người phỏng vấn: Tắc đường là vấn đề nghiêm trọng nhất đúng không?

Khách mời: Không hẳn. Chúng ta có thể thấy nhiều người vô gia cư trong những thành phố lớn đúng không? Thành phố không thể xây đủ nhà cho tất cả dân ở đó.

Xem thêm:  Ai trong tiếng Anh là gì? 2 tips sử dụng dễ dàng cho bạn

Người phỏng vấn: Vì vậy họ sống ở bất cứ chỗ nào có thể, dưới một cây cầu, trong một ngôi nhà hoang …

Khách mời: Vâng, và vài người trong số họ trở thành những tên tội phạm

Người phỏng vấn: Vấn đề thiếu chỗ ở không dễ giải quyết, đúng không?

Khách mời: Vâng, không dễ chút nào.