Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10) – VietJack.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 8 unit 1a closer look 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 8 A Closer Look 1 trang 10 trong Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1.

Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 10 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match a word / phrase in column A with a word in column B to make expressions about likes. (Nối một từ / cụm từ ở cột A với một từ ở cột B để tạo thành các cách diễn đạt về thích.)

Đáp án:

1. e

2. c

3. b

4. a

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. be fond of = yêu thích

2. be keen on = quan tâm đến

3. be interested in = quan tâm đến

4. be crazy about = phát cuồng vì

5. be into = thích

2 (trang 10 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Fill in each blank with a correct word from the box (Điền vào mỗi chỗ trống với một từ đúng từ hộp)

1. I’m … of taking photos. In my free time, I usually go out and take photos of people and things.

2. Mai is … in history. She often goes to museums to see new exhibits and learn about the past.

Xem thêm:  Môn Thể dục tiếng anh là gì? ⭐ - VivuReviews.com

5. My sister is … on cooking. She wants to become a chef in the future.

4. My brother spends lots of time surfing the net, but I’m not … it.

5. I’m not crazy … doing DIY. I’m never able to finish any DIY projects I start.

Đáp án:

1. fond

2. interested

3. keen

4. into

5. about

Giải thích:

Cấu trúc:

1. be fond of

2. be interested in

3. be keen on

4. be into

5. be crazy about

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích chụp ảnh. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường ra ngoài và chụp ảnh mọi người và mọi thứ.

2. Mai quan tâm đến lịch sử. Cô thường đến các viện bảo tàng để xem các triển lãm mới và tìm hiểu về quá khứ.

5. Em gái tôi rất thích nấu ăn. Cô ấy muốn trở thành một đầu bếp trong tương lai.

4. Anh trai tôi dành nhiều thời gian để lướt mạng, nhưng tôi thì không.

5. Tôi không thích làm đồ thủ công. Tôi không bao giờ có thể hoàn thành bất kỳ dự án DIY nào mà tôi bắt đầu.

3 (trang 10 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences about what you like or dislike doing. Use the word or phrases from the box or your own ideas. (Hoàn thành các câu về những gì bạn thích hoặc không thích làm. Sử dụng từ hoặc cụm từ trong hộp hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

Example: I’m interested in doing DIY. (Tôi quan tâm đến việc làm DIY.)

Xem thêm:  Unit 6 lớp 8: Write trang 58, 59 | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

1. I’m crazy about …

2. I’m keen on …

3. I’m fond of …

4. I’m not interested in …

5. I’m not into …

Gợi ý:

1. doing puzzles

2. cooking

3. playing sports

4. messaging friends

5. surfing the net

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi phát cuồng vì giải câu đố.

2. Tôi thích nấu ăn.

3. Tôi thích chơi thể thao.

4. Tôi không có hứng nhắn tin với bạn bè.

5. Tôi không thích lướt mạng.

4 (trang 10 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /u:/. Then put the words into the correct columns. (Lắng nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến các âm /u/ và /u:/. Sau đó đặt các từ vào các cột chính xác.)

Bài nghe:

Đáp án:

/ʊ/

/u:/

Cook

Push

Would

Woman

Group

June

School

Move

5 (trang 10 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /ʊ/, and circle the bold words with /u:/)

Bài nghe:

1. She likes reading books and swimming in the pool.

2. When it is cool, we like to play football.

3. She drew and made puddings in her free time.

4. My mum loves pumpkin soup and coffee with a little sugar.

5. My brother is fond of watching the cartoon about a clever wolf.

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy thích đọc sách và bơi trong hồ bơi.

2. Khi trời mát, chúng tôi thích chơi bóng đá.

Xem thêm:  Top từ vựng tiếng Anh về trường học cần nắm vững - Step Up English

3. Cô ấy đã vẽ và làm bánh pudding khi rảnh rỗi.

4. Mẹ tôi thích súp bí ngô và cà phê với một ít đường.

5. Anh trai tôi thích xem phim hoạt hình về một con sói thông minh.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Skills 2 (trang 15)

 • Tiếng Anh 8 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: