Unit 8 lớp 8: Listen and Read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

Rate this post

Unit 8: Country Life and City Life

Listen and Read (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hoa: Hi, Na. Have you been away?

Na: Yes. I went to the countryside for the weekend.

Hoa: Where did you go?

Na: I went to Kim Lien. It’s a village. Some of my relatives live there.

Hoa: I’ve heard it’s a beautiful place.

Na: It is. And it’s very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don’t want to live there permanently.

Hoa: Why not?

Na: It’s too quiet. There is nothing to do.

Hoa: Yes, but things are changing in the countryside.

Na: Such as?

Hoa: Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and …

Na: And TV.

Hoa: That too. TV is bringing not only information but also entertainment. And medical facilities are more easily accessible too. Life in the provinces is definitely changing for the better.

Na: But the city has so much more to offer.

Hoa: In many ways, I prefer the countryside. Life is simple, people are friendly and the air is clean.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Chào Na. Bạn vừa mới đi xa về à?

Na: Ừ. Mình về quê nghỉ cuối tuần.

Hoa: Bạn đi đâu?

Na: Mình đến làng Kim Liên. Một vài người bà con của mình sống ở đó.

Hoa: Mình nghe nói làng đó rất đẹp.

Xem thêm:  EXP là viết tắt của từ gì? - Luật Hoàng Phi

Na: Đúng thế. Nó rất yên tĩnh và thanh bình. Mình đã có một ngày cuối tuần thật sự vui, nhưng mình không thích sống luôn ở đó.

Hoa: Sao thế?

Na: Nó quá yên tĩnh. Không có gì để làm cả.

Hoa: Đúng vậy, nhưng ở thôn quê nhiều thứ cũng đang thay đổi.

Na: Chẳng hạn như?

Hoa: Nhiều vùng xa xôi hẻo lánh đang dần có điện. Bây giờ người ta có những thứ như tủ lạnh và …

Na: Và tivi.

Hoa: Đúng vậy. Tivi không những mang lại thông tin mà còn để giải trí nữa. Và các phương tiện y học cũng dễ dàng sử dụng hơn. Cuộc sống ở các tỉnh nhất định sẽ thay đổi tốt hơn.

Na: Nhưng thành phố lại có nhiều thứ hơn.

Hoa: Về nhiều phương diện mình vẫn thích thôn quê hơn. Cuộc sống thật giản dị, người dân lại thân thiện và không khí thì trong lành.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. Answer the questions.

(Hãy trả lời các câu hỏi.)

a) Where has Na been?

=> Na has been to Kim Liên village/ the countryside.

b) How long was she there?

=> She was there for one day.

c) What is her opinion of the countryside?

=> She thinks the countryside is quiet and peaceful and there is nothing to do there.

d) Na says, ‘There is nothing to do.’ What does she mean by this?

=> Maybe she means that the countryside lacks facilities such as movie theatres, zoos, supermarkets, etc …

Xem thêm:  Bài mẫu về Topic talk about your family ngắn gọn nhất

e) What are some of the changes that Hoa mentions?

=> Many remote areas are getting electricity. People can now have things such as refrigerators and television, and medical facilities are more easily accessible.

f) Do you prefer the city or the countryside? Why?

=> I prefer the city because life in the city is more comfortable than the country. There are more entertainment, more schools, more libraries and more facilities.

=> I prefer the countryside because it’s quiet and peaceful. Life in the country is simple, people are friendly, the air is clean and the traffic is light.

Các bài soạn Unit 8 lớp 8: Country Life and City Life:

 • Unit 8: Country Life and City Life
 • Getting Started (trang 72 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen and Read (trang 72-73 SGK Tiếng Anh 8)

 • Speak (trang 73-74 SGK Tiếng Anh 8)

 • Listen (trang 74 SGK Tiếng Anh 8)

 • Read (trang 75 SGK Tiếng Anh 8)

 • Write (trang 76 SGK Tiếng Anh 8)

 • Language Focus (trang 77-79 SGK Tiếng Anh 8)

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 8

 • Từ vựng Unit 8: Country Life and City Life

 • Ngữ pháp Unit 8: Thì hiện tại tiếp diễn.

 • Ngữ pháp Unit 8: Tính từ ngắn và tính từ dài.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 8: Country Life and City Life

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)
Xem thêm:  Unit 10 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: