[Sách Giải] Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8)

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8 Mới
  • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Mới
  • Sách giáo khoa tiếng anh 8
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2

Read (Trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sauk hi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Chẳng may bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô, nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Xem thêm:  Đại từ chỉ định This/That/These/Those trong tiếng Anh

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tả tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi một chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khit chân Little Pea và thế là hoàng tử đem lòng yêu cô ngay.

1. Complete the sentences with words from the story.

(Em hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.)

a. Little Pea’s father was a farmer.

b. Little Pea’s mother died when he was young.

c. Little Pea had to do the housework all day after her father got married again.

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea’s village.

e. Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea’s lost shoe.

2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.)

a) Who was Little Pea?

=> Little Pea was a poor farmet’s daughter.

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?

=> Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.

c) How did Little Pea get her new clothes?

=> A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d) Who did the prince decide to marry?

Xem thêm:  "Ngắm Cảnh" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

=> The prince decided to marry the girl who owed the shoe.

e) Is this a true story? How do you know?

=> No, this isn’t a true story. This is a folktale.

folktale: truyện dân gian