Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back (trang 112) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 10 lớp 7 Looking back trang 112 trong Unit 10: Energy sources Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10.

Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back (trang 112) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 112 Tiếng Anh 7 Global Success): Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases (Nối các tính từ trong A với các danh từ trong B để tạo thành các cụm từ)

Lời giải:

1. e

2. a

3. d

4. b

5. c

Hướng dẫn dịch:

1. solar energy = năng lượng mặt trời

2. hot water = nước nóng

3. eletrical appliances = thiết bị điện

4. renewable energy sources = nguồn năng lượng tái tạo

5. low energy light bulbs = bóng đèn năng lượng thấp

2 (trang 112 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using the phrases in 1. (Hoàn thành các câu, sử dụng các cụm từ bài 1.)

Lời giải:

1. low energy light bulbs

2. eletrical appliances

3. renewable energy sources

4. solar energy

5. hot water

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp trong nhà để tiết kiệm năng lượng.

2. Họ có luôn tắt các thiết bị điện trước khi rời khỏi phòng không?

3. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Xem thêm:  12 Cung hoàng đạo bằng tiếng Anh đầy đủ nhất - Langmaster

4. Khi năng lượng đến từ mặt trời, chúng ta gọi nó là năng lượng mặt trời.

5. Cô ấy có nước nóng cả ngày lẫn đêm vì cô ấy có các tấm pin mặt trời trên mái nhà của cô ấy.

3 (trang 112 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present simple of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại đơn của các động từ trong ngoặc.)

Lời giải:

1. is raining

2. start

3. is walking

4. does

5. am writing

Hướng dẫn dịch:

1. Nhìn này! Trời đang mưa to.

2. Thông thường họ bắt đầu đi học lúc tám giờ sáng.

3. Anh ấy không có xe đạp vào lúc này, vì vậy anh ấy đi bộ đến trường trong tuần này.

4. Anh ấy luôn làm bài tập về nhà vào buổi tối.

5. Tôi sợ tôi không có thời gian để giúp đỡ vừa rồi. Tôi đang viết một bài luận.

4 (trang 112 Tiếng Anh 7 Global Success): Find ONE mistake in each sentence and correct it. (Tìm MỘT lỗi sai trong mỗi câu và sửa nó.)

Lời giải:

1. do – are doing

2. explain – explaining

3. is – are

4. use – using

5. look – are looking

Hướng dẫn dịch:

1. Các học sinh đang làm dự án trong Bài 10 bây giờ.

2. Hiện tại, giáo viên đang giải thích cách hoạt động của năng lượng mặt trời.

Xem thêm:  Con ếch tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

3. Ngày nay, người dân ở Châu Phi không sử dụng năng lượng từ khí đốt tự nhiên.

4. Họ đang sử dụng năng lượng gió thay vì than đá.

5. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm một nguồn năng lượng rẻ, sạch và hiệu quả.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 10 lớp 7

 • Getting Started (trang 104, 105 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Lan and her father talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 106 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of energy in A with the energy sources in B… 2. Match the types of energy in A

 • A Closer Look 2 (trang 107, 108 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets

 • Communication (trang 109 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources

 • Skills 2 (trang 111 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Answer the questions… 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home

 • Project (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Below are some tips about how students can save energy at school… 2. Work in groups

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều
Xem thêm:  Unit 6 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: