Unit 6 Project lớp 7 trang 69 | Tiếng Anh 7 Global Success

Rate this post

Với giải Unit 6 Project lớp 7 trang 69 Tiếng Anh 7 Global Success chi tiết trong Unit 6: A visit to a school giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 7. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 7 Unit 6: A visit to a school

Unit 6 Project lớp 7 trang 69 | Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bài 1 trang 69 sgk Tiếng anh 7: Search for a school you would like to study at. Then find information about that school to complete the table.

(Tìm kiếm trường bạn muốn học. Sau đó tìm thông tin về trường đó để hoàn thành bảng.)

Trả lời:

Bài 2 trang 69 sgk Tiếng anh 7: Look at the tables and tell the class about that school.

(Nhìn vào bảng và kể cho cả lớp nghe về ngôi trường đó.)

Trả lời:

I want to study at Doan Thi Diem Secondary school. It is one of the most famous schools with many achievements in Ha Noi. It is located at 48 Luong Huu Phuoc St, Nam Tu Lien District, Ha Noi. The student in this school has to learn many subjects like Literature, Maths, English, History, Science, Physical Education, Art, Music, Physics. Besides, they also take part in many outdoor activities such as camping, playing sports, recycling old papers, planting trees, cleaning the environment. They have to pass an entrance exam to enter the school. The school has over 30 classrooms with TVs, projectors, and computers. It also has a modern library, two computer rooms, Science and Physics labs, a big garden, and many other modern facilities. The school is one of the largest and most beautiful schools in Ha Noi.

Xem thêm:  Tổng hợp các từ nối trong tiếng Anh giúp bạn giao tiếp lưu loát hơn

Tạm dịch:

Tôi muốn học trường THCS Đoàn Thị Điểm. Là một trong những ngôi trường nổi tiếng với nhiều thành tích tại Hà Nội. Tọa lạc tại 48 Lương Hữu Phước, Quận Nam Từ Liên, Ha Noi. Học sinh tại trường phải học nhiều môn như Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Khoa học, Thể dục, Nghệ thuật, Âm nhạc, Vật lí. Bên cạnh đó, các em còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, chơi thể thao, tái chế giấy cũ, trồng cây, dọn vệ sinh môi trường. Họ phải vượt qua một kỳ thi đầu vào để vào trường. Trường có hơn 30 phòng học với TV, máy chiếu và máy vi tính. Nó cũng có một thư viện hiện đại, hai phòng máy tính, một phòng thí nghiệm Khoa học và Vật lý, một khu vườn lớn, và nhiều cơ sở vật chất hiện đại khác. Trường là một trong những trường lớn và đẹp nhất Hà Nội.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 7

Unit 6 Getting started lớp 7 trang 60, 61

Unit 6 A Closer Look 1 lớp 7 trang 62

Unit 6 A Closer Look 2 lớp 7 trang 63, 64

Unit 6 Communication lớp 7 trang 64, 65

Unit 6 Skills 1 lớp 7 trang 66

Unit 6 Skills 2 lớp 7 trang 67

Unit 6 Looking back lớp 7 trang 68

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 5: Food and drink

Xem thêm:  100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh thông dụng nhất

Unit 6: A visit to a school

Review 2

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films