Looking back trang 24 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 7 trang 24 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 5

Task 5. Choose one of the following health problems. Role-play a discussion. Student A is the patient. Student B is the doctor.

(Chọn một trong những vấn đề sức khỏe sau. Đóng vai một cuộc thảo luận. Học sinh A là một bệnh nhân. Học sinh B là một bác sĩ.)

have sunburn

putting on weight

have toothache

have an allergy

have a cough and a runny nose

Example:

A: Hi doctor. I feel weak and sick.

(Chào bác sĩ. Tôi thấy yếu ớt và ốm.)

B: Did you have enough calories? You should eat more, and I think you should get more exercise too.

(Bạn đã có đủ ca lo chưa? Bạn nên ăn nhiều hơn, và tôi nghĩ bạn cũng nên tập thể dục nhiều hơn nữa.)

A: OK. Thank you doctor.

(Vâng. Cảm ơn bác sĩ.)

Lời giải chi tiết:

* have sunburn (cháy nắng)

A: Hi doctor. Oh my face is so red. I was outside yesterday.

(Chào bác sĩ. Ồ mặt tôi thật là đỏ. Tôi đã ở ngoài vào hôm qua.)

B: You have the sunburn. You should drink much water and put the yogurt on your skin.

(Bạn bị cháy nắng rồi đấy. Bạn nên uống nhiều nước và đắp sữa chua lên da.)

A: I will. Thank you.

(Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn bác sĩ.)

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Getting Started (trang 6, 7 Tập 2)

* have toothache (đau răng)

A: Doctor, oh, my teeth are so hurtful. I feel very uncomfortable.

(Bác sĩ, ôi, răng tôi đau quá. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.)

B: I think you have the toothache. Let me check your teeth more carefully and I will give you the medicine.

(Tôi nghĩ bạn bị đau răng rồi đấy. Để tôi kiểm tra răng bạn kỹ hơn và tôi sẽ cho bạn thuốc uống.)

A: Thanks a lot.

(Cảm ơn bác sĩ nhiều.)

* have a cough and a runny nose (ho và chảy nước mũi)

A: Oh, doctor, I have a cough and a runny nose. I feel so bad.

(Ồ, bác sĩ, tôi bị ho và chảy nước mũi. Tôi thấy thật tồi tệ.)

B: You have the flu. You should drink orange juice, take the medicine and take a sleep.

(Bạn bị cảm rồi đó. Bạn nên uống nước cam, uống thuốc và đi ngủ.)

A: Thanks Doctor.

(Cảm ơn bác sĩ.)

*putting on weight (tăng cân)

A: Oh, doctor, I’m so scared. Fm putting on weight. I ate so much.

(Ồ bác sĩ, tôi sợ quá. Tôi đang lên cân. Tôi đã ăn quá nhiều.)

B: You should eat less and do exercise more.

(Bạn nên ăn ít hơn và tập luyện thề thao nhiều hơn.)

A: Thanks doctor, I will do.

(Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm thế.)

* have an allergy (bị dị ứng)

A: I ate seafood yesterday. I feel uncomfortable. My skin is so itchy.

(Tôi đã ăn hải sản hôm qua. Tôi cảm thấy không khỏe. Da tôi ngứa ngáy.)

Xem thêm:  Cách sử dụng danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh và bài tập hay

B: I think you have an allergy. You should take the medicine.

(Tôi nghĩ bạn bị dị ứng. Bạn nên uống thuốc.)

A: Thanks doctor.

(Cảm ơn bác sĩ.)