Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 – Friends plus (Chân trời sáng

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Reading trang 22 trong Unit 2: Communication Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading trang 22 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Video Giải Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading – Chân trời sáng tạo – Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

1 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Read the article. Which of topics A-E are in the text? Put the topics in order. (Đọc bài báo. Chủ đề A-E nào trong văn bản? Đặt các chủ đề theo thứ tự.)

Hướng dẫn giải:

1. A

2. C

3. E

4. D

Hướng dẫn dịch:

1. Biểu tượng cảm xúc để giao tiếp

Đang ngồi trên ghế sofa, Anna đang gửi tin nhắn tức thời cho Lucy. Nhưng Anna không sử dụng từ ngữ thực sự hoặc viết câu thực tế. Giống như những người trẻ khác, họ giao tiếp bằng những bức tranh nhỏ, nhiều màu sắc – biểu tượng cảm xúc.

2. Biểu tượng cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày

Bạn có thể tìm thấy áo phông, áp phích, video, câu chuyện và bài hát có biểu tượng cảm xúc sáng tạo. Biểu tượng cảm xúc có ở khắp mọi nơi, nhưng chúng đến từ đâu và tại sao chúng lại phổ biến như vậy?

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1 (trang 45, 46) | Tiếng Anh 8 Global Success

3. Biểu tượng cảm xúc đến từ đâu

Người phát minh ra biểu tượng cảm xúc, Shigetaka Kurita, đến từ Nhật Bản, và ’emoji’ trong tiếng Nhật có nghĩa là hình (e) và chữ cái (moji). Hiện hơn một nghìn biểu tượng cảm xúc với các màu da khác nhau hiển thị con người và ý tưởng từ nhiều nền văn hóa, không chỉ Nhật Bản. Chúng đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế thực sự.

4. Biểu tượng cảm xúc và cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc và biểu tượng cảm xúc có thể thể hiện cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta không nói chuyện trực tiếp, điều quan trọng là phải xem liệu một tin nhắn là buồn, ngớ ngẩn, hài hước hay vui vẻ. Vì vậy, biểu tượng cảm xúc rất hữu ích, nhưng chúng chủ yếu tạo thêm một chút thú vị và màu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi thực sự yêu chúng.

2 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the article. Write True or False. (Đọc và nghe bài báo. Viết đúng hoặc sai.)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

1. False

2. True

3. False

4. True

5. False

Hướng dẫn dịch:

1. Lucy đang đọc một tin nhắn làm bằng các biểu tượng cảm xúc.

2. Có biểu tượng cảm xúc trên quần áo.

3. Biểu tượng cảm xúc chỉ thể hiện văn hóa Nhật Bản.

4. Người và khuôn mặt trong biểu tượng cảm xúc mới sử dụng nhiều màu sắc hơn.

Xem thêm:  Langmaster: 40 câu “xin lỗi” hay nhất trong tiếng Anh - Vietnamnet

5. Biểu tượng cảm xúc không giúp ích gì cho giao tiếp.

3 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Hướng dẫn giải:

Colourful (adj) nhiều màu sắc

Creative (adj) sáng tạo

International (adj) quốc tế

Funny (adj) vui vẻ

Useful (adj)

4 (trang 22 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Do you like emojis? Why / Why not? (Làm việc theo cặp. Bạn có thích biểu tượng cảm xúc? Tại sao/ Tại sao không?)

Hướng dẫn giải:

I like emojis because it’s funny. (Tôi thích biểu tượng cảm xúc vì nó vui nhộn.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 7

 • Vocabulary (trang 20, 21 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in blue in the communication survey with pictures A-J … 2. Do the survey and compare your answers with your partner’s …

 • Language Focus (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box … 2. Read the Study Strategy. Then write the “ing” form of the verbs …

 • Vocabulary and Listening (trang 24 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and match phrases A-H with what you hear (1-8) … 2. Match 1-6 with a-f. Listen and check …

 • Language Focus (trang 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match questions 1-4 with answers a-d … 2. PRONUNCIATION. Diphthongs …

 • Speaking (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box … 2. Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try to remember who says the phrases …

 • Writing (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the language survey report. How many people are there in the class? … 2. Complete the Key Phrases from the text …

 • Culture (trang 28 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read and listen to the text and complete the table … 2. Read the text again and write True or False …

 • Puzzles and games (trang 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the puzzle with words about communication … 2. Work in groups. Order the words to make present continuous sentences …

 • Extra listening and speaking 2 (trang 107)1. Match types of information 1-5 with details a-e… 2. Listen and write what you hear. Then listen again and repeat …..

Xem thêm:  YÊU XA TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ - Hệ liên thông

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: