Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication (trang 32, 33) – VietJack.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 7 tập 1 trang 33 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 7 Communication trang 32, 33 trong Unit 3: Community service Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3.

Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication (trang 32, 33) – Tiếng Anh 7 Global Success

Everyday English

Giving compliments

1 (trang 32 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to the dialouge between Lan and Mark. Pay attention to the underlined parts ( Nghe đoạn hội thoại giữa Lan và Mark. Chú ý đến phần gạch chân)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lan: What did you do to help your community last summer Mark?

Mark: We planted some trees in the schoolyard and picked up a lot of rubbish along the nearby roads. Lan: Sounds like great work! We collected books and warm clothes for our friends in the mountainous areas.

Mark: Wonderful.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Cậu đã làm gì để giúp cộng đồng vào năm ngoài vậy, Mark?

Mark: Chúng tớ trồng cây ở sân trường và nhặt tác ở đường

Lan: Nghe có vẻ tuyệt quá.. Chúng tớ thu tập sách và quần áo ấm cho các bạn ở vùng cao

Xem thêm:  Unit 8 lớp 10 Speaking (trang 90) | Tiếng Anh 10 Global Success

Mark: Thật tuyệt vời

2 (trang 32 sgk Tiếng Anh 7 Global Success):Work in pairs. Make similar conversations ( Làm việc theo nhóm. Tạo ra một đoạn hôi thoại tương tự)

1. Mi helped lonely people

2. Tom and his friends cleaned and decorated parts of their neighborhood.

Hướng dẫn dịch:

1. Mi đã giúp đỡ những người cô đơn

2. Tom và bạn bè của anh ấy đã dọn dẹp và trang trí các khu vực trong khu phố của họ.

Hướng dẫn làm bài:

A: What did you do to help community last summer, Mi?

Mi: I helped lonely people and read books to them

A: Sound a great work

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn đã làm gì để giúp đỡ cộng đồng vào mùa hè năm ngoái, Mi?

Mi: Tôi đã giúp những người cô đơn và đọc sách cho họ nghe

A: Có vẻ đó là một công việc tuyệt vời

3 (trang 33 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Read the poster about volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the projects ( 1-3) next to its benefits ( A-E) (Làm việc theo cặp. Đọc poster sau về các công iệc tình nguyện cho các bạn trẻ ở Lending Hand. Viết tên các dự án từ 1-3 bên cạnh các lợi ích của chúng từ A-e)

Lời giải:

3-A

1-B

2-C

2-D

1-E

Hướng dẫn dịch:

A. Giúp người cao tuổi bớt cô đơn

B. Khiến cho khu mình ở xanh hơn

C. Giúp trẻ ăn ăn

D. Giúp trẻ em có tương lai tươi sáng hơn

Xem thêm:  Cụm động từ nguyên mẫu (Infinitive phrase) trong Tiếng Anh!

E. Khiến cho khu mình ở sạch hơn

4 (trang 33 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want to join. Give reasons ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về hoạt động mà bạn muốn tham gia. Đưa lý do)

Hướng dẫn làm bài:

A: What activities do you want to join in?

B: I want to join help street children activities?

A: Why?

B: I want to help children have brighter future

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn muốn tham gia những hoạt động nào?

B: Tôi muốn tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ em đường phố?

A: Tại sao?

B: Tôi muốn giúp trẻ em có tương lai tươi sáng hơn

5 (trang 33 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group. Discuss which activity each member of your group chooses and the benefits of the activity. Present your group’s answer ( Làm việc theo nhóm. Thảo luận hoạt động mà mỗi thành viên muốn chọn và lợi ích của chúng. Trình bày với cả lớp)

Hướng dẫn làm bài:

Mai Anh wants to join help street children activities because it will help children to have brighter future. I want to join in clean up activities because it will make our neighborhood cleaner.

Hướng dẫn dịch:

Mai Anh muốn tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ em đường phố vì nó sẽ giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Tôi muốn tham gia vào các hoạt động dọn dẹp vì nó sẽ làm cho khu phố của chúng tôi sạch sẽ hơn.

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Quần áo - TOPICA Native

Bài giảng: Unit 3 Communication – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 7

 • Getting Started (trang 28, 29 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again and tick the appropriate box

 • A Closer Look 1 (trang 30, 31 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match a verb in A with a word or phrase in B … 2. Complete each of the sentences with a suitable word from the box

 • A Closer Look 2 (trang 31, 32 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct answer A,B, or C to complete each sentence … 2. Complete the sentences with the past simple form of the given verbs

 • Skills 1 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings

 • Skills 2 (trang 34 Tiếng Anh lớp 7): 1. What community activities are the children doing in the picture? … 2. Listen to Tom and Linda talking about their community activities last summer

 • Looking Back (trang 35, 36 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the table with the words and phrases from the box … 2. Complete the sentences with one phrase

 • Project (trang 37 Tiếng Anh lớp 7): Work in groups

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6-6:

 • Unilever mua 1 tặng 1
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: