Getting Started – trang 18 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Bài 1

1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read.

(Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.)

Nam: Did you see the film A.I. on cable TV?

Mai: No, I didn’t. What does A.I. mean?

Nam: Artificial Intelligence.

Mai: What’s the film about?

Nam: It’s a science-fiction film about a robotic child who has human emotions.

Mai: Sounds unbelievable!

Nam: Yeah! The Swintons’ only son, Martin, has got a life-threatening disease and waits for a cure to be found. Meanwhile, Monica, his mother agrees to activate David, a robotic boy capable of human emotions. Things appearto be going well with the Swintons.

Mai: So, what happens then?

Nam: Well, Martin is completely cured and healthy again. He often gets David into trouble with other people. They start thinking that David dangerous to humans.

Mai: That’s terrible!

Nam: Yes, Monica is worried that they are going to get the robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest and leave him there.

Mai: Poor David!

Nam: Yeah. David thinks Monica doesn’t love him any more because he isn’t a ‘real boy’ like Martin. So he goes searching for the Blue Fairy to help him to become a real boy.

Mai: Does he find her?

Nam: Well, his dangerous and incredible journey in search of the Blue Fairy is in vain.

Mai: Do you mean David cannot find the Blue Fairy?

Nam: No, he cannot. But after two thousand years, when humans do not exist any more, David is found and resurrected by future A.I.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Looking Back (trang 24 Tập 2) - VietJack.com

Mai: Really? Incredible!

Nam: Well, thanks to the advanced science and technology, David is reunited with Monica.

Mai: A happy ending, right?

Nam: Yes. But they can only spend one happy day together as a real mother and a real son.

Mai: Why only one day?

Nam: I don’t know… In the last scene, they both fall asleep… Well, you should watch the film. There are a lot more thrilling events to see.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. trên truyền hình cáp chưa?

Mai: Chưa, tôi chưa xem. A.I là gì?

Nam: Trí tuệ nhân tạo.

Mai: Bộ phim về cái gì?

Nam: Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng về một robot trẻ con có có cảm xúc của con người.

Mai: Nghe không thể tin được!

Nam: Vâng! Con trai duy nhất của Swintons, Martin, đã có một căn bệnh đe dọa mạng sống và chờ đợi tìm thấy một phương thuốc chữa bệnh. Trong khi đó, Monica, mẹ anh đồng ý kích hoạt David, một cậu bé robot có cảm xúc của con người. Mọi thứ xuất hiện sẽ tốt với Swintons.

Mai: Vì vậy, những gì xảy ra sau đó?

Nam: Vâng, Martin đã được chữa khỏi hoàn toàn và khoẻ mạnh trở lại. Anh ta thường khiến David gặp rắc rối với người khác. Họ bắt đầu nghĩ rằng David nguy hiểm cho con người.

Mai: Thật là khủng khiếp!

Nam: Vâng, Monica lo lắng rằng họ sẽ khiến cậu robot nhỏ bị phá hủy. Vì vậy, cô đưa cậu bé đến một khu rừng xa xôi và để cậu ở đó.

Xem thêm:  Học ngay cấu trúc Please và cách dùng đầy đủ nhất - Step Up English

Mai: David đáng thương!

Nam: Vâng. David nghĩ Monica không còn yêu cậu nữa bởi vì cậu không phải là một “cậu bé thực sự” như Martin. Vì vậy, cậu đi tìm kiếm các cô tiên xanh để giúp cậu ta để trở thành một cậu bé thực sự.

Mai: Cậu ấy có tìm thấy cô ấy không?

Nam: Vâng, hành trình nguy hiểm và đáng kinh ngạc của cậu ấy để tìm kiếm Cô Tiên Xanh là vô ích.

Mai: Ý bạn là David không thể tìm thấy Cô Tiên Xanh?

Nam: Không, cậu ấy không thể. Nhưng sau hai nghìn năm, khi con người không còn tồn tại nữa, David đã được tìm thấy và phục sinh bằng A.I.

Mai: Thật sao? Đáng kinh ngạc!

Nam: Vâng, nhờ khoa học và công nghệ tiên tiến, David đã đoàn tụ với Monica.

Mai: Một kết thúc có hậu, phải không?

Nam: Vâng. Nhưng họ chỉ có thể dành một ngày vui vẻ với nhau như một người mẹ thực sự và một con trai thực.

Mai: Tại sao chỉ một ngày?

Nam: Tôi không biết … Trong cảnh cuối cùng, cả hai đều ngủ thiếp đi … Vâng, bạn nên xem phim. Có nhiều sự kiện ly kỳ hơn để xem.