Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 11 Writing trang 14, 15 trong Unit 1: A long and healthy life Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1.

Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15) – Tiếng Anh 11 Global Success

A short message

1 (trang 14 Tiếng Anh 11 Global Success): Below is a short message. Put the parts in the correct order (Dưới đây là một tin nhắn ngắn. Đặt các phần theo đúng thứ tự)

A. Can you bring some fresh mangos from your garden? We’ll need them for one of the recipes.

B. Hi Linda,

C. How about coming to my house this Sunday? We can try some recipes from the book.

D. Thanks for lending me your book about healthy cooking. It’s great!

E. See you soon,

F. Mai

Đáp án:

B – D – C – A – E – F

Hướng dẫn dịch:

Chào Linda,

Cảm ơn vì đã cho tôi mượn cuốn sách của bạn về nấu ăn lành mạnh. Thật tuyệt vời!

Làm thế nào về đến nhà tôi chủ nhật này? Chúng ta có thể thử một số công thức nấu ăn từ cuốn sách.

Bạn có thể mang một số xoài tươi từ vườn của bạn? Chúng tôi sẽ cần chúng cho một trong những công thức nấu ăn.

Xem thêm:  V. DO AS DIRECTED:1. Mr. Smith will collect the tickets. (Rewrite

Hẹn sớm gặp lại,

Mai

2 (trang 14 Tiếng Anh 11 Global Success): Write a sentence to express each message below. Begin with the words given. (Viết một câu để thể hiện mỗi tin nhắn dưới đây. Bắt đầu với những từ được cho.)

1. You want to invite someone to your birthday party next week.

> Why don’t you come to my birthday party next week?

2. You want to suggest that someone should join the reading club with you.

> How about …………………………

3. You want to remind someone that he or she should return a book to the library.

> Don’t forget to …………………………

4. You want to accept an invitation to your friend’s birthday party.

> I’m pleased to …………………………

5. You want to ask if you have to dress formally for the party.

> Do …………………………

Đáp án:

2. How about joining the reading club with someone?

3. Don’t forget to return a book to the library.

4. I’m pleased to go your friend’s birthday party.

5. Do I have to dress formally for the party?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn mời ai đó đến dự tiệc sinh nhật của bạn vào tuần tới.

> Tại sao bạn không đến bữa tiệc sinh nhật của tôi vào tuần tới?

2. Bạn muốn gợi ý rằng ai đó nên tham gia câu lạc bộ đọc sách với bạn.

> Tham gia câu lạc bộ đọc sách với ai đó thì sao?

3. Bạn muốn nhắc nhở ai đó rằng họ nên trả lại một cuốn sách cho thư viện.

Xem thêm:  She nghĩa là gì? She's viết tắt của từ gì? - IIE

> Đừng quên trả sách cho thư viện.

4. Bạn muốn nhận lời mời dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

> Tôi rất vui được đi dự tiệc sinh nhật của bạn bạn.

5. Bạn muốn hỏi liệu bạn có phải ăn mặc trang trọng cho bữa tiệc hay không.

> Tôi có phải ăn mặc lịch sự cho bữa tiệc không?

3 (trang 15 Tiếng Anh 11 Global Success): Write a short message (35-45 words) to reply to the one in 1. Use the tips in 1 and the expressions in 2 to help you. (Viết một tin nhắn ngắn (35-45 từ) để trả lời một trong những câu bài 1. Sử dụng các mẹo bài 1 và các cách diễn đạt bài 2 để giúp bạn.)

In your message, you should: (Trong tin nhắn của bạn, bạn nên:)

– thank for and accept the invitation. (cảm ơn và chấp nhận lời mời.)

– ask what time you should go to Mai’s place or suggest a time to meet. (hỏi xem bạn nên đến chỗ của Mai lúc mấy giờ hoặc gợi ý thời gian gặp mặt.)

– ask if you need to bring or buy anything else in advance. (hỏi trước nếu bạn cần mang theo hoặc mua bất cứ thứ gì khác.)

Gợi ý:

Hi Mai,

Thank you for inviting me to your house this Sunday. I am so glad to come to try some recipes from the book with you. Shall we meet at 10 a.m? Please tell me if I need to buy something in advance to prepare for the meal.

Xem thêm:  Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì? City, Municipality hay

See you soon,

Linda.

Hướng dẫn dịch:

Chào Mai,

Cảm ơn bạn đã mời tôi đến nhà của bạn vào chủ nhật này. Tôi rất vui khi đến để thử một số công thức nấu ăn từ cuốn sách với bạn. Chúng ta gặp nhau lúc 10 giờ sáng nhé? Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi cần mua một cái gì đó trước để chuẩn bị cho bữa ăn.

Hẹn sớm gặp lại,

Linda.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Language (trang 9, 10, 11)

 • Tiếng Anh 11 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Speaking (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 11 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Communication and Culture (trang 15, 16)

 • Tiếng Anh 11 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: