[Sách Giải] Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa tiếng anh 10
  • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Mới
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 10 Tập 1
  • Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao
  • Học tốt tiếng anh 10 nâng cao
  • Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Nâng Cao

Unit 1 lớp 10: Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Which household chores do you like doing and which do you dislike? Write your answers to the questions in the table below and add a reason.(Việc nhà nào bạn thích và không thích làm? Viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới bảng sau và lí do tại sao. )

Để học tốt tiếng anh 10 mới | Giải bài tập tiếng anh 10 mới Unit 1 Speaking

Likes (Thích) Dislikes (Không thích) Name of chore (Tên công việc) Reason (Lý do) Name of chore (Tên công việc) Reason (Lý do) Cooking. (Nấu ăn.) I like eating. (Tôi thích ăn uống.) Cleaning the batbroom. (Vệ sinh nhà tắm) It’s dirty. (Nó dơ.) Sweeping the house. (Quét nhà.) I feel happy when seeing my house clean. (Tôi thấy vui khi thấy nhà sạch.) Taking out the rubbish. (Đổ rác.) It’s dirty and smell bad. (Nó dơ và hôi.)

2. Below is part of Anna’s interview with Mai. They are talking about the household chores Mai likes and dislikes. Match Mai’s answers with Anna’s questions. Then practise the conversation.(Dưới đây là buổi phỏng vấn của Anna với Mai. Họ đang nói về những việc nhà Mai thích và không thích. Nối những câu trả lời của Mai và những câu hỏi của Anna. Rồi tập luyện đoạn hội thoại.)

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 1 A closer look 1 (trang 10, 11) - VietJack.com

Để học tốt tiếng anh 10 mới | Giải bài tập tiếng anh 10 mới Unit 1 Speaking 1

1. C 2. A 3. D 4. B

Hướng dẫn dịch:

Anna Mai 1. Những công việc nhà nào mà bạn làm mỗi ngày? a. À, tôi nghĩ tôi thích quét nhà. 2. Những công việc nhà nào mà bạn thích làm nhất? b. Rửa bát đĩa, bởi vì tôi thường làm vỡ vài thứ khi tôi rửa chúng. 3. Bạn thích gì ở nó? c. Tôi giặt giũ, rửa bát đĩa và quét nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng nấu ăn khi mẹ tôi bận. 4. Những công việc nhà nào mà bạn ghét làm nhất? d. Không vất vả lắm và tôi thích nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ sau khi tôi quét nó.

3. Have a similar conversation with a partner. Find out which chores she / he likes or dislikes the most and why. Report your findings to the class.(hực hiện một đoạn đối thoại nhỏ với người bên cạnh. Tìm ra những công việc nhà nào mà anh ấy/cố ấy thích nhất hoặc ghét nhất, tại sao. Báo cáo trước lớp.)

Student A: Which of the chores do you dislike doing the most?

Student B: Taking out the rubbish because it’s dirty and smells bad

Student A: Which of the chores do you like doing the most?

Student B: Cooking because I like eating.

Hướng dẫn dịch:

Student A: Công việc nhà nào bạn ghét làm nhất?

Student B:Đổ rác vì nó dơ và hôi.

Student A:Công việc nhà nào bạn thích làm nhất?

Student B:Nấu ăn vì tôi thích ăn uống.