Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì? City, Municipality hay

Rate this post

Khi nói về thành phố ở Việt Nam, có 3 trường hợp nói về thành phố gồm i) thành phố trực thuộc trung ương (ngang cấp với tỉnh), ii) thành phố trực thuộc Thành phố trực thuộc trung ương và iii) Thành phố trực thuộc Tỉnh, chính vì vậy việc dùng thuật ngữ “thành phố” cũng gây không ít khó khăn cho biên dịch vì ở Việt Nam chưa có cơ quan nào đứng ra thống nhất các thuật ngữ về đơn vị hành chính với nhau, trong khi ở nước ngoài, quy định cụ thể các cấp bậc đơn vị hành chính rõ ràng và chính thức. Ngoài ra, từ city nghĩa là thành phố lại được dùng cho tất cả 3 trường hợp trên ở Việt Nam, vì vậy gây không ít khó khăn cho người diễn đạt vì thực tế 3 loại “thành phố” này khác nhau. Để “giải mã”, chúng ta cần nắm rõ sơ đồ về đơn vị hành chính dưới đây:

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì

Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì?

Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là Municipality. Chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của municipality.

Municipality: a city or town with its own local government, or the local government itself ==> Thành phố có chính quyền địa phương riêng

Xem thêm:  Các thành phần cơ bản và ký hiệu ngữ pháp của một câu tiếng Anh

Ví dụ: The municipality provides services such as electricity, water and rubbish collection -> Thành phố cung cấp dịch vụ điện, nước, thu gom rác.

Ở Việt Nam, có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì cho 5 thành phố trên là : Hanoi Capital City (duy nhất vì Hà Nội là thủ độ), Đà Nẵng Municipality, Hồ Chí Minh Municipality, Can Tho Municipality, Hai Phong Municipality

Tuy nhiên, trong thực tế phần đồng người ta quen dùng Hochiminh City, Danang City, Cantho City, Haiphong City, Hanoi City – chữ city cho 5 thành phố trực thuộc TW này được hiểu là Municipality

Kết luận: thành phố ngang cấp tỉnh (xem hình trên) hay thành phố trực thuộc trung ương thì dùng city cho thống nhất, tuy nhiên, tên phải viết dính liền với nhau.

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì?

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì Provincial City, tuy nhiên trong thực tế người ta quen dùng city, chính vì vậy làm cho người đọc không biết chính xác là thành phố trực thuộc tỉnh.

Ví dụ: Thành phố Biên Hòa, thuộc tỉnh Đồng Nai -> tạm dịch là Biên Hoa Provincial City, Dong Nai Province

Theo PNVT, nếu thành phố trực thuộc tỉnh tức là đơn vị hành chính cấp huyện thì nên dùng town, tạm dịch là “thành phố nhỏ” để thống nhất và phần biệt với thành phố ngang cấp tỉnh.

Xem thêm:  Nước Úc tiếng anh là gì? Australia hay Australian

Tuy nhiên, thực tế, thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh vẫn là City vì ngang cấp huyện, ví dụ Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang -> tạm dịch là Long Xuyen City, An Giang Province, tuy nhiên tên riêng cách nhau bằng khoảng trắng, để phân biệt với thành phố trực thuộc trung ương.

Thành phố trực thuộc Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì?

Thành phố trực thuộc Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì Municipal City. Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có Thành phố Thủ Đức là Thành phố trực thuộc Thành phố trực thuộc trung ương

Ví dụ, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh -> tạm dịch là Thu Duc Municipal City, Ho Chi Minh City

Tuy nhiên, thực tế, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh vẫn là City vì ngang cấp huyện, tuy nhiên tên cách bằng khoảng trắng để phân biệt với thành phố trực thuộc trung ương.

Ở Việt Nam, duy nhất chỉ có thành phố Thủ Đức là thành phố trực thuộc thành phố trung ương. ví dụ Thành phố Thủ Đức , TPHCM -> tạm dịch là Thu Duc City, Hochiminh City

Cách nhận biết thành phố trực thuộc tỉnh?

Cách nhận biết thành phố trực thuộc tỉnh là đằng sau tên thành phố là đơn vị tỉnh, nghĩa là căn cứ vào thành phần phía sau là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà quyết định là thành phố trực thuộc tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk -> đây là thành phố trực thuộc tỉnh, suy ra tạm dịch là Buon Ma Thuot Provincial City, Dak Lak Province. Tuy nhiên để thống nhất, chúng ta tạm dịch Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

Xem thêm:  Củ Nghệ trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ. - StudyTiengAnh.vn

Như vậy, chúng ta đã rõ ràng phân biệt 3 loại thành phố ở Việt Nam, cụ thể thành phố trực thuộc trung ương (ngang cấp với tỉnh) tiếng Anh là Municipality, thành phố trực thuộc Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là Municipal City và Thành phố trực thuộc Tỉnh tiếng Anh là Provincial City. Tuy nhiên, để thống nhất và dễ nhớ và thực tế dùng thì vẫn dùng City, tuy nhiên, duy chỉ có thành phố trực thuộc trung ương là tên riêng phải viết dính lại (gồm 5 thành phố trực thuộc trung ương).