Thạch cao sống có công thức hóa học là – VnDoc.com

Rate this post

Thạch cao sống có công thức hóa học là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi công thức thạch cao sống là. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Thạch cao sống có công thức là

A. CaSO4

B. CaSO4.H2O

C. CaSO4.2H2O

D. 2CaSO4.H2O

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Thạch cao sống có công thức hóa học là CaSO4.2H2O

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Công thức của thạch cao sống là:

A. 2CaSO4.H2O

B. CaSO4

C. CaSO4.H2O

D. CaSO4.2H2O

Câu 2. Thạch cao sống được dùng để sản xuất xi măng. Công thức hóa học của thạch cao sống là

A. CaSO4.0,5H2O.

B. CaSO4.

C. CaSO4.H2O.

D. CaSO4.2H2O.

Câu 3. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. Thạch cao khan.

B. Thạch cao nung.

C. Đá vôi.

D. Thạch cao sống

Câu 4. Ứng dụng nào sau đây không phải của thạch cao nung (CaSO4.H2O)?

A. Bó bột khi gẫy xương.

B. Đúc khuôn.

C. Thức ăn cho người và động vật.

D. Năng lượng.

Câu 5. Cho các nhận định sau:

(1) thạch cao sống là CaSO4;

(2) thạch cao sống được dùng để bó bột;

(3) thạch cao được dùng điều chỉnh tốc độ đông cứng của xi măng;

(4) thạch cao nung được dùng nặn tượng, đúc khuôn.

Xem thêm:  Giải Hóa 8 Bài 3: Bài thực hành 1 - VnDoc.com

Số nhận định đúng là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Thạch cao sống (CaSO4.H2O) dùng để sản xuất xi măng

B. Dung dịch canxi hiđroxit (nước vôi trong) là một bazơ mạnh

C. Canxi hiđrocacbonat là chất rắn, không tan trong các axit hữu cơ như axit axetic

D. Canxi cacbonat có nhiệt độ nóng chảy cao, không bị phân hủy bởi nhiệt

Câu 7. Cho các nhận định sau:

(a) Kim loại Al có tính lưỡng tính vì Al tan được trong các dung dịch axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit.

(e) Hỗn hợp Al2O3 và Fe dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.

(f) NaHCO3 là chất lưỡng tính, trội tính axit.

Số nhận định sai là:

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng về kim loại nhóm IIA?

A. Đều có cùng một kiểu mạng tinh thể.

B. Ca, Sr, Ba đều tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.

C. Trong các hợp chất thường có số oxi hoá +2.

D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

Câu 9. Cho các dung dịch sau: Ba(OH)2, NaHSO4, K2CO3, Ba(HCO3)2. Đổ lần lượt các dung dịch vào nhau. Số phản ứng xảy ra là

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27 Sách giáo khoa Hóa học 10

A. 8

B. 6

C. 4

D. 5

Câu 10. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4?

A. Quỳ tím

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl

D. dung dịch Ba(OH)2

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Thạch cao sống có công thức hóa học là. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 12

>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan

  • Canxi cacbonat phản ứng được với dung dịch
  • Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ
  • Thạch cao khan có công thức là
  • Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước được gọi là
  • Thạch cao sống? Công thức thạch cao sống