Unit 9 lớp 10: Speaking trang 42, 43 | Giải bài tập Tiếng Anh 10

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Speaking unit 9 lớp 10 trang 42 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tiếng Anh 10 Unit 9: Speaking trang 42, 43

Video giải Tiếng Anh 10 Unit 9: Preserving the environment: Speaking

Environmental impacts of human activities

1. (Trang 42 – Tiếng anh 10) Label the photos with the types of pollution.

(Ghi tên những bức ảnh với loại ô nhiễm.)

Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Speaking trang 42 - 43 (ảnh 1)

Đáp án:

1. soil pollution – ô nhiễm đất

2. water pollution- ô nhiễm nước

3. air pollution- ô nhiễm không khí

4. noise pollution – ô nhiễm tiếng ồn

2. (Trang 42 – Tiếng anh 10) Read the text in the READING section again. Complete the table below. Include your ideas, if necessary.

(Đọc bài văn trong phần đọc lại lần nữa. Hoàn thành bảng bên dưới. Bao gồm cả ý của em nếu cần.)

Hướng dẫn trả lời:

Tiếng Anh lớp 10 Unit 9 Speaking trang 42 - 43 (ảnh 2)

Hướng dẫn dịch:

Hoạt động của con người

Loại ô nhiễm

Kết quả

đốt nhiên liệu bằng xe cơ giới, nhà máy, máy bay và tên lửa

Ô nhiễm không khí

một loạt các vấn đề môi trường như mưa axit, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề về sức khỏe

phân bón và thuốc trừ sâu, rác thải độc hại và hóa chất ném vào sông

Ô nhiễm đất

Thảm thực vật bị ô nhiễm và giảm độ phì của đất dẫn đến việc sử dụng đất xấu.

Xem thêm:  "Dấu bằng" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt và các

âm thanh to và khó chịu từ máy móc nhà máy, phương tiện cơ giới, máy bay và nhạc cụ

Ô nhiễm tiếng ồn

Các vấn đề về tâm lý và sức khỏe con người như căng thẳng, tăng tỷ lệ nghe và tổn thương thính giác

3. (Trang 43 – Tiếng anh 10) Work in pairs. Practise the following conversation.

(Làm theo cặp. Thực hành bài thoại sau.)

Hướng dẫn trả lời:

Student A: We are facing severe environmental pollution despite the fact that many world organisations are working hard to reduce it.

Student B: Well, it is a result of human activities in modern times. For example, air pollution is a consequence of fossil fuel burning by motor vehicles, factories, aircraft and rockets.

Student A: You’re right. It leads to a series of environmental problems such as acid rain, greenhouse effect, global warming and health problems.

Student B: Well, if this goes on, the Earth may soon become a dangerous place to live on. Therefore, we must do something before it is too late.

Hướng dẫn dịch:

Học sinh A: Chúng ta đang đối mặt với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mặc dù rằng nhiều tổ chức đang làm việc vất vả để giảm thiểu nó.

Học sinh B: À, nó là kết quả của những hoạt động con người trong thời hiện đại. Ví dụ ô nhiễm không khí là kết quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch của các phương tiện xe cộ, nhà máy, máy bay và tàu lửa.

Xem thêm:  Unit 6 lớp 6: Skills 1 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

Học sinh A: Bạn nói đúng. Nó dẫn đến hàng loạt những vấn đề môi trường như mưa axít, hiệu ứng nhà kính, trái đất ấm lên và những vấn đề sức khỏe.

Học sinh B: À, nếu điều này tiếp tục, trái đất có lẽ sớm trở thành một nơi nguy hiểm để sống. Vì vậy, chúng ta phải làm gì đó trước khi quá muộn.

4. (Trang 43 – Tiếng anh 10) Work in groups. Choose one of the types of pollution in 2. Use the information from the table to prepare a similar conversation as in 3.

(Làm theo nhóm. Chọn một loại ô nhiễm trong mục 2. Sử dụng thông tin từ bảng để chuẩn bị cho bài đàm thoại.)

Hướng dẫn trả lời:

Student A: Our earth is having the severe soil pollution. The soil is very harmful now.

Student B: Yes, It is the result of human activities. People use fertilizer and spray pesticides, threw harmful rubbish and chemicals in the river.

Student A: These cause the vegetation contaminated and the the decrease of soil fertility. This leads the negative unilization of land.

Hướng dẫn dịch:

Học sinh A: Trái đất chúng ta dang có sự ô nhiễm đất nghiêm trọng. Đất bây giờ rất độc hại.

Học sinh B: Đúng vậy, nó là kết quả của hoạt động con người. Người ta sử dụng phân bón và phun thuốc trừ sâu, ném rác và hóa chất gây hại xuống sông.

Học sinh A: Những điều này làm cho thực vật bị nhiễm độc và việc giảm độ màu mỡ của đất. Điều này dẫn đến tận dụng đất một cách tiêu cực.

Xem thêm:  Số 11 Tiếng Anh ❤ Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 11 Đến 20

5. (Trang 43 – Tiếng anh 10) Act out the conversation you have prepared.

(Diễn bài thoại mà em đã chuẩn bị.)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 chi tiết, hay khác:

Unit 9: Getting Started (trang 39): Listen and read. Environmental impacts…

Unit 9: Language (trang 39, 40): Complete the sentences with the words from the box…

Unit 9: Grammar (trang 41): Read the following sentences from the conversation between Nam and his father…

Unit 9: Reading (trang 41, 42): What do you think the environmental impact in each photo is…

Unit 9: Listening (trang 43): Look at the photo and describe what you see…

Unit 9: Writing (trang 44): What do you see in the picture? What does the text in the picture mean…

Unit 9: Communication and culture (trang 45): Work in pairs. a. Label the photos…

Unit 9: Looking back (trang 46, 47): Listen and repeat…

Unit 9: Project (trang 47): Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution…