Unit 10 lớp 6: Skills 2 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

Rate this post

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Skills 2 – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Skills 2 sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

 • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Listen to Nick and Linda talking about their dream houses …

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Skills 2 (sách cũ)

Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. (Nghe Nick và Linda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mọi người thích ngôi nhà nào? Viết tên của họ bên dưới bức hình đúng. )

Bài nghe:

Linda: Picture 3 (villa by the sea, with a swimming pool and a garden)

Nick: Picture 2 (apartment in the city)

Nội dung bài nghe:

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, my dream home is a big villa near the coast with a great view of the sea. It has a swimming pool, and it has a garden too.

Nick: What kind of garden?

Linda: A flower garden, you know. And my dream house will be a quiet one. You see, no noise.

Nick: My dream house is completely different.

Linda: Really? What is it like?

Nick: It’s an apartment in the city. And it has a super cable TV so I can watch films from other planets.

Linda: Oh, that sounds great!

Nick: And I don’t need a yard or a garden. In front of the house I want it to have a nice park view, and at the back, I want it to have a great city view.

Xem thêm:  Động Từ To Be Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Trong Tiếng Anh!

Linda: That sounds interesting too. But I think it’ll be. . .

Hướng dẫn dịch:

Nick: Cậu có thể cho tôi biết về ngôi nhà mơ ước của cậu không, Linda?

Linda: ĐƯợc chứ, ngôi nhà mơ ước của tôi là một biệt thự lớn gần bờ biển với tầm nhìn tuyệt vời ra biển. Nó có một hồ bơi, và nó cũng có một khu vườn.

Nick: Vườn gì vậy?

Linda: Một vườn hoa, bạn biết đấy. Và ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ là một ngôi nhà yên tĩnh. Bạn thấy đấy, không có tiếng ồn.

Nick: Ngôi nhà mơ ước của tôi hoàn toàn khác.

Linda: Thật sao? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một căn hộ trong thành phố. Và nó có một truyền hình cáp nên tôi có thể xem phim từ các hành tinh khác.

Linda: Ồ, thật tuyệt!

Nick: Và tôi không cần sân hoặc vườn. Ở phía trước của ngôi nhà tôi muốn nó có một cái nhìn công viên đẹp, và ở phía sau, tôi muốn nó có một cái nhìn thành phố tuyệt vời.

Linda: Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ …

2. Listen to the conversation again. What is important to Nick? What is important to Linda? Tick (√ )the columns. (Nghe lại bài đàm thoại. Điều gì quan trọng đối với Nick? Điều gi gì quan trọng đôi với Linda?))

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Linda Nick 3 sea view 1 park view 4 swimming pool 2 city view 5 garden 6. cable TV 7. quiet

3. Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house. (Làm việc theo cặp. Thảo luận những ý kiến về ngôi nhà trong mơ của em. )

1. What type of house it is? (Nó là loại nhà nào?)

Xem thêm:  Tất tần tật về giới từ "At", "In", "On" trong tiếng Anh không thể bỏ qua!

2. Where it is located? (Nó nằm ở đâu?)

3. What it looks like? (Nó trông như thế nào?)

4. What surrounds it? (Cái gì bao quanh nó?)

5. What appliances it has? (Nó có thiết bị gì?)

4. Now fill in the table about your dream house (Bây giờ điền vào bảng về ngôi nhà mơ ước của em. )

Type of house hi-tech house by the sea Location by the sea Number of rooms 10 Surroundings tree, flower, swimming pool Things in the house and what they will/might do for you a super smart TV , a super smart car ,high-tech robot : the super smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets. High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats

5. Use the information in 4 to write about your dream house. (Sử dụng thông tin trong phần 4 để viết về ngôi nhà mơ ước của em.)

My dream house is hi tech house by the sea with many sands and water surroundings. There will have 10 large rooms and it will plant many green trees , flowers and have big swimming pool in the garden . In each rooms, it will have a super smart TV , a super smart car ,high-tech robot : the super smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets. High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats.

Hướng dẫn dịch:

Ngôi nhà mơ ước của tôi là một ngôi nhà công nghệ cao bên bờ biển với nhiều cát và có nhiều nước biển bao quanh. Sẽ có 10 phòng lớn và xung quanh nó tôi sẽ trồng nhiều cây xanh, hoa và đặc biệt sẽ có một hồ bơi lớn trong vườn. Trong mỗi phòng,sẽ có một TV siêu thông minh , siêu xe thông minh, robot công nghệ cao: TV siêu thông minh sẽ giúp tôi lướt Internet, gửi và nhận email, đặt hàng thức ăn từ siêu thị và liên lạc với bạn bè của tôi trên các máy khác những hành tinh. Robot công nghệ cao sẽ lau chùi sàn nhà, nấu các bữa ăn, giặt quần áo, cho hoa và cho chó và mèo ăn.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 8 (sách mới) - VietJack.com

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 10 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. Match the words with…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and repeat the… 2. Match the appliances…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Complete the conversation…

 • Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Game: Things we might… 2. Class survey: Homes…

 • Skills 1 (phần 1 – 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Look at the picture and… 2. Quickly read the text…

 • Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen to Nick and Linda… 2. Listen to the conversation…

 • Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Using the words in the box… 2. Think about what the appliances…

 • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)My future appliance…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: