Cấu Trúc Câu Trong Tiếng Anh – Ngữ Pháp Cơ Bản Cần Phải Biết

Rate this post

Trong bài học này, bạn sẽ được học cách làm thế nào để tạo nên một câu trong Tiếng Anh. Nắm vững cấu trúc câu trong Tiếng Anh còn giúp bạn:

  • Chọn nhanh từ loại cần điền trong bài thi TOEIC Reading Part 5
  • Viết được câu Tiếng Anh đúng ngữ pháp, diễn đạt được ý mong muốn trong bài thi TOEIC Writing
  • Giúp dịch hiểu nhanh gọn một câu Tiếng Anh.

Tiếng Việt gọi chủ điểm ngữ pháp này là Cấu Trúc Câu. Nhưng trong Tiếng Anh, tên gọi của nó là English Sentence Patterns (Mẫu câu trong Tiếng Anh). Kim Nhung TOEIC sử dụng tên gọi quen thuộc trong Tiếng Việt để các bạn dễ tham khảo, tra cứu.

Bài tập nhỏ trước khi vào bài học này : Bạn thử dịch câu này sang Tiếng Anh nhé

Làng tôi xanh bóng tre

Nếu vẫn đang loay hoay chưa biết dịch sao cho đúng, cho hay. Hãy xem ngay bài học bên dưới.

5 Cấu trúc câu trong Tiếng Anh

12 3 4 5

Các thành phần chính trong câu

1. Subject – Chủ ngữ

Chủ ngữ là chủ thể của hành động hoặc chủ thể chính được mô tả trong câu. Nó có thể là người, vật, nơi chốn hoặc một ý tưởng nào đó.

Để xác định chủ ngữ của câu, ta đặt ra các câu hỏi: Câu này đề cập đến Ai, Cái gì, Nơi nào, Điều gì?

2. Động từ

Động từ là cụm từ dùng để chỉ hành động hay trạng thái của chủ ngữ.

Xem thêm:  Vợ trong tiếng Anh là gì? Bà xã tiếng Anh là gì? hiểu để dùng chuẩn
Cried looks arrested gave made

Động từ sử dụng ở cấu trúc câu S + V + C là Linking Verb, được giải thích ở phần bên dưới.

Verb thường sử dụng ở mẫu câu số 5: S + V + O + C là: make, declare, appoint, drive, announce, …

– Make: She makes me crazy in way she looks at me.- Declare: After ten rows fighting, The degree declared him the winner.- Appoint: My teacher appoints me monitor of the class.

3. Object

Object là Tân ngữ, là từ hoặc cụm từ để chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ.

Hai loại tân ngữ: tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Tân ngữ trực tiếp ( Direct Object) là đối tượng chịu tác động đầu tiên của hành động. Nếu trong câu chỉ có một tân ngữ thì chắc chắn đó là tân ngữ trực tiếp.

Ví dụ: I love you. (“you” là tân ngữ trực tiếp, đối tượng chịu tác động của động từ “love”)

Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là đối tượng mà hành động xảy ra dành cho đối tượng đó. Trong câu, tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp, được ngăn cách bởi một giới từ, hoặc đứng trước tân ngữ trực tiếp thì không cần giới từ.

Ví dụ:

I give you my phone. (Câu này có hai tân ngữ là “you” và “my phone” và không có giới từ ở giữa, “you” là tân ngữ gián tiếp còn “my phone” là tân ngữ trực tiếp)

I bought a phone for my mother. (Câu này có hai tân ngữ là “a phone” và “my mother” và có giới từ “for” ở giữa, “a phone” là tân ngữ trực tiếp còn “my mother” là tân ngữ gián tiếp)

Xét Mẫu câu số 3 và số 4

Me Mea present
5 thành phần chính trong câu

4. Complement

Complement là Bổ Ngữ. Nó có thể là một tính từ (adjective), một danh từ (a noun), một cụm danh từ (a noun phrase), một đại từ (a pronoun), hoặc một trạng từ chỉ thời gian (an adverbial of time), một trạng từ chỉ nơi chốn ( a adverbial of place – Sau động từ be), Một cụng giới từ (a prepositional phrase)., một động từ nguyên mẫu (an infinitive) hoặc thậm chí là một mệnh đề (a clause).

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh về thư viện đầy đủ nhất - Step Up English

Có 2 loại Bổ ngữ tương ứng với cấu trúc số 2 và số 5 là Subject ComplementObject Complement.

Subject Complement như tên gọi của nó, dùng để bổ nghĩa cho chủ ngữ trong câu, hay nói cách khác nó mô tả cho Chủ Ngữ. Còn Object Complement thì dùng để bổ nghĩa cho tân ngữ trong câu, mô tả cho tân ngữ.

Một Subject Complement thì theo sau một Linking Verb. Đó là động từ dùng để nối chủ ngữ và vị ngữ, không phải để diễn tả một hành động, mà dùng để mô tả cho chủ ngữ.

Một số linking verb thường gặp: tobe ( is, are, am, were, was, …), Become, seem, Grow, Look, Prove, Remain, Smell, Sound, Taste, Turn, Stay, Get, Appear, Feel, …

Quay lại phân tích cấu trúc câu số 2 và số 5

angrythe tiger

5. Adverbial

Adverbial là trạng ngữ trong câu, dùng để bổ nghĩa cho động từ hoặc để cung cấp thêm thông tin cho động từ trong câu. Ví dụ: He read the restaurant’s menu rather slowly. rather slowly là trạng ngữ ( khá chậm chạp), nó bổ nghĩa thêm cho động từ read, đọc khá chậm – Ông ấy đọc thực đơn của nhà hàng khá chậm.

Ở 5 cấu trúc câu trên, ta có thể thêm Adverbial vào để bổ sung thêm thông tin cho hành động trong câu được rõ hơn.

Xem các ví dụ về Adverbial – Trạng ngữ trong câu

in front of mein front of meVanka cried bitterly in front of me in that pink dressin that pink dress for possession of marijuanafor possession of marijuana on my birthdayon my birthday in the way they feed themin the way they feed them

Tóm lại, ở 5 cấu trúc câu cơ bản bên trên, ta có thể thêm 1 hoặc nhiều Adverbial – Trạng ngữ để làm rõ nghĩa thêm cho hành động trong câu.

Xem thêm:  "nhớ" tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ minh họa - StudyTiengAnh.vn

Biết Cấu Trúc Câu trong Tiếng Anh giúp Viết câu đúng ngữ pháp.

Quay lại với bài tập ở đầu bài học này, làm sao để viết đúng câu hát: Làng tôi xanh bóng tre. Đây là một câu hát quen thuộc trong bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao.

  • Chủ ngữ ở đây là Làng tôi – My village
  • Làng tôi thực hiện hành động gì? Như thế nào? >> Ở đây ta thấy trả lời câu hỏi Làng tôi như thế nào thì hợp lý hơn. Làng tôi thì xanh – Vì vậy ta thấy Xanh – Green là một Complement bổ nhằm miêu tả cho Chủ ngữ làng tôi. Nên động từ ở đây phải là Linking Verb, có thể là to be (is) hoặc là look, become, …
  • Vậy bóng tre đóng vai trò bổ ngữ cho câu này. Vì sao làng tôi xanh? Vì nhờ có bóng tre. Ta có thể dùng cụm: with the bamboo, under the bamboo, …
  • Vậy câu này dịch sang Tiếng Anh có thể là : My village looks green under the bamboo, hoặc My village is greeen with the bamboo, hoặc là My village becomes green under the bamboo, …

Ứng dụng vào giải các bài tập Từ loại trong TOEIC Part 5

Trong bài thi Part 5 TOEIC, với các câu hỏi từ loại, chủ yếu ta sử dụng cấu trúc câu S V O. Để hiểu hơn ứng dụng của cấu trúc câu, mời bạn xem Video bài giảng bên dưới.

Ứng dụng S V O để cải thiện khả năng dịch câu

Biết tất cả các từ vựng, đôi khi cũng không thể dịch đúng hoặc hiểu được ý của câu. Xác định nhanh cấu trúc câu SVO, sẽ dịch được câu nhanh, gọn. Xem chi tiết ở Video bài giảng bên dưới.

Kết luận

Cấu trúc câu trong Tiếng Anh, hay các mẫu câu trong Tiếng Anh là một chủ điểm Ngữ Pháp cơ bản quan trọng. Nắm vững và ứng dụng thuần thục nó, bạn sẽ cải thiện được các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết Tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.