Giải Review 1 – Skills SGK Tiếng Anh 8 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 1 a

Task 1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon.

(Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn qua thư của cô ấy, là Jon.)

Dear Jon,

Thank you for the letter and all your news. Well, in this letter I’ll tell you what I often do in my leisure time.One thing I like to do is visiting museums. On Saturday afternoons I love to visit Da Nang Museum of Cham Sculpture. You know, this museum preserves sculptures featuring the cultural and spiritual life of the Cham people. About 300 clay and stone objects are on display at the museum. This museum has the world’s largest collection of Cham artifacts. Sometimes I also visit Da Nang Museum. This is a new museum with about 2,500 pictures, documents and objects. You can learn about history and people’s life here. Next time you come, I’ll take you to these museums. I’m sure you will like them, and you will learn a lot of interesting things.

Bye for now,

Kim

a. Tick (✓) true (T) or false (F). (Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).)

T

F

1. Kim likes to visit museums at the weekend.

2. The Museum of Cham Sculpture has the largest collection of Cham artifacts.

3. The Museum of Cham Sculpture has about 2,500 items.

4. Da Nang Museum is a new museum.

5. Jon thinks it is a good thing to visit museums.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bức thư:

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Xem thêm:  "Dấu /" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. Bạn biết đấy, bảo tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập đồ tạo tác Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nẵng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến, mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

Lời giải chi tiết:

1. T

(Kim thích thăm bảo tàng vào cuối tuần.)

Giải thích: Trong bức thư, Kim có viết là thích đi thăm bảo tàng, và thường đi vào các chiều thứ 7.

2. T

(Bảo tàng Điêu khắc Chăm có bộ sưu tập điêu khắc lớn nhất về những tạo tác Chăm.)

Giải thích: Thông tin trong bài đọc: This museum has the world’s largest collection of Cham artifacts.

3. F

(Bảo tàng Điêu khắc Chăm có khoảng 2500 hiện vật.)

Giải thích: Theo thông tin trong bài đọc Bảo Tàng Đà Nẵng mới sở hữu 2500 hiện vật, chứ không phải là Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Xem thêm:  Cách đọc phân số trong tiếng Anh - Langmaster

4. T

(Bảo tàng Đà Nẵng là một bảo tàng mới.)

Giải thích: Thông tin trong bài đọc: Sometimes I also visit Da Nang Museum. This is a new museum…

5. F

(Jon nghĩ đi thăm các bảo tàng là một việc tốt.)

Giải thích: Bức thư là do Kim viết, do đó đây là suy nghĩ của Kim về việc đi thăm bảo tàng, chứ không phải là của Jon.