Unit 3 Lớp 10: Project (trang 37) – Global Success – Download.vn

Rate this post

Giải Tiếng Anh 10 Unit 3 Project là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách thuyết trình về một loại hình âm nhạc truyền thống ở Việt Nam hoặc một quốc gia khác sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Music được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn Project trang 37 Unit 3 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài tập trước khi đến lớp. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 3 Lớp 10: Project, mời các bạn cùng tải tại đây.

Traditional Music (Âm nhạc truyền thống)

Work in groups. Do a research on a form of traditional music in Viet Nam or another country. Present your findings to the class. Your presentation should include:

(Làm việc nhóm. Làm một nghiên cứu về một loại hình âm nhạc truyền thống ở Việt Nam hoặc một quốc gia khác. Trình bày kết quả của bạn trước lớp. Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm)

  • when/ where it started (bắt đầu ở đầu/ khi nào)
  • instrument(s) (nhạc cụ)
  • types (loại)
  • artists/ performers (nghệ sĩ / người biểu diễn)
  • costumes (trang phục)

Example: (Ví dụ)

Xoan singing (Hát xoan)

1. Where it started: Phu Tho (Nơi bắt đầu: Phú Thọ)

2. Instrument(s): drum, clappers (Nhạc cụ: trống, phách)

3. Types: 3 (Loại: 3)

Gợi ý đáp án

Xam singing (Hát xẩm)

1. When it started: the 14th century

(Thời gian bắt đầu: thế kỷ 14)

2. Instrument(s): monochord, two-chord fiddle, drum, clappers

(Nhạc cụ: đàn bầu, đàn fiddle hai hợp âm, trống, phách)

3. Types: 2

(Loại: 2)

4. Costumes: dark clothes, especially brown

(Trang phục: quần áo tối mào, đặc biệt là màu nâu)

Mục lục bài viết

Gợi ý mẫu 1

We did research on a form of traditional music in Viet Nam which is xam singing. It is a type of Vietnamese folk music which was popular in the Northern region of Vietnam but is nowadays considered an endangered form of traditional music in Vietnam. The origin of xam singing was dated from the Tran dynasty in the 14th century. Xam artists often play monochord or two-chord fiddle to accompany the songs themselves, and sometimes they form a band with one singer and others who play traditional instruments such as the drum or clappers. If you search on the Internet, there are many different types of xam singing. However, depending on the rhythm of the drum, xam singing is divided into two styles, xam cho for a rapid rhythm and xam co dao for a slow one. About the costumes of xam performers, they often wear dark clothes, especially brown ones. After getting such information about xam singing, we hope that all of you will try listening to this type of music

Xem thêm:  Động từ trong tiếng Anh là gì? 5 phút nắm vững khái niệm ... - Flyer

Tạm dịch:

Chúng tôi đã nghiên cứu về một loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam, đó là hát xẩm. Đây là một loại hình âm nhạc dân gian Việt Nam phổ biến ở khu vực phía Bắc Việt Nam nhưng ngày nay được coi là một loại hình âm nhạc truyền thống có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. Nguồn gốc của hát xẩm có từ thời Trần thế kỷ 14. Nghệ nhân Xẩm thường chơi đàn bầu hoặc đàn nhị để đệm cho các bài hát, đôi khi họ thành lập ban nhạc với một ca sĩ và những người khác chơi các nhạc cụ dân tộc như trống hoặc phách. Nếu bạn tìm kiếm trên Internet, có rất nhiều kiểu hát xẩm khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào nhịp trống thì xẩm được chia thành hai kiểu, xẩm chợ cho nhịp nhanh và xẩm cô đào cho nhịp chậm. Về trang phục của người diễn xẩm, họ thường mặc đồ sẫm màu, đặc biệt là màu nâu. Sau khi biết được những thông tin như vậy về hát xẩm, chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ nghe thử thể loại nhạc này.

Gợi ý mẫu 2

Vietnam’s traditional culture has many musical genres that are loved by many people, even recognized by UNESCO as a cultural heritage. If the North has love-filled quan ho folk songs, While the Central region has passionate songs, in the South, people can get excited when they hear the cai luong songs imbued with love for the land and people. When it comes to reforming, no one is a stranger. Cai Luong is a folk song of the Southern people. It is a type of theater and theater formed on the basis of folk music and folk songs in the Mekong Delta. Cai Luong understood in the sense from Sino-Vietnamese means “modification for the better”. Based on the principles and foundations from the previous traditional singing style, a new folk tune, a new traditional stage has been formed with a bolder impression of the Southern people. Cai Luong is famous, but its history and origin are still the subject of debate of many famous scholars. Some people believe that cai luong originated and took shape in the early years of the twentieth century, from 1916 or 1918. Thus, cai luong was born and flourished in the early years of the second century. ten years and handed down to the present day. Cai Luong has entered the spiritual life of the people of the South in every song, every song, and each other. It has become an indispensable spiritual dish of the people of the South. Traditional theater art – cai luong is so famous, but what are the characteristics of cai luong, few people can understand. Can be seen anywhere in Southern Vietnam, a couple of three sentences of Cai Luong echoing up. But in order to understand the meaning of each word, as well as how to use words, set up stage, and topic, it is difficult for us to grasp. In Cai Luong, the beginning of Cai Luong’s wealth is the spoken plays with the direction of the verses of the Boi singing and the stage of the Southern singing. But gradually, from the first plays with the layout from ancient tales, old stories, cai luong has had its own unique stage with opening, closing and action progressions. of drama. It was these things that stimulated the development of the cai luong theater stage from the very beginning.

Xem thêm:  Tổng hợp các từ nối trong tiếng Anh giúp bạn giao tiếp lưu loát hơn

Tạm dịch

Nền văn hóa truyền thống Việt Nam có rất nhiều thể loại âm nhạc được rất nhiều người yêu thích, thậm chí còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa.Nếu như miền Bắc có những làn điệu dân ca quan họ trĩu nặng tình yêu, miền Trung có những câu hò nghe tha thiết, thì ở miền Nam, người ta lại có thể rạo rực trong lòng khi nghe tới những câu cải lương thấm đẫm tình đất và người. Nói tới cải lương, hẳn không ai còn xa lạ. Cải lương là một làn điệu dân ca của người Nam Bộ. Nó là một loại hình kịch hát được hình thành trên cơ sở của nhạc đờn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long. Cải lương hiểu theo nghĩa từ Hán Việt có nghĩa là “sửa đổi để cho tốt hơn”. Chính dựa trên những nguyên tắc và cơ sở từ lối hát truyền thống trước, đã hình thành nên một làn điệu dân ca mới, một sân khấu truyền thống mới in đậm hơn dấu ấn của người Nam Bộ. Cải lương nổi tiếng là thế nhưng lịch sử và nguồn gốc ra đời của nó vẫn còn là đề tài tranh luận của nhiều học giả nổi tiếng. Có người cho rằng, cải lương xuất phát, manh nha từ những năm đầu thế kỉ hai mươi, từ những năm 1916 hoặc 1918. Cứ thế, cải lương ra đời và phát triển một cách hưng thịnh trong những năm đầu của thế kỉ hai mươi và lưu truyền tới tận bây giờ. Cải lương đã đi vào đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ trong từng câu hát, từng điệu hò đối đáp nhau. Nó đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam Bộ.Nghệ thuật sân khấu truyền thống – cải lương nổi tiếng đến như vậy nhưng đặc điểm của cải lương là gì thì ít ai có thể hiểu rõ.Chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu đó Nam Bộ đôi ba câu cải lương vọng lên.Nhưng để hiểu được ý nghĩa của từng câu chữ, cũng như cách dùng từ, dựng sân khấu, đề tài thì chúng ta khó có thể nắm bắt được hết.Trong cải lương, cái bắt đầu khởi sự của cải lương là những vở kịch nói mang hơi hướng của những câu hát bội và sân khấu của hát bội miền Nam. Thế nhưng dần dần, từ những vở kịch đầu tiên mang bố cục từ những tích cổ, những câu chuyện xưa, cải lương đã có cho riêng mình một sân khấu đặc trưng với các phần mở màn, hạ màn và tiến triển theo hành động của kịch. Chính những điều này đã kích thích sự phát triển của sân khấu kịch cải lương từ những ngày đầu mới chớm. Tóm lại, cải lương có thể dung nạp bất kì nội dung nào để tạo nên một vở kịch cải lương đặc sắc nhưng không thể thiếu trong đó là cái chất riêng của người Nam Bộ, cái hồn riêng của nghệ thuật sân khấu truyền thống được thổi vào đó qua từng câu chữ, từng tiếng hát.

Xem thêm:  30+ lời chúc thi tốt bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa - QuanTriMang.com