Phim Mây Họa Ánh Trăng tập 12: Thế tử bế Ra On – Báo Giao Thông

Rate this post

phim mây họa Ánh trăng tập 12: thế tử bế ra on

Phim Mây Họa Ánh Trăng tập 12: Thế tử Lee Young bất chấp tất cả bảo vệ Ra On trước kẻ phản loạn và bị chém trọng thương.

Tiếp nối những tình tiết ở tập 11, tập 12 của bộ phim Mây Họa Ánh Trăng (Moonlight Drawn by Clouds) tiếp tục khiến người xem nhiều phen “thót tim” vì những tình tiết được đẩy lên cao trào.

>>>Video Thế thử và Ra On tắm mưa sau khi tái ngộ mẹ:

‘, videovideo_player_27368368, videoAds1Conf = { ‘poster’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/files/video/2016/09/28/11112.jpg’, isInIframe: false, ‘tempVast’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/upload/html/tempvast.xml’, stopOtherOnPlay: true, offsetWatchPercent: 20, ‘parentVid’: parentVid, skipAble: true, skipAdsBtnContent: ‘skip ad’, showMinBar: false, ‘performanceTrack’: true, showAdVol: true, VIDEOID: ‘video_player_27368368’, minAble: false, viewportAutoPlay: true, vidVol: 0.1, adVol: 0.7, prerollTimeEnd: 3100, midrollTimeEnd: 15, postrollTimeEnd: 30, skipAdsBtnPos: ‘bottom-left’, ‘userAgent’: ”, adLoadTimeout: 8000, vastUri: ‘https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-video-pub-5741764944802582%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaogiaothong.vn%26videoad_start_delay%3D0%26max_ad_duration%3D30000%26cust_params%3Dchien_dich%3DQUANG_CAO_DABLE_TRANG_BAI_VIET%2CBVCT_Banner_DHD13’, vastUriMid: ”, vastUriPost: ”, midTime: 30, adVolIncrease: 0.6, ‘showVolIncreasement’: true, /*PLAYLISTCONF*/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ”){ loadVidvideo_player_27368368(); vidLoaded = true; } } function loadVidvideo_player_27368368(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = ‘my-video-multiple1_’+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDvideo_player_27368368__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videovideo_player_27368368 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventsvideo_player_27368368(videovideo_player_27368368); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+’_loaded’)){ document.getElementById(parentVid).className += parentVid+’_loaded’; } videovideo_player_27368368.player.on(‘videoended’, function(){ console.log(‘ON VIDEO ENDDED’); window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); videovideo_player_27368368.player.dispose(); loadVidvideo_player_27368368(); }); } function playerEventsvideo_player_27368368(videovideo_player_27368368){ videovideo_player_27368368.player.on(‘onPrerollError’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPrerollError’); var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); videovideo_player_27368368.player.on(‘onPlay’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPlay’); videovideo_player_27368368.player.on(‘AE_completed’, function(name) { var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); var docPlayVideo_video_player_27368368 = document.getElementById(‘video_player_27368368_ga’); if(docPlayVideo_video_player_27368368){ docPlayVideo_video_player_27368368.innerHTML = ”; } }) } videoAdsInitvideo_player_27368368 = true; } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0); } var video_player_27368368VpElm = document.getElementById(‘video_player_27368368’); var visvideo_player_27368368 = (function () { var stateKey, eventKey, keys = { hidden: ‘visibilitychange’, webkitHidden: ‘webkitvisibilitychange’, mozHidden: ‘mozvisibilitychange’, msHidden: ‘msvisibilitychange’ }; for (stateKey in keys) { if (stateKey in document) { eventKey = keys[stateKey]; break; } } return function (c) { if (c) document.addEventListener(eventKey, c); return !document[stateKey]; } })(); var videoAds1Elmvideo_player_27368368 = document.getElementById(‘v-24hContainer_video_player_27368368’); document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { if(videoAds1Elmvideo_player_27368368){ var videoAdsInitvideo_player_27368368 = false; var checkTabActivevideo_player_27368368 = setInterval(function () { if (inViewport(videoAds1Elmvideo_player_27368368) && visvideo_player_27368368() && !videoAdsInitvideo_player_27368368 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) { initvideovideo_player_27368368(); clearInterval(checkTabActivevideo_player_27368368); } }, 100); } }, false);

Nguồn: Fanpage Mây Họa Ánh Trăng

Nửa đầu của tập phim kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn của Thế tử Lee Youngtiểu thái giám Ra On. Sau khi tái ngộ với người mẹ lưu lạc bao năm của Ra On, cặp đôi cùng tắm mưa trên đường về cung. Thế tử không ngừng trêu chọc và dành những lời ngọt ngào cho người mình yêu. Không dừng ở đó, Thế tử tiếp tục “đốn tim” người xem bằng cảnh tượng bế bổng Ra On vào phòng, để nàng ngồi trên đùi mình và lau mặt cho nàng. Ra On không thể che giấu cảm xúc hạnh phúc với những hành động tình tứ mà Thế tử dành cho mình.

Xem thêm:  Bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 53, 54 Hóa 10: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự

>>> Video Thế tử bế bổng Ra On vào phòng:

‘, videovideo_player_61707623, videoAds1Conf = { ‘poster’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/files/video/2016/09/28/11113.jpg’, isInIframe: false, ‘tempVast’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/upload/html/tempvast.xml’, stopOtherOnPlay: true, offsetWatchPercent: 20, ‘parentVid’: parentVid, skipAble: true, skipAdsBtnContent: ‘skip ad’, showMinBar: false, ‘performanceTrack’: true, showAdVol: true, VIDEOID: ‘video_player_61707623’, minAble: false, viewportAutoPlay: true, vidVol: 0.1, adVol: 0.7, prerollTimeEnd: 3100, midrollTimeEnd: 15, postrollTimeEnd: 30, skipAdsBtnPos: ‘bottom-left’, ‘userAgent’: ”, adLoadTimeout: 8000, vastUri: ‘https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-video-pub-5741764944802582%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaogiaothong.vn%26videoad_start_delay%3D0%26max_ad_duration%3D30000%26cust_params%3Dchien_dich%3DQUANG_CAO_DABLE_TRANG_BAI_VIET%2CBVCT_Banner_DHD13’, vastUriMid: ”, vastUriPost: ”, midTime: 30, adVolIncrease: 0.6, ‘showVolIncreasement’: true, /*PLAYLISTCONF*/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ”){ loadVidvideo_player_61707623(); vidLoaded = true; } } function loadVidvideo_player_61707623(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = ‘my-video-multiple1_’+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDvideo_player_61707623__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videovideo_player_61707623 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventsvideo_player_61707623(videovideo_player_61707623); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+’_loaded’)){ document.getElementById(parentVid).className += parentVid+’_loaded’; } videovideo_player_61707623.player.on(‘videoended’, function(){ console.log(‘ON VIDEO ENDDED’); window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); videovideo_player_61707623.player.dispose(); loadVidvideo_player_61707623(); }); } function playerEventsvideo_player_61707623(videovideo_player_61707623){ videovideo_player_61707623.player.on(‘onPrerollError’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPrerollError’); var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); videovideo_player_61707623.player.on(‘onPlay’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPlay’); videovideo_player_61707623.player.on(‘AE_completed’, function(name) { var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); var docPlayVideo_video_player_61707623 = document.getElementById(‘video_player_61707623_ga’); if(docPlayVideo_video_player_61707623){ docPlayVideo_video_player_61707623.innerHTML = ”; } }) } videoAdsInitvideo_player_61707623 = true; } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0); } var video_player_61707623VpElm = document.getElementById(‘video_player_61707623’); var visvideo_player_61707623 = (function () { var stateKey, eventKey, keys = { hidden: ‘visibilitychange’, webkitHidden: ‘webkitvisibilitychange’, mozHidden: ‘mozvisibilitychange’, msHidden: ‘msvisibilitychange’ }; for (stateKey in keys) { if (stateKey in document) { eventKey = keys[stateKey]; break; } } return function (c) { if (c) document.addEventListener(eventKey, c); return !document[stateKey]; } })(); var videoAds1Elmvideo_player_61707623 = document.getElementById(‘v-24hContainer_video_player_61707623’); document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { if(videoAds1Elmvideo_player_61707623){ var videoAdsInitvideo_player_61707623 = false; var checkTabActivevideo_player_61707623 = setInterval(function () { if (inViewport(videoAds1Elmvideo_player_61707623) && visvideo_player_61707623() && !videoAdsInitvideo_player_61707623 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) { initvideovideo_player_61707623(); clearInterval(checkTabActivevideo_player_61707623); } }, 100); } }, false);

Nguồn: Fanpage Mây Họa Ánh Trăng

Tuy nhiên, nửa sau tập 12 của Mây Họa Ánh Trăng lại khiến người xem “thót tim”. Thân phận của Ra On ngày càng hé lộ khiến chính cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nội quân Hán trong tập trước lộ mặt là thủ lĩnh của bọn áo đen đeo mặt nạ – tổ chức luôn nuôi hy vọng sẽ lật đổ triều đình để xây dựng một đất nước hoàn toàn khác. Vị Nội quan này đã lợi dụng Ra On để uy hiếp Thế tử.

Xem thêm:  Giải Hóa 12 bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn

>>> Video Thế tử xả thân cứu Ra On:

‘, videovideo_player_14486527, videoAds1Conf = { ‘poster’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/files/video/2016/09/28/11115.jpg’, isInIframe: false, ‘tempVast’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/upload/html/tempvast.xml’, stopOtherOnPlay: true, offsetWatchPercent: 20, ‘parentVid’: parentVid, skipAble: true, skipAdsBtnContent: ‘skip ad’, showMinBar: false, ‘performanceTrack’: true, showAdVol: true, VIDEOID: ‘video_player_14486527’, minAble: false, viewportAutoPlay: true, vidVol: 0.1, adVol: 0.7, prerollTimeEnd: 3100, midrollTimeEnd: 15, postrollTimeEnd: 30, skipAdsBtnPos: ‘bottom-left’, ‘userAgent’: ”, adLoadTimeout: 8000, vastUri: ‘https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-video-pub-5741764944802582%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaogiaothong.vn%26videoad_start_delay%3D0%26max_ad_duration%3D30000%26cust_params%3Dchien_dich%3DQUANG_CAO_DABLE_TRANG_BAI_VIET%2CBVCT_Banner_DHD13’, vastUriMid: ”, vastUriPost: ”, midTime: 30, adVolIncrease: 0.6, ‘showVolIncreasement’: true, /*PLAYLISTCONF*/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ”){ loadVidvideo_player_14486527(); vidLoaded = true; } } function loadVidvideo_player_14486527(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = ‘my-video-multiple1_’+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDvideo_player_14486527__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videovideo_player_14486527 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventsvideo_player_14486527(videovideo_player_14486527); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+’_loaded’)){ document.getElementById(parentVid).className += parentVid+’_loaded’; } videovideo_player_14486527.player.on(‘videoended’, function(){ console.log(‘ON VIDEO ENDDED’); window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); videovideo_player_14486527.player.dispose(); loadVidvideo_player_14486527(); }); } function playerEventsvideo_player_14486527(videovideo_player_14486527){ videovideo_player_14486527.player.on(‘onPrerollError’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPrerollError’); var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); videovideo_player_14486527.player.on(‘onPlay’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPlay’); videovideo_player_14486527.player.on(‘AE_completed’, function(name) { var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); var docPlayVideo_video_player_14486527 = document.getElementById(‘video_player_14486527_ga’); if(docPlayVideo_video_player_14486527){ docPlayVideo_video_player_14486527.innerHTML = ”; } }) } videoAdsInitvideo_player_14486527 = true; } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0); } var video_player_14486527VpElm = document.getElementById(‘video_player_14486527’); var visvideo_player_14486527 = (function () { var stateKey, eventKey, keys = { hidden: ‘visibilitychange’, webkitHidden: ‘webkitvisibilitychange’, mozHidden: ‘mozvisibilitychange’, msHidden: ‘msvisibilitychange’ }; for (stateKey in keys) { if (stateKey in document) { eventKey = keys[stateKey]; break; } } return function (c) { if (c) document.addEventListener(eventKey, c); return !document[stateKey]; } })(); var videoAds1Elmvideo_player_14486527 = document.getElementById(‘v-24hContainer_video_player_14486527’); document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { if(videoAds1Elmvideo_player_14486527){ var videoAdsInitvideo_player_14486527 = false; var checkTabActivevideo_player_14486527 = setInterval(function () { if (inViewport(videoAds1Elmvideo_player_14486527) && visvideo_player_14486527() && !videoAdsInitvideo_player_14486527 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) { initvideovideo_player_14486527(); clearInterval(checkTabActivevideo_player_14486527); } }, 100); } }, false);

Nguồn: Fanpage Mây Họa Ánh Trăng

Vì cứu người yêu, Lee Young không ngại thân mình chống chọi với bọn đeo mặt nạ. Tuy nhiên, thiểu số khó thắng đa số, Thế tử liên tục bị chém và may mắn thoát chết nhờ Kim thị vệ xuất hiện đúng lúc. Nhờ có đội ngũ thái y tay nghề cao, chỉ sau một đêm Thế tử đã qua cơn nguy hiểm.

Xem thêm:  Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 Hóa lớp 11: Anken - Dethikiemtra.com

>>> Video Thế tử vội vã tìm Ra On sau khi qua cơn nguy hiểm:

‘, videovideo_player_55437437, videoAds1Conf = { ‘poster’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/files/video/2016/09/28/11116.jpg’, isInIframe: false, ‘tempVast’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/upload/html/tempvast.xml’, stopOtherOnPlay: true, offsetWatchPercent: 20, ‘parentVid’: parentVid, skipAble: true, skipAdsBtnContent: ‘skip ad’, showMinBar: false, ‘performanceTrack’: true, showAdVol: true, VIDEOID: ‘video_player_55437437’, minAble: false, viewportAutoPlay: true, vidVol: 0.1, adVol: 0.7, prerollTimeEnd: 3100, midrollTimeEnd: 15, postrollTimeEnd: 30, skipAdsBtnPos: ‘bottom-left’, ‘userAgent’: ”, adLoadTimeout: 8000, vastUri: ‘https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-video-pub-5741764944802582%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaogiaothong.vn%26videoad_start_delay%3D0%26max_ad_duration%3D30000%26cust_params%3Dchien_dich%3DQUANG_CAO_DABLE_TRANG_BAI_VIET%2CBVCT_Banner_DHD13’, vastUriMid: ”, vastUriPost: ”, midTime: 30, adVolIncrease: 0.6, ‘showVolIncreasement’: true, /*PLAYLISTCONF*/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ”){ loadVidvideo_player_55437437(); vidLoaded = true; } } function loadVidvideo_player_55437437(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = ‘my-video-multiple1_’+dynamicId; videoAds1Conf.VIDEOID = vidId; if(vidLoaded==true){ videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; } var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDvideo_player_55437437__/g, vidId); document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videovideo_player_55437437 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventsvideo_player_55437437(videovideo_player_55437437); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+’_loaded’)){ document.getElementById(parentVid).className += parentVid+’_loaded’; } videovideo_player_55437437.player.on(‘videoended’, function(){ console.log(‘ON VIDEO ENDDED’); window.autoplayAllowed_24hPlayer = false; videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false; videoAds1Conf.autoplay = false; var videoConf = videoAds1Conf; videoConf.viewportAutoPlay = false; var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID); videovideo_player_55437437.player.dispose(); loadVidvideo_player_55437437(); }); } function playerEventsvideo_player_55437437(videovideo_player_55437437){ videovideo_player_55437437.player.on(‘onPrerollError’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPrerollError’); var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); videovideo_player_55437437.player.on(‘onPlay’, function(name) { console.log(‘ON VIDEO onPlay’); videovideo_player_55437437.player.on(‘AE_completed’, function(name) { var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ objVideos.volume(Math.round(pVol)); }else{ objVideos.volume(0.1); } }else{ objVideos.volume(0.1); } }); var docPlayVideo_video_player_55437437 = document.getElementById(‘video_player_55437437_ga’); if(docPlayVideo_video_player_55437437){ docPlayVideo_video_player_55437437.innerHTML = ”; } }) } videoAdsInitvideo_player_55437437 = true; } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0); } var video_player_55437437VpElm = document.getElementById(‘video_player_55437437’); var visvideo_player_55437437 = (function () { var stateKey, eventKey, keys = { hidden: ‘visibilitychange’, webkitHidden: ‘webkitvisibilitychange’, mozHidden: ‘mozvisibilitychange’, msHidden: ‘msvisibilitychange’ }; for (stateKey in keys) { if (stateKey in document) { eventKey = keys[stateKey]; break; } } return function (c) { if (c) document.addEventListener(eventKey, c); return !document[stateKey]; } })(); var videoAds1Elmvideo_player_55437437 = document.getElementById(‘v-24hContainer_video_player_55437437’); document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { if(videoAds1Elmvideo_player_55437437){ var videoAdsInitvideo_player_55437437 = false; var checkTabActivevideo_player_55437437 = setInterval(function () { if (inViewport(videoAds1Elmvideo_player_55437437) && visvideo_player_55437437() && !videoAdsInitvideo_player_55437437 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) { initvideovideo_player_55437437(); clearInterval(checkTabActivevideo_player_55437437); } }, 100); } }, false);

Nguồn: Fanpage Mây Họa Ánh Trăng

Kết thúc tập 12 là cảnh Thế tử vội vã tìm Ra On sau khi tỉnh dậy. Lee Young choàng tay ôm lấy người mình yêu từ phía sau, nghẹn ngào nói với nàng rằng: “Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng đâu”.

Liệu cặp đôi Thế tử – tiểu thái giám còn tiếp tục trải qua sóng gió gì? Liệu thân phận của Ra On và câu chuyện tình của họ sẽ tiếp diễn thế nào? Các tình tiết tiếp theo sẽ được hé lộ trong tập 13 của bộ phim Mây Họa Ánh Trăng, phát sóng tối 3/10 tại Hàn Quốc.