Phân từ (Participle) – HocHay

Rate this post

Phân từ (Participle) là một dạng của động từ, và có đặc điểm như một tính từ. Có hai dạng phân từ chính là: phân từ hiện tại (Present participle) và phân từ quá khứ (past participle). Ngoài ra còn có cả phân từ hoàn thành (perfect participle).

Bảng phân từ 2:

Participles Chủ động Bị động Phân từ hiện tại V-ing being V3/-ed Phân từ quá khứ V3/-ed V3/-ed Phân từ hoàn thành having V3/-ed having been + V3/-ed

– Hiện tại phân từ (Present participle) là gì? Phân từ hiện tại (hay còn được gọi là hiện tại phân từ) là 1 dạng của động từ, được tạo bằng cách thêm đuôi -ing vào động từ nguyên mẫu không to.

– Cách dùng:

a. Tạo nên các thì tiếp diễn (be +V-ing)

Phân từ hiện tại được dùng nhiều trong các thì tiếp diễn như: hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiêp diễn, …

Ví dụ:

 • He is working. (Anh ta đang làm việc)
 • They were having dinner when I came. (Họ đang dùng bữa tối thì tôi tới)

b. Thay thế các mệnh đề chính:

– Khi hai hành động có cùng chủ ngữ, xảy ra đồng thời, thì mệnh đề đi với liên từ có thể dùng Phân từ hiện tại (V-ing hoặc Being V3/-ed) để rút gọn.

 • Ví dụ: Working all day long, I felt tired. → After I worked all day long, I felt tired. ((Sau khi) Làm việc cả ngày dài, tôi thấy mệt mỏi)

– Khi hành động thứ hai là một phần hoặc là kết quả của hành động thứ nhất, hành động thứ hai có thể được thay thế bằng Phân từ hiện tại (V-ing hoặc Being V3/-ed).

 • Ví dụ: She went out, slamming the door. → She went out, she slammed the door. (Cô ấy ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại)
Xem thêm:  Skills - trang 51 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới - Loigiaihay.com

– Thay thế cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, lý do và nguyên nhân.

 • Ví dụ: Being the youngest child, Nancy is her mother’s favorite. → As Nancy is the youngest child, she is her mother’s favorite. (Là con út trong nhà, Nancy là con cưng của mẹ cô bé)

– Thay thế đại từ quan hệ và danh từ (nếu nghĩa của câu ở thể chủ động)

 • Ví dụ: Boys attending this school have to wear uniforms. → Boys who attend this school have to wear uniforms. (Những nam sinh học trường này đều phải mặc đồng phục)

Xem thêm: Đại từ quan hệ hay gặp trong tiếng anh Mệnh đề trạng ngữ thời gian, nguyên nhân, kết quả

c. Sử dụng như một tính từ:

Phân từ hiện tại được sử dụng như tính từ và đứng trước danh từ: mang nghĩa chủ động, đặc điểm, tính chất, bản chất.

Ví dụ:

 • Boiling water turns to vapor. Nước sôi sẽ biến thành hơi nước.
 • It’s an interesting book. Đó là một quyển sách thú vị.

d. Sau các động từ chỉ giác quan:

Các động từ chỉ giác quan gồm: see, hear, smell, watch, notice, observe, feel, nếu hành động mang tính chứng kiến sự việc đang xảy ra thì ta có thể sử dụng Phân từ hiện tại (V-ing).

 • Ví dụ: She smells something burning in the kitchen. (Cô ấy ngửi thấy thứ gì đó đang cháy trong bếp)

e. Sau các động từ catch, find, leave, keep:

S + catch/find/leave/keep + O + V-ing

Catch (bắt gặp): chủ ngữ thường bày tỏ thái độ tiêu cực.

 • Ví dụ: I caught them stealing my books. (Tôi bắt gặp bọn chúng đang trộm sách của tôi)
Xem thêm:  Tất tần tật kiến thức về tính từ trong tiếng Anh cần nhớ

Find (thấy, bắt gặp): chủ ngực thường bày tỏ thái độ tích cực.

 • Ví dụ: I found him standing in at the door. (Tôi thấy anh ta đang đứng trước cửa)

Leave: để cho ai làm gì.

 • Ví dụ: I left him talking to Jerry. (Tôi để anh ta lại tiếp chuyện với chú Jerry)

f. Sau các động từ: go, come, spend, waste, be busy, worth

– Go + V-ing: nói đến các hoạt động thể thao

 • Ví dụ: They go swimming everyday. (Họ đi bơi mỗi ngày)

– S + spend/waste + time/money + V-ing: tiêu xài, lãng phí

 • Ví dụ: He spends two hours a day jogging. (Anh ta dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để chạy bộ)

– Be busy + V-ing: bận rộn

 • Ví dụ: She is busy parking. (Cô ấy đang bận đỗ xe)

g. Dùng sau các liên từ: when, if, although, while, once

 • Ví dụ: You should wear gloves when using detergents. (Bạn nên đeo găng tay khi sử dụng thuốc tẩy)

Các liên từ tiếng anh thường gặp

– Quá khứ phân từ (Past participle) là gì? Phân từ quá khứ (hay còn được gọi là quá khứ phân từ) là 1 dạng của động từ, tồn tại dưới dạng hình thức động từ thêm đuôi -ed hoặc dạng động từ bất quy tắc.

– Cách dùng:

a. Trong các thì hoàn thành:

Phân từ quá khứ được dùng để hình thành các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành (had/have + V3/-ed)

 • Ví dụ: I have been here for a while. (Tôi đã tới đây được một lúc rồi)

b. Trong các câu bị động:

Phân từ quá khứ được dùng để hình thành thể bị động (passive voice): Be + V3/-ed

 • Ví dụ: This book was bought when I traveled to London. (Quyển sách này được mua khi tôi đi du lịch ở London)
Xem thêm:  Unit 1 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success, Friends Global

c. Sử dụng như một tính từ:

Khi Phân từ quá khứ được sử dụng như một tính từ, nó mang nghĩa bị động, hoặc thiên về tác động từ bên ngoài, cảm xúc của ai đó từ cái gì đó ảnh hưởng đến

 • Ví dụ: The little girl was frightened by the dog. (Cô bé bị con chó làm cho hoảng sợ)

d. Thay thế đại từ quan hệ và động từ ở thể bị động

Ví dụ:

 • The questions asked by our teacher was very difficult. → The questions which was asked by our teacher was very difficult. (Câu hỏi được giáo viên của chúng tôi giao khá hóc búa)

e. Sử dụng trong các câu cầu khiến bị động:

S + have/ get + O + V3/-ed + by O

Ví dụ:

 • She had her new dress made. (Cô ta sai người may váy áo mới)
 • I get my car fixed. (Tôi đã mang xe đi sửa rồi)

– Present participle là gì? Phân từ hoàn thành được tạo thành bằng cách kết hợp giữa having và quá khứ phân từ (Having + V3/-ed). Nó được sử dụng trong câu có hai hành động nhằm nhấn mạnh hành động xảy ra trước.

Ví dụ:

 • After he had done his lesson, he went out to play football. → Having done his lesson, he went out to play football. (Sau khi học bài xong, cậu bé ra ngoài chơi đá bóng)
 • After he had sung his song, he ran out of the house → Having sung his song, he ran out of the house. (Vừa hát xong, anh ta ta chạy ra ngoài)

Cụm phân từ tiếng anh là gì?