H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O – VnDoc.com

Rate this post

H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình H3PO4 tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được muối Na3PO4 và H2O. Chi tiết nội dung phương trình phản ứng H3PO4 ra Na3PO4 được gói gọn dưới bài viết.

>> Một số phương trình phản ứng liên quan

  • P2O5 + H2O → H3PO4
  • P2O5 + KOH → K3PO4 + H2O
  • P + Cl2 → PCl3
  • P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O
  • P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản ứng NaOH tác dụng với H3PO4

2. Điều kiện phản ứng H3PO4 ra Na3PO4

Khi cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:3. Muối thu được là Na3PO4

3. Tính chất hóa học của H3PO4

3.1. Tính oxi hóa – khử

Axít photphoric khó bị khử (do P ở mức oxi hóa +5 bền hơn so với N trong axit nitric), không có tính oxi hóa.

3.2. Tính axit

Axít photphoric là axit có 3 lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li ra 3 nấc:

H3PO4 ⇋ H+ + H2PO4- ⇒ k1 = 7, 6.10-3

H2PO4- ⇋ H+ + HPO42- ⇒ k2 = 6,2.10-8

HPO42- ⇋ H+ + PO43- ⇒ k3 = 4,4.10-13

⇒ nấc 1 > nấc 2 > nấc 3.

⇒ Dung dịch axít photphoric có những tính chất chung của axit như làm quì tím hóa đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại.

Xem thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 12 - Bài 11: Peptit và protein

⇒ Khi tác dụng với oxit bazơ, bazơ tùy theo lượng chất tác dụng mà axít photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Khi cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:3. Muối thu được là

A. Na3PO4.

B. Na2HPO4.

C. Na2HPO4 và Na3PO4.

D. NaH2PO4.

Câu 2. Điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nào sau đây:

A. P + HNO3 đặc, nóng

B. Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc

C. P2O5 + H2O

D. HPO3 + H2O

Câu 3. Thành phần chính của quặng photphorit là

A. BaPHO4

B. NH4H2PO4.

C. Ca(H2PO4)2.

D. Ca3(PO4)2.

Câu 4. Khi cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:2. Muối thu được là

A. Na3PO4.

B. Na2HPO4.

C. Na2HPO4 và Na3PO4.

D. NaH2PO4.

Câu 5. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt dung dịch HNO3 và H3PO4?

A. KHCO3.

B. Ca(OH)2.

C. KOH.

D. KCl.

Câu 6. Nhận định nào sau đây về tính chất hoá học của H3PO4 là đúng ?

A. Axit mạnh, không có tính oxi hoá.

B. Axit trung bình, không có tính oxi hoá.

C. Axit mạnh, tính oxi hoá mạnh.

D. Axit trung bình, tính oxi hoá mạnh.

Câu 7. Dung dịch axit H3PO4 có chứa các ion nào ? ( không kể H+ và OH- của nước ):

……………………………….

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Xem thêm:  Giải Hóa 12 bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn