N2 + H2 → NH3 | N2 ra NH3 – vietjack.me

Rate this post

Phản ứng N2 + H2 → NH3

N2 + H2 → NH3 | N2 ra NH3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản ứng N2 ra NH3

2. Điều kiện phản ứng N2 tác dụng H2

Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có mặt chất xúc tác.

3. Tính chất hóa học của Nito

Trong các hợp chất nitơ có các số oxi hóa: -3 ; +1 ; +2 ; +3 ; +4 ; +5. Các mức số oxi hóa tùy thuộc vào các nguyên tố khác trong hợp chất.

Do vậy Nitơ có tính oxi hóa và tính khử.

Tính oxi hóa vẫn là tính chất chủ yếu của nitơ

3.1. Tính oxi hóa ( No + 3e → N-3)

a. Tác dụng với kim loại (Ca, Mg, Al,…) tạo thành nitrua kim loại.

Thí dụ:

Ca + N20 Ca3N2-3

b. Tác dụng với hiđro tạo ra khí amoniac

Điều kiện: Nhiệt độ cao, áp suất cao và có mặt chất xúc tác

N20 + 3H2 2N-3H3

Nhận xét: Trong những phản ứng thí dụ trên số oxi hóa của nguyên tố nit ơ giảm từ 0 đến – 3 => Nitơ thể hiện tính oxi hóa

3.2. Tính khử

Nitơ tác dụng với oxi trong từng điều kiện khác nhau thì nguyên tử nitơ có số oxi hóa khác nhau.

Khoảng 3000oC ( hoặc nhiệt độ lò hồ quang điện), nitơ phản ứng trực tiếp với oxi tạo ra nitơ monooxit NO

N20 + O2 2N+2O

Nhận xét: Ở thí dụ trên số oxi hóa oxi tăng từ 0 lên + 2 => Nitơ thể hiện tính khử

Điều kiện thường, khí NO không màu tác dụng ngay với oxi trong không khí tạo ra nitơ đioxit NO2 có màu nâu đỏ:

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 Sách giáo khoa Hóa học 9

2N+2O + O2 → 2N+4O2

4. Tính chất hóa học của H2

Hiđro là phi kim có tính khử. Ở những nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi mà còn kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt. Cụ thể:

– Hiđro tác dụng với oxi

Hiđro cháy trong oxi theo phương trình hóa học:

Hỗn hợp H2 và O2 là hổn hợp nổ. Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2 : O2 là 2:1 về thể tích.

– Hiđro tác dụng với một số oxit kim loại như FeO, CuO, Fe2O3, …

Ví dụ:

Hiđro phản ứng với đồng oxit ở nhiệt độ khoảng 400°C theo phương trình hóa học:

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng trực tiếp với ôxi tạo ra hợp chất X. Công thức của X là

A. N2O.

B. NO2.

C. NO.

D. N2O5.

Lời giải:

Câu 2. Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây ?

A. H2.

B. O2.

C. Mg.

D. Al.

Lời giải:

Câu 3. Phần trăm khối lượng của N trong một oxit của nó là 30,43%.Tỉ khối của A so với He bằng 23. Xác định CTPT của oxit đó là:

A. N2O

B. N2O4

C. N2O5

D. NO2

Lời giải:

Câu 4. Trong các oxit của nito thì oxit được điều chế trực tiếp từ phản ứng của nitơ với oxi là:

Xem thêm:  Công thức phân tử của etanol - hubm.edu.vn

A. NO2

B. NO

C. N2O

D. N2O5

Lời giải: