Giải Language trang 8 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Language unit 6 lớp 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Grammar 2

Task 2. Match the two parts to make complete sentences.

(Ghép hai mệnh đề thích hợp để xây dựng câu hoàn chỉnh.)

1. After we identified the causes of global warming,

2. Since they have used up the fossil fuel resources in their country,

3. Because local people have cut down the forests to make way for farming,

4. After we read the report on how the burning of petrol in cars contributes to climate change,

5. Because farmers had been informed about the bad effects of chemical fertilisers,

6. After we talked with the environmentalist,

7. Since people have ignored warnings about global warming for more than 20 years,

8. After we had learnt that humans are responsible for global warming,

a. now they have to suffer severe floods.

b. we worked out some solutions to reduce its effects.

c. they have to suffer its effects now.

d. they started using them sparingly on their farms.

e. we changed our attitude to nature.

f. they have to find some types of alternative energy.

g. we were determined to reduce our carbon footprint.

h. we decided to sell our car and get a bicycle instead.

Lời giải chi tiết:

1. e

2. c

3. a

4. b

5. g

6. h

7. f

8. d

1. After we identified the causes of global warming, – e. we worked out some solutions to reduce its effects.

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “M” hay nhất bạn nên biết - Flyer

(Sau khi chúng tôi xác định nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu – chúng tôi đã tìm ra một số giải pháp để tác động nó.)

2. Since they have used up the fossil fuel resources in their country, – c. they have to find some types of alternative energy.

(Vì họ đã sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch ở nước mình – họ phải tìm ra một số loại năng lượng thay thế.)

3. Because local people have cut down the forests to make way for farming, – a. now they have to suffer severe floods.

(Bởi vì người dân địa phương đã chặt phá rừng để làm đường cho nông nghiệp – bây giờ họ phải chịu đựng lũ lụt nghiêm trọng.)

4. After we read the report on how the burning of petrol in cars contributes to climate change, – b. we decided to sell our car and get a bicycle instead.

(Sau khi chúng tôi đọc báo cáo về việc tiêu hao xăng trong ô tô làm thay đổi khí hậu – chúng tôi đã quyết định bán xe của mình và thay thế một chiếc xe đạp.)

5. Because farmers had been informed about the bad effects of chemical fertilisers, – g. they started using them sparingly on their farms.

(Vì nông dân đã được thông báo về những ảnh hưởng xấu của phân hóa học – họ bắt đầu sử dụng chúng ít hơn trên cánh đồng của họ.)

6. After we talked with the environmentalist, – h. we changed our attitude to nature.

Xem thêm:  Blue là màu gì? Ý nghĩa của màu sắc này trong tiếng Anh

(Sau khi chúng tôi nói chuyện với các chuyên gia môi trường – chúng tôi đã thay đổi thái độ của chúng tôi với thiên nhiên.)

7. Since people have ignored warnings about global warming for more than 20 years, – f. they have to suffer its effects now.

(Vì người dân đã bỏ qua cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu trong hơn 20 năm – họ phải chịu đựng ảnh hưởng của nó đến bây giờ.)

8. After we had learnt that humans are responsible for global warming, – d. we were determined to reduce our carbon footprint.

(Sau khi chúng tôi biết rằng con người chịu trách nhiệm về sự nóng lên toàn cầu – chúng tôi đã quyết tâm giảm lượng khí thải carbon của mình.)